Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Sexvečery pod lampou IV.

  • 15/09/2021
  • 17:00 - 18:30
  • Zoom

Registration

  • Pro řádné i kandidátní členy, je třeba být přihlášen ke svému čtu.

Registration is closed

Po letní pauze pokračujeme v úspěšném online cyklu Sexvečery pod lampou.

15.9. Specifika péče o lidi s parafilní sexualitouNUDZ.

Rádi bychom vám nabídli příspěvky a diskusi na některá témata, která aktuálně řešíme s klienty na sexuologických pracovištích. V nějaké formě se s nimi setkává každý terapeut i ve své praxi.

Cílem je sdílet zkušenosti a informace, propojit kontakty, posílit spolupráci mezi psychoterapií a sexuologií, případně dalšími spolupracujícími obory.

Best practices v práci s klienty s parafilní preferencí

Vystoupí někteří z členů týmu projektu Parafilik (Národní ústav duševního zdraví): Kateřina Klapilová, Filip Šinkner, Lucie Krejčová, Martin Hollý, Petra Vrzáčková, Petra Měchýřová

Anotace: V České republice existuje poměrně dobře vyvinutá systémová péče o jedince s parafilní preferencí, kteří již mají za sebou historii spáchání sexuálně motivovaného trestného činu. Systematický způsob včasné intervence v naší zemi ale prozatím chybí. Projekt Parafilik se snaží tuto mezeru vyplnit nabídkou terapeuticko-poradenské intervence pro sebeidentifikující se parafiliky, kteří mají preferenci pro neobvyklé sexuální objekty (např. pedofilie či hebefilie) nebo pro neobvyklé aktivity zahrnující nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či násilí při sexu (např. sexuální sadismus, exhibicionismus). Cílem projektu Parafilik je přispět ke snížení rizika sexuálního násilí ve společnosti a zároveň přispět ke zlepšení psychické a fyzické pohody těchto jedinců. V rámci této přednášky představíme logiku projektu Parafilik, nabídku základních intervenčních módů a doporučené postupy pro práci s touto cílovou skupinou.
 

Seminář proběhne na platformě Zoom.

Témata dalších setkání :

13.10. Polyamorie

22.11. Sexualita lidí s MP. P. Eisner

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software