Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

VÝCVIK V INTEGROVANÉ SUPERVIZI ČIS 2024

  • 31/10/2023
  • Praha

Český institut pro supervizi (dále jen „ČIS“) otevírá nový běh výcviku v integrované supervizi.

Supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát členy ČIS a zároveň členy Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC, které je ČIS součástí.

Garantem výcviku v roce 2024 je PhDr. Martina Venglářová, která bude vyučovat společně s dalšími mentory ČIS.

Forma a rozsah výcviku: 

- Výcvik probíhá formou třídenního soustředění od čtvrtečního večera (začátek 18:00) do sobotního odpoledne (do 14:30) v Praze.

 - Setkání vede garantka a dva lektoři (případně další hosté).

 - Celková hodinová dotace výcviku je 557 hodin. 

- Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 setkání cca 2 - 3x do roka. 

- Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami v rozsahu 92 hodin a od 3. výcvikového setkání 56 hodinami skupinového mentoringu. Výcvikový mentoring probíhá ve skupinách. 

- Součástmi výcviku je také 100 hodin dalšího vzdělávání nad rámec výuky ve výcviku a 100 hodin aktivní činnosti na poli integrativní supervize. - Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou. 

- Zkouška probíhá rok od posledního setkání. ČIS vyhlašuje termíny zkoušky každé dva roky. Aby frekventant získal kvalifikaci supervizora, měl by splnit zkoušku do 5 let od posledního výcvikového setkání. 

Chcete se přihlásit do výcviku? 

• Vyplňte elektronickou Přihlášku. 

• Zašlete svůj Profesní životopis, stručný motivační dopis (Proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem, maximální rozsah 1 A4, formát pdf.) a doporučení od dvou supervizorů (forma je volný text, ze kterého bude zřejmé, že supervizor dlouhodobě zná vaši práci a doporučuje Vás na základě spolupráce, abyste se sami stali supervizorem, v maximálním rozsahu 1 strany A4, s podpisem doporučujícího supervizora, dokument ve formátu pdf., potvrzení může být od supervizora, který není supervizorem ČIS) na e-mail cisvycvik@gmail.com

• Zájemce, kteří splňují všechny požadavky pozveme na osobní pohovor, který se bude konat v Praze. Cena online pohovoru s garantem výcviku je 1 200 Kč, splatná předem na účet. 

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky a všechny související dokumenty prosím posílejte do 31. 10. 2023.

Termíny: 

• 1. Termín pohovorů se zájemci o výcvik bude formou osobního setkání je už 22. 9. 2023 na adrese Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00. 

• Termín prvního výcvikového setkání je stanoven na čtvrtek 14. 3. – sobotu 16. 3. 2024. Změny termínů jsou ze strany ČIS vyhrazeny. 

Cena výcviku: V rámci výcviku hradí frekventant víkendová setkání a skupinový mentoring. Cena je stanovena na 12 000 Kč za jedno 20hodinové výukové setkání. Dále frekventant hradí dvě splátky po 10 000 Kč za 8 setkání skupinového mentoringu, který probíhá průběžně od 3. setkání dále. Individuální mentoring (10 hodin) si každý frekventant hradí zvlášť.

Cena zkoušky je stanovena dle počtu frekventantů. Náklady na přijímací pohovor hradí každý zájemce zvlášť. 

V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na cisvycvik@gmail.com


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software