Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Dobrá praxe VI.

 • 16/09/2022
 • 09:00 - 13:00
 • Praha, nejspíš Emauzské opatství
 • 12

Registration

 • Kandidátní nebo řádná člen ČAP.

Registration is closed

Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

Seminář dobré praxe v psychoterapii, 6. setkání

 • Zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice

   

  • 9:00 – 9:30 úvod do problematiky
  • 9:30 – 9:45 představení jedné kazuistiky
  • 9:45 – 10:30 práce ve skupinkách dle terapeutické modality
  • 10:30 – 10:45 přestávka
  • 10:45 – 11:45 zacházení se vztahem, využití specifických nástrojů a intervencí, hypotézy,   odhadovaný průběh, cíle terapie, co je to, co léčí…
  • 11:45 – 12:00 přestávka
  • 12:00 – 13:00 diskuse k tématům, otázky a sdílení zkušeností

O Dobré praxi:

Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.Praktické informace:

Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


Témata seminářů:

 • 6. seminář 
  • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí
 • 7. seminář
  • krizová intervence
  • trauma a specifika práce s traumatem
 • 8. seminář
  • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
  • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
 • 9. seminář
  • supervize, autosupervize
  • další možnosti reflexe a sebereflexe
 • 10. seminář
  • sebepéče
  • péče o roli psychoterapeuta
  • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
  • výzkum v psychoterapii 

Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software