Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
  • Úvod
  • Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa

Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa

  • 02/12/2021
  • 18:00 - 20:00
  • online - Zoom

Registration

  • Seminář je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
    Seminář je pro členy ČAP a jejich hosty.

Pracovní skupina ČAP Psychoterapie v klinicko-psychologickém kontextu srdečně zve na seminář určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví s názvem:

Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa


Termín: 2.12.2021 18.00 – 20.00

 

Stručná anotace:

Cílem semináře je posluchačům představit téma spánku a spánkových poruch v klinické praxi. Kromě funkcí spánku a jejich vztahu k duševnímu zdraví se podrobněji budeme věnovat specifikům práce s pacienty trpícími nejčastějšími poruchami spánku (insomnie, parasomnie, poruchy cirkadiánních rytmů,...). Mluvit budeme o tom, kdy lze potíže se spánkem zvládnout psychologickými prostředky a kdy už je nutné zvážit návštěvu lékaře specialisty, či vyšetření ve spánkové laboratoři. Na závěr semináře bude dostatek prostoru pro Vaše dotazy a diskuzi.

 

Přednášející:

Michal Šmotek je klinický psycholog (Institut neuropsychiatrické péče, Praha) a analytický terapeut, věnující se práci s psychiatrickými a neurologickými pacienty. V minulosti se také výzkumně věnoval vlivu umělého osvětlení na kognitivní funkce a kvalitu spánku. Působí také jako externí konzultant pro Řízení letového provozu ČR, kde se zabývá tématem únavy při směnném provozu. 

 

Karolina Janků působí v NÚDZ jako klinický psycholog a výzkumný pracovník na Oddělení spánkové medicíny. Absolvovala výcvik v kognitivně behaviorální terapii (KBT). V NUDZ se věnuje především výzkumu a léčbě chronické nespavosti pomocí skupinové KBT. Výzkumu léčby nespavosti se věnovala také v rámci svého doktorského studia v oboru Neurověd na 3. Lékařské fakultě UK.

 

Monika Kliková je klinickým psychologem, absolvovala dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik zaměřený na trauma. Doktorské vzdělání získala na 3. LF UK v oboru Neurovědy se zaměřením na spánkovou medicínu, konkrétně parasomnie. Působí v NÚDZ a soukromé psychoterapeutické praxi.

 

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software