Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Individuální psychologie Alfreda Adlera

  • 29/09/2022
  • Ústí nad Labem

Společnost MANSIO v.o.s (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů.  Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:

-          pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;

-          vést  klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

Podpora práce v adlerovském přístupu – profesní rozvoj, kazuistiky a supervize

270 výcvikových hodin je určený zájemcům, kteří mají zkušenost s provázením klientů v různých kontextech (např. psychoterapie, psychologické poradenství, sociální práce). Ve výcviku se naučíme využívat postupy adlerovského přístupu při zvládání krizí, zacházení s traumatem, nebo při práci s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Potrénujeme analýzu životního stylu. Rozvineme kompetence pro využívání typických adlerovských metod užívaných v individuální, párové, rodinné i rodičovské terapii, práci s týmem a se skupinou. Výcvik je jednou ze tří částí komplexního výcviku v adlerovské psychoterapii.

Akreditace: MŠMT a MPSV

Délka: 270 hodin (11 výcvikových setkání)

Termín: zahájení výcviku 29.9.2022 v Ústí nad Labem

Cena: 59 500 Kč bez DPH

Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software