Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Úvod do psychoterapie traumatu

  • 22/02/2022
  • 23/02/2022
  • Praha

Zveme Vás na úvodní dvoudenní seminář zaměřující se na psychoterapii traumatu.

Celý cyklus je rozdělen do čtyř souvisejících seminářů:

V úvodním setkání vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.

V druhém modulu prostudujeme dopad a možnosti a principy léčení akutního traumatu, ve třetím modulu pak dopad, možnosti a principy léčení traumatu vývojového.

V závěrečném modulu se budeme společně zabývat integrací nabytých vědomostí a dovedností a supervizí kazuistik účastníků.

Semináře jsou vedeny interaktivně. Teoretické bloky se prostřídají s praktickými nácviky a prostorem pro zkoumání konkrétních případů a otázek.

Na principy psychoterapie nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurofyziologie, psychosomatiky a práce s tělem.

Vzdělávací program je určen pro psychoterapeuty s dlouhodobým výcvikem, případně frekventanty v jeho závěrečné fázi.

Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

Termín úvodního semináře: 22. 2 - 23. 2. 2022

Místo: Modrý klíč Praha

Další informace a přihlašování: www.petrodstrcil.eu

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software