V ČAP nás je 1341!
Log in

Arte & Gestalt

  • 01/06/2024
  • Praha, Zdoňov

Arte & Gestalt


Gestalt Plus nabízí nový koncept postgraduálního výcviku, který propojuje arte- a gestalt terapii.  
V současné době pracujeme na získání garance České arteterapeutické asociace (ČAA) pro tento výcvik. Výcvikové hodiny budou započítávány do artevzdělávání pro členy ČAA a výcvik může být přínosný i pro zájemce, kteří o členství v ČAA uvažují. 

Především chceme propojit dva obory, které k sobě mají blízko – a zároveň se ve vzdělávání zatím explicitně nepotkaly. Máme zájem je teoreticky i prakticky integrovat. Frekventanti tedy zažijí inovativní výcvikový formát, v němž budou moci rozvinout kreativitu a rozšířit profesní kompetence.  Více informací zde

 

Zváni jsou Arteterapeuti, psychoterapeuti nebo jiní odborníci (psychologové, lékaři, sociální pracovníci, výchovní poradci atd.), kteří používají arteterapeutické metody při své práci. Podmínkou účasti v našem programu je ukončený výcvik – ať už v arteterapii či psychoterapii, eventuálně VŠ vzdělání v arteterapii či výtvarném oboru a minimálně 3 roky praxe v práci s klienty. (Předchozí vzdělání v gestalt terapii podmínkou není, důležitý je zájem poznat gestalt filozofii a metodologii.) Různou odbornou průpravu a tedy i rozmanitost osobní / profesní zkušenosti považujeme za výzvu a výhodu.

Začínáme v červnu 2024. Přihlášky přijímáme do 30.11.2023. Vyplňte, prosím, formulář

 

Výcvik koncipuje a odborně garantuje základní tým: 

Lenka Vávrová, iniciátorka projektu, arteterapeutka, učitelka arteterapie, psychoterapeutka, supervizorka. Více info.
Martin Jára, garant pro gestalt terapii, psychoterapeut, učitel psychoterapie, supervizor. Více info.
Semináře a supervize jsou vedeny oběma lektory.
Podle potřeby jsou ke spolupráci přizváni externisté.

Platí se vždy za jeden výcvikový rok. Nabízíme možnost splátkového kalendáře.
Částka za první rok činí 16.800 Kč, za druhý rok pak 22.400 Kč. (Cenu stanovujeme v květnu 2023, může se změnit v závislosti na meziroční inflaci).

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software