Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
 • Úvod
 • KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ - PRAHA

KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ - PRAHA

 • 14/10/2021
 • Praha

Dozvíte se, jak odlišit krizi od psychické choroby nebo od přidružených příznaků základního onemocnění, naučíte se pracovat nejen s projevy zoufalství a jinak vyhrocenými situacemi, ale také se základy pomáhajícího rozhovoru, které jsou použitelné i běžných v situacích. Mnohé z toho, co učí klasické krizově intervenční postupy, jako zaměření se na aktuální problém, snaha podpořit klientovy vlastní kompetence a řešit aktuální situaci, se shoduje právě se základními principy přístupu ke klientovi v systemice. Proto považujeme systemický přístup jako nejvhodnější právě pro práci s krizí.

Součástí kurzu je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého.

Obsah:

 • Úvod do tématu krize (její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.)
 • Cíle krizové intervence
 • Konstruktivistické a objektivistické pojetí krize
 • Profesionalita, odpovědnost, sebereflexe
 • Aktivní naslouchání, připojování
 • Aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace
 • Od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů)
 • Zakázkový model, na řešení orientovaný přístup
 • Otevírání rozhovoru
 • Vytváření bezpečí pro sebe jako pracovníka
 • Specifika práce po telefonu
 • Strukturování rozhovoru
 • Pomoc a kontrola
 • Práce s předpoklady
 • Právní minimum (ohlašovací povinnost, občanská zodpovědnost)
 • Zdroje, oceňování, 6 užitečných otázek
 • Užitečné stereotypy
 • Psychiatrické minimum (syndromy imitující krizi, somatoformní poruchy, faktitivní poruchy, poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha)
 • Etika krizového profesionála
 • Závažné krizové stavy – práce v terénu

Dozvíte se:

 • Jak se bránit vůči zneužití (ukončení spolupráce, hranice role krizového pracovníka)
 • Postup v problematice sebevražedného chování

Naučíte se:

 • Základní krizově intervenční postupy
 • Základy zvládání vlastních emocí a sebereflexe
 • Zažijete modelové situace z praxe, týkající se možných krizových situací (smrti, závažných nemocí, krize v různých etapách života, životních ztrát a rodinných problémů apod.)

Konkrétní program bude upraven podle potřeb účastníků.

 

Celková cena

22 400 Kč

Kdy

14. - 15. 10. 20211

8. - 9. 11. 2021

16. - 17. 12. 2021

20. - 21. 01. 2022

03. - 04. 03. 2022

31. 03 - 01. 04. 2022

Kde

Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2

Rozsah

12 denní (100 vyučovacích hodin)

Určen pro

sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty

Lektoři

Mgr. Barbora Hrušková
Mgr. Gabriela Špačková

vzdelavani@gaudia.cz

Stránky:

https://forms.gle/mscRboQ4MiZd79Ur7

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software