Log in


  • Úvod
  • Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti

Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti

  • 09/11/2021
  • 09:00 - 16:00
  • Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49, Praha 2
  • 46

Registration

  • Kandidátní či řádný člen ČAP.

Register

Seminář „Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti“

 

Téma odolnosti (resilience) jedince se v posledních letech vlivem různých zevních okolností, kromě jiného i vlivem pandemie, dostává do pozornosti výzkumu, klinické psychologie i psychoterapie. Tuto vlastnost či soubor vlastností definujeme jako odolnost vzdorovat nepřízni osudu a okolnostem. V naší přednášce se na resilienci podíváme z hlediska neurovědy. Přiblížíme si biologické základy resilience v širším rámci než je pouhá teorie stresu a jeho zvládání a společně budeme hledat možná propojení s naší psychoterapeutickou praxí. Hlavními biologickými pilíři resilience jsou neuronální plasticita, společenskost („sociality“) a schopnost vytvářet smysl („meaning making“). Resilience má velmi blízko k afektivní neurovědě a ke zkoumání částí mozku zodpovědných za fungování afiliativního a prosociálního chování, rovněž se věnuje tzv. biobehaviorální synchronii v rámci vztahové vazby.

Přesný program doplníme.

 

Přednášející:

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, PhD.

Mgr. Michaela Viktorinová, M. Sc.

MUDr. Michal Raszka, PhD.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše členy rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 783 členů!


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software