Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
  • Úvod
  • Výcvikový kurz v metodě Emotionaid

Výcvikový kurz v metodě Emotionaid

  • 04/09/2023
  • online

EmotionAid® protokol byl navržen tak, aby nám pomohl naučit se snížit akutní stres, podpořit vlastní seberegulaci emocí a také poskytovat emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. 
Tyto nástroje jsou výsledkem aktuálních poznatků v oblasti neurofyziologie a vycházejí ze somatických přístupů, zejména Somatic Experiencing™. 

EmotionAid® umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši psychickou odolnost při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.
Metodu využívají nyní pracovníci IZS a spolupracujících organizací v rámci pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině.

Plné proškolení v EmotionAid® spolu s její autorkou Cathy Lawi (Izrael) a týmem v ČR je možné ve Výcvikovém kurzu v září. Jedná se výcvik, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid® pro specifické situace a témata, zejména pro téma stresu a únavy z pomáhání, téma hranic a kolektivního a transgeneračního traumatu a možnosti použití EA v práci s dětmi a skupinami. Součástí je teorie, praktické ukázky, dema a videa. Dále cvičení v malých skupinkách a následná supervizní podpora.

Facilitátorská část pak navazuje v listopadu a umožní absolventům předávat EA o oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, armáda atd.) 

Výcvik je určen pro:
- psychology, psychoterapeuty a profesionály v oblasti duševního zdraví
- učitele a pedagogické pracovníky, školní psychology
- krizové interventy
- záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)
- pracovníky ve zdravotnictví

Online program EmotionAid®, který povede Cathy Lawi spolu s naším týmem PROBÍHÁ NA PLATFORMĚ ZOOM.

Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka, obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ.

Celý výcvikový program je akreditován u AKP.

Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize):

Kurz 1. modul:
4.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
5.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
Supervize 1: 
12.9. 17:00-20:00
Kurz 2. modul:
18.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
19.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
Supervize 2: 
27.9. 17:00-20:00

PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/ddz97UoDtLNGu6oFA

https://emotionaid.cz/vycvikovy-kurz/?fbclid=IwAR3w84h2RHPew6ltUgkZ35xK5EjbtdcZ6kMOg0XdiwCuh4y_HubSUjqdXR0

Navazující facilitátorský modul obsahuje 15 hodin (12 hodin výcviku a 3 hodiny supervize): 

Kurz pro facilitátory 3.modul:
27.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
28.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
Supervize 3
4.12.2023 17:00-20:00

PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/aTGMdKv7x4cs9tuc8

https://emotionaid.cz/kurz-pro-facilitatory-emotionaid/

Kontakt: kurzemotionaid@gmail.com

www.emotionaid.cz


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software