Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Psychoterapeutická dílna

  • 19/09/2023
  • Jindřišská 941/24

Psychoterapeutická dílna

     
     Cílem naší dílny je poskytnout dlouhodobou podporu ve vývoji a udržení pracovní identity psychoterapeutů.
 
     Chceme motivovat k přemýšlení a rozvíjení psychoterapeutických kompetencí a podporovat uvědomění si hodnoty psychoterapeutické práce

Místo setkávání

Lukány Psychoterapie s.r.o.

Jindřišská 941/24

110 00 Praha 1

www.lukany.cz/dilna


Koordinátoři:


Mgr. Kateřina Bauerová, Dis. - psychoterapeutický poradce, supervizor

Mgr. Ján Lukány – psychoterapeut a supervizor


Přihlašování emailem:

jan@lukany.cz

katerinabauer@seznam.cz

Jak můžeme rozvíjet psychoterapeutické dovednosti?

Věříme, že klíčovým prvkem k rozvíjení a udržování těchto dovedností může být sdílení zkušeností během společných setkání začínajících i zkušených terapeutů.

„Setkáváme se!
Sdílíme své zkušenosti!
Diskutujeme o nápadech, hledáme a vysvětlujeme
Dílna je skvělé místo pro společnou práci.“

Psychoterapeutická dílna nabízí místo, prostor a příležitost pravidelně se potkávat s kolegy. Umožňuje aktivně se účastnit a společně zpracovávat zkušenosti z psychoterapeutické práce.
Poskytuje účastníkům možnost prezentovat postoje, prověřovat myšlenky, hledat a pokusit se vysvětlovat počínání v psychoterapii.

Jak je dílna uspořádaná?

     Dílna představuje platformu pro dlouhodobé setkávání polootevřené heterogenní skupiny profesionálů (8 – 10 členů), začínajících i zkušených praktikujících psychoterapeutů.
     Nehierarchické uspořádání skupiny bude pomáhat vytvářet atmosféru pro kreativní dialog o přinesených případech, praktických záležitostech spojených s psychoterapií (první hodina, dokumentace, kontrakt, záseky v terapii, ...), či teoretických otázkách a umožňuje si společně rozumět, ale také polemizovat a nesouhlasit
.

Práce v dílně      

     Způsob práce má supervizní charakter. Zaměřuje se na naplnění poslání dílny, kterým je dlouhodobá podpora pracovní identity, udržování motivace k přemýšlení, rozvíjení kompetencí a posilování uvědomění si hodnoty psychoterapeutické práce.


1.setkání: 19.9.2023 od 17:00 a dále každé třetí úterý v měsíci

 Cena za setkání je 500,-Kč


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software