Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Etický den s ČAP I.

  • 08/10/2021
  • 09:00 - 15:30
  • Emauzské opatství, Praha 2

Registration

  • Pro zájemce o online sledování Etického dne.
  • Pro zájemce z řad členů ČAP o online sledování Etického dne. Pro tuto volbu je potřeba být přihlášen svým účtem.
  • Pro zájemce z řad členů ČAP o přímou účast na Etickém dni v Emauzích v Praze.
    Pro tuto volbu je potřeba se přihlásit do svého účtu.
  • Pro zájemce o přímou účast na Etickém dni v Emauzích v Praze.

Etické kolegium ČAP ve spolupráci s Odbornou radou ČAP připravilo setkání, která nabídnou zamyšlení a diskuzi nad otázkami etiky v psychoterapii.

Po prvním brainstormingu se ukázalo, že témat a přednášejících, kteří mají co předat, máme opravdu hodně. Také jsme se rozhodli formát dne upravit tak, aby byl dostatek času pro diskuzi, otázky a sdílení zkušeností v menších skupinách i v plénu.

Z těchto důvodů jsme se nakonec rozhodli rozdělit program do cyklu o dvou "dílech" a po tomto říjnovém prvním setkání připravujeme druhý Etický den II. na březen 2022.

Také jsme se rozhodli vyjít vstříc zájemcům, kteří z různých důvodů nemohou přijet a zúčastnit se osobně a umožňujeme i přihlášení k online účasti. Pro online účastníky budeme přenášet živě přednášky a diskuzi v plénu, a bude pro ně vytvořen online prostor na Zoomu, kde budou moci případně diskutovat a sdílet zkušenosti mezi sebou. Je to poprvé, co volíme takový kombinovaný formát a doufáme, že vše proběhně úspěšně.

Záznam ze setkání bude k dispozici všem účastníkům.

Odborným garantem Etických dní je předseda odborné rady a člen etického panelu ČAP Petr Odstrčil.


Program Etického dne I.:

9:00 - 9:15      Úvod dne, Jak pečujeme v ČAPce o etiku - Petr Odstrčil
9:15 - 9:45      Zážitek střetu s etikou  - Yvonna Lucká
9:45 - 10:15    Diskuse ve skupinách   
 

10:15-10:30    přestávka   

10:30 - 11:00    Mapování každodenních dilemat v psychoterapeutické praxi  - M. Stiburek. J Šikl
11:00 - 11:30   diskuse ve skupinách    
11:30 - 12:00     společná diskuze

12:00 - 13:00   pauza na oběd 

13:00 - 13:30    Etika prezentace psychoterapeuta v mediích - Miloš Mauer
13:30 - 14:00    diskuse ve  skupinách   
14:00 - 14:30    Ivan Úlehla a Pavel Vítek - téme bude upřesněno :-)
14:30 - 15:00    diskuze ve skupinách

15:00 - 15:15   přestávka

15:15 - 15:45   Jiří Šimek - téma bude upřesněno

15:45 - 16:15   společná diskuze a závěr dne

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software