Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

konference SUR: SKUPINOVÁ PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE V PRAXI

 • 04/11/2022
 • 05/11/2022
 • Emauzské opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2

SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii pořádá ve dnech 4.11 – 5. 11. 2022 konferenci

SKUPINOVÁ PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE V PRAXI

v Emauzském opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2

Zaměření konference vyplývá z charakteru výcviku a vzdělávání v psychodynamické skupinové psychoterapii.  Konference by měla reflektovat současný stav vývoje skupinové psychoterapie jak v psychodynamické psychoterapii, tak i v dalších psychoterapeutických školách. Rádi bychom vytvořili odborný prostor pro přednášky, workshopy a diskusi o široké paletě témat v rámci skupinové psychoterapie.

„Symbolem skupinové psychoterapie je kruh ze židlí. Kruh je symbolem jednoty, dokonalosti a harmonie. V magickém myšlení představuje účinný symbol ochrany proti zlým duchům a démonům. C. G. Jung vidí v kruhu symbol bytostného Já, které je vrcholem individuace“ (Kamil Kalina, Psychoterapeutické systémy v adiktologii)

Okruh možných témat:

Skupinová psychoterapie

 • ·         Dynamika skupiny, vývoj skupiny
 • ·         Co skupinová zkušenost přináší pro fungování v dalších skupinách
 • ·         Model rodinných systémů ve skupině
 • ·         Skupinová psychoterapie a deprese, psychózy, závislosti
 • ·         Jak psychodynamická psychoterapie zachází se spiritualitou
 • ·         Skupinové rituály
 • ·         Sociálně psychologické hry, jakožto skupinová/komunitní aktivita

Výcvik a vzdělávání ve skupinové psychoterapii

 • ·         Dynamika výcvikového procesu
 • ·         Jaké dovednosti výcvik ve skupinové terapii přináší pro individuální terapii
 • ·         Vztah komunity a skupiny

Přihlášky na konferenci

Přihlášky na konferenci přijímáme na www.sur.cz  od 1.6.2022

Přihlášky příspěvků (aktivní účasti) přijímáme do 31.5.2022 na adrese konference@sur.cz. Prosíme o zaslání stručné anotace vystihující obsah příspěvku.

 • 1.       Přednáška – délka přednášky 20 min. a 10 min. navazující diskuse
 • 2.       Workshop – délka 90 min
 • 3.       Diskusní panel – délka 90 min

K dispozici bude dataprojektor, pokud máte další technické požadavky prosím upřesněte je v anotaci.

Platební pokyny:

Výše poplatků byla stanovena na:

1 000,- Kč, Pokud platba proběhne do 31.7. 2022

1 200,- Kč, pokud platba proběhne po 31.7. 2022

1 500,- Kč, pokud platba proběhne po 31.10. 2022

 Konferenční poplatek obsahuje vstup na odborný program, drobné občerstvení během konference a večerní raut, který se bude konat 4.11.2022. Zaplacení poplatku je nezbytným krokem pro úspěšnou registraci.

Poplatky zasílejte na účet 158588553/0300. V platebním příkazu uveďte Vaše jméno, abychom mohli spárovat Vaši platbu s Vaší přihláškou na konferenci.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software