Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Identita v kontextu genderu, sexuality a mezilidských vztahů

  • 21/09/2022
  • 18:00 - 19:30

Registration

  • Pro všechny kandidátní a řádné členy ČAP. Je potřeba být přihlášen/a do svého profilu.

Registration is closed
Identita člověka je mnohavrstevná, pomyslné složky vzájemně prostupují, interagují a mění se během života jedince stejně jako v různých kulturách a historických dobách. iologické, psychologické a společenské aspekty se neoddělitelně prolínají a navzájem ovlivňují. Moderní koncept identity, který je podrobován reflexi a kritice, pojímá jako základ identity sexualitu, a to sexuální touhu, jako ahistorický vrozený motiv lidského chování. Sexuální touhu zakládá na sexuální orientaci a tu na biologickém pohlaví sexuálního partnera. Příspěvek má poukázat na zjednodušené sexualizování a rigidní pojímaní identity i úzké vymezení sexuality samé, jak vyplývá z medicínského diskurzu, společenských a politických vlivů. Podpora náleží trendu vlastního sebeurčení jako základního vodítka při pojímání identity, která bývá komplexní, prolínající a měnlivá v různých svých aspektech.


Přednášející:

Mgr. Jiří Procházka

Jsem poradenský psycholog zaměřený především na oblast partnerství, manželství, rodiny a mezilidských vztahů. Jako psychoterapeut se ztotožňuji s humanistickou a feministickou psychoterapií. Poskytuji individuální, párové a rodinné konzultace. Ve své praxi se ve značné míře věnuji genderové, sexuální a vztahové diverzitě (LGBT+, polyamory vztahy, homoparentální rodiny, singlovství apod.).


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software