Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Psychoterapie traumatu

 • 09/11/2021
 • Praha 12

Soubor seminářů zaměřených na psychoterapii následků traumatu.

 • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi.
 • Je rozdělen do čtyř souvisejících setkání, v nichž projdeme téma traumatizace komplexně od teoretických východisek až po konkrétní praktická doporučení a postupy.
 • Na principy psychoterapie traumatu nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurofyziologie, psychosomatiky a práce s tělem.

 

I. Úvod do teorie traumatu

 • Vymezení základních pojmů a teoretického rámce. 
 • Seznámení s mechanismem vzniku situační i vývojové traumatizace.
 • Přiblížení možných přístupů k problematice práce s traumatem v psychoterapii.

/2 dny, celkem 16 hodin/

Absolvování tohoto prvního bloku (I. Úvod do teorie traumatu) je podmínkou pro účast na následujících seminářích (II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize).

II. Situační trauma

 • Popis dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby. 
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli situačního traumatu, včetně skrytých nároků. 

/2 dny, celkem 16 hodin/

III. Vývojové trauma

 • Zkoumání dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby. 

 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli vývojového traumatu, včetně skrytých nároků.

/2 dny, celkem 16 hodin/

IV. Integrace a supervize

 • Integrace nabytých vědomostí a dovedností.  
 • Supervize kazuistik účastníků.

/1 den, celkem 8 hodin/

 

Teoretické bloky se prostřídají s praktickými nácviky a prostorem pro zkoumání konkrétních případů a otázek.


Pro účast na semináři II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize je nutné se zúčastnit prvního semináře I. Úvod do teorie traumatu.


Je možné absolvovat úvodní setkání pouze samostatně, popřípadě v kombinaci s některým dalším dle vlastních preferencí.

 

Termíny setkání

I.  Úvod do teorie traumatu 9. a 10. 11. 2021,

I. Úvod do teorie traumatu 30.11. a 1.12. 2021

II.  Situační trauma 11. 1. a 12. 1. 2022
III. Vývojové trauma 8. a 9. 2. 2022
IV. Integrace a supervize 15. 3. 2022

 

 

Skupina: 12 - 20 účastníků

Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

Místo konání: Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12


Čas: 9:00 - 17:00

 

Cena:
I. Úvod 3800 Kč 
II. Situační trauma 3800 Kč
III. Vývojové trauma 3800 Kč 
IV. Integrace a supervize 1900 Kč

 

Více informací najdete na www.petrodstrcil.eu

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software