Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Duševní pohoda u trans a nebinárních klientů

  • 14/10/2022
  • 09:00
  • 15/10/2022
  • 16:30
  • online


Zveme Vás na dvoudenní kurz na téma rozvoje duševní pohody u transgender a nebinární klientely, který je určen pro pomáhající profese (psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce, vzdělávání, obecné lékařství, adiktologie a další). Jeho cílem je zlepšit znalosti a dovednosti týkající se informované intervence zaměřené na duševní pohodu (wellbeing) u trans a nebinárních osob.

Seznámíme Vás se základy komunikace a práce s trans a nebinárními lidmi, s jejich specifickými potřebami v kontextu sociální, medicínské a úřední tranzice. Kurz mimo workshopové části přináší i rozsáhlé zdroje v češtině i angličtině.

Kurz vychází z metodiky mezinárodního projektu SWITCH (v ČR realizován partnery NÚDZ a Transparent z.s.) a lektorsky jím budou provázet odbornice a odborníci, kteří s danou klientelou dlouhodobě pracují, včetně transgender specialistů s praxí v oblasti podpory. 

Termín kurzu: 14. 10. – 15. 10. 2022, 9:00 – 16:30 s přestávkou na oběd

Místo konání kurzu: ONLINE NA PLATFORMĚ ZOOM

Cena: 3.500 Kč (platba na účet po předchozí registraci)

Registrace:  https://forms.gle/3Gmuvxn3hZrBrozz7
       

Přihlášky a dotazy můžete směřovat i na e-mail: transgender.kurzy@gmail.com.

Pořádá : Transparent z.s.

https://jsmetransparent.cz/pro-odbornou-verejnost/

******************************************
Program kurzu: 

--------------------------------------------
Pátek 14.10.
--------------------------------------------
Dopoledne
Úvod do tématu: základní terminologie a definice v oblasti trans a nebinárních identit
Stresové faktory v procesu coming outu a sociální, medicínské a úřední tranzice
Psychologické a lékařské výzkumy a zdroje
--------------------------------------------
Odpoledne
Trauma u transgender osob, komorbidita, stigmatizace
Aktivity a techniky orientované na rozvoj duševní pohody a sebepoznání
Práce s tělem a emocemi u transgender osob
--------------------------------------------
Sobota 15.10.
--------------------------------------------
Dopoledne
Tranzice v kolektivu (ve škole/na pracovišti)
Trans inkluze a doporučení pro komunikaci
--------------------------------------------
Odpoledne
Kazuistiky a aktivity zaměřené na rozbor situací a na integraci identity a duševní pohody
Komunitní zdroje a odkazy na další služby
Diskuze a networking
******************************************
Prezentující:

*️⃣

 Garantka: Pavla Doležalová PhD.
psychoterapeutka (také LGBTI+ klientela), adiktoložka, výzkumná pracovnice a VŠ pedagožka
*️⃣ Viktor Heumann
lektor v oblasti LGBTI+, spoluautor osvět. publikací, zakládající člen organizace Transparent
*️⃣ Andrea Porschová
pedagožka a psychoterapeutka se specializací na transgender klientelu
*️⃣ Miroslav Šubrt
psycholog a psychoterapeut se specializací na LGBTI+ klientelu 


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software