Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

1. setkání pracovní skupiny pro dětskou terapii

  • 02/10/2023
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom

Registration


Registration is closed

První setkání nově se formující pracovní skupiny pro práci s dětmi v rámci ČAP. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem se do práce ve skupině zapojit. Práci s dětmi vnímáme jako samostatnou kategorii v rámci terapeutické praxe a rádi bychom, aby vznikla dětská sekce při ČAP. Mezi cíle by patřilo např. síťování mezi dětskými terapeuty, spolupráce nad dilematickými aspekty práce (multidisciplinární spolupráce, podezření na ohrožení dítěte apod.), možnost vyjadřovat se k zásadním tématům kolem dětí, sdílení příkladů dobré praxe apod. 

V rámci ZOOM setkání bychom rádi zmapovali, co vše se v ČR kolem dětské terapie děje - možnosti vzdělávání, supervize, mentoring, neformální setkávání dětských terapeutů, spolupráce se zahraničím apod. V neposlední řadě nás také zajímá, o co by byl v řadách dětských terapeutů zájem.


Jana Horáková

Veronika Buriánová

Karolína Pražáková

Veronika MadlerPo přihlášení vám mailem přijde link na připojení k Zoomu.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software