Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Proplujme tím spolu (online kurz o budování soukromé psychoterapeutické / psychologické praxe)

  • 23/01/2023
  • 02/04/2023
  • online

Srdečně zveme na náš komplexní 10 týdenní online kurz, který vás podpoří v rozjezdu a budování vlastní soukromé praxe (v režimu OSVČ). Tak, aby byla autentická, odpovědná, profitabilní a dlouhodobě udržitelná.

Formát kurzu:
Jedná se o online kurz, který kombinuje rozmanité formy práce tak, aby vás opravdu podpořil na vaší cestě k soukromé praxi. Jeho součástí je:

  • série emailů (3 x týdně): kromě informací budou obsahovat prožitková cvičení, pracovní listy, check-listy, odkazy na další užitečné zdroje apod.
  • 4 živá online setkání (přes Zoom, v délce 90 minut) - v bezpečném a laskavém prostoru bude možnost sdílet, kde se na své cestě k vlastní praxi nacházíte, hledat další zdroje, získat podporu i užitečné tipy
  • naše mentorská podpora a kolegiální podpora ostatních účastníků v uzavřené a námi moderované Facebookové skupině po celou dobu kurzu- budeme zde dále rozpracovávat a diskutovat témata z kurzu, získáte zde odpovědi na své otázky, zpětnou vazbu na to, co vytvoříte, podporu v realizaci vašeho záměru, budeme zde slavit úspěchy i se učit ze slepých cest

V kurzu vycházíme z Klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta zpracovaných Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a z etického kodexu České asociace pro psychoterapii. 

Témata a harmonogram kurzu: https://1url.cz/Lr2IE

Lektorky:Mgr. Barbara Ernest, PhDr. Lenka Šilerová, PhD. (členky ČAP)

Další informace o kurzu a o nás: www.proplujmetimspolu.cz

Cena: 7.900 Kč. Při přihlášení do 31.10. 2022 platí early-bird cena 6.900 Kč.

Reference (jedná se o třetí ročník kurzu a máme přes 120 absolventek a absolventů): www.proplujmetimspolu.cz/reference

Přihlášení: www.proplujmetimspolu.cz/objednavka

Kontakt: info@proplujmetimspolu.cz, 602 582 042 (Lenka Šilerová)


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software