V ČAP nás je 1258!
Log in
  • Úvod
  • PSYCHOTERAPIE TRAUMATU

PSYCHOTERAPIE TRAUMATU

  • 20/09/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

MGR. PETR ODSTRČIL – 20.9.2023 , CENA 1100/1300 KČ, 9 - 16H

V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.
Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.
Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.
Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.
Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

přihlášky zde

Partnerské organizace:

   

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software