V ČAP nás je 1341!
Log in
  • Úvod
  • Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti

Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti

  • 09/11/2021
  • 09:00 - 16:00
  • Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49, Praha 2
  • 40

Registration

  • Kandidátní či řádný člen ČAP.

Seminář „Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti“

 

Téma odolnosti (resilience) jedince se v posledních letech vlivem různých zevních okolností, kromě jiného i vlivem pandemie, dostává do pozornosti výzkumu, klinické psychologie i psychoterapie. Tuto vlastnost či soubor vlastností definujeme jako odolnost vzdorovat nepřízni osudu a okolnostem. V naší přednášce se na resilienci podíváme z hlediska neurovědy. Přiblížíme si biologické základy resilience v širším rámci než je pouhá teorie stresu a jeho zvládání a společně budeme hledat možná propojení s naší psychoterapeutickou praxí. Hlavními biologickými pilíři resilience jsou neuronální plasticita, společenskost („sociality“) a schopnost vytvářet smysl („meaning making“). Resilience má velmi blízko k afektivní neurovědě a ke zkoumání částí mozku zodpovědných za fungování afiliativního a prosociálního chování, rovněž se věnuje tzv. biobehaviorální synchronii v rámci vztahové vazby.


PROGRAM:

9:00 - 9:30 - "Úvod do konceptu resilience", Kristýna Drozdová 

9:30 - 10:10 - "Afiliativní mozek a biobehaviorální synchronie jako podklad pro rozvoj resilience", Michaela Viktorinová 

10:10 - 10:30 přestávka 

10:30 - 11:10 - "Oxytocin a neuroplasticita - co má náš mozek rád?", Michal Raszka

11:10 - 11:50 - "Smysl a smysluplnost jako další pilíř resilience", Kristýna Drozdová 

11:50 - 12:00 diskuze 

12:00 - 13:00 oběd 

13:00 - 14:00 - "Kognitivní rehabilitace jako součást psychoterapeutické péče u dětí s neurovývojovými poruchami", Petr Nilius

14:00 - 14:30 - "Podpora resilience u pacientů s kognitivním deficitem", Vladimíra Plzáková

14:30 - 14:45 - přestávka

14:45 - 16:00 - společné přemýšlení


Seminář je akreditován U ČLK (6 kreditů), AKP (4 kredity) a je započitatelný do průběžného vzdělávání ČAP (6 hod).

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software