Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

etická pravidla poskytování PSYCHOTERAPIE

ČAP se zavázala směrem k EAP dodržovat etický kodex a vytvořit nástroje k jeho dodržování.

Etický kodex ČAP je závazný pro členy a členky ČAP. Ti jsou povinni se s etickým kodexem ČAP seznámit a dodržovat ho. Etický kodex ČAP byl schválen v roce 2001 a je pravidelně aktualizován.

ČAP akcentuje v otázkách dodržování etického kodexu především prevenci a kolegiální diskusi.

Vyřizování podnětů z oblasti etiky spadá do činnosti Etického kolegia ČAP, které je nezávislé na dalších orgánech ČAP. Etické kolegium je složeno z 8–12 řádných členů ČAP a je voleno výborem ČAP na čtyřleté funkční období.

ČAP je oprávněna postihnout člena, u něhož bylo shledáno porušení Etického kodexu ČAP, zejména:

a) napomenutím,


b) dočasným vyškrtnutím ze Seznamu psychoterapeutů
c) uložením povinnosti absolvovat určitý počet hodin supervize,

d) návrhem podaným výboru na vyloučení člena z ČAP.

Etické kolegium nevyřizuje podněty podané anonymně, telefonicky, nebo osobně. Výkonným orgánem ve věcech etiky je Výbor ČAP.


Klientské dotazy a podněty k práci členů ČAP

ČAP při vyřizování podnětů dbá na rozvoj psychoterapie jako samostatné profese, přitom sleduje zájmy klientů a své jednání vede citlivě k zájmům dalších zúčastněných.

V případě, že jste v terapeutické péči člena ČAP (informaci lze ověřit v adresáři) a máte pochyby, zdali je psychoterapeutická péče poskytovaná v souladu s Etickým kodexem ČAP, můžete na mail etika@czap.cz vznést dotaz, nebo podnět.

Postup:

1. Do mailu popište váš dotaz nebo podnět. Prosíme neposílejte přílohy a neuvádějte jména třetích osob.

2. Uveďte jméno osoby (člena/členky ČAP), o kterou se jedná.

3. Uveďte svůj kontakt.

4. Pověřený člen ČAP vám neprodleně potvrdí přijetí mailu.

Etický panel vyhodnotí, zda členk/ka, na kterého je podán podnět, porušil zásady formulované v Etickém kodexu ČAP a v případě vážného pochybení tuto informaci předá výboru ČAP.

Etický panel ČAP nemá pravomoc vyšetřovat, zda informace uvedené v podnětu jsou porušením zákona. Toto přísluší pouze orgánům činným v trestním řízení (zde je návod jak postupovat při podání trestního oznámení) či jiným státním orgánům.

  Partnerské organizace:

    

        

       

  Identifikační údaje:

  Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

  Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

  Praha 2, 120 00

  IČ: 70860122        

  Kontaktní údaje:

  Telefon: +420 774 050 413

  Email: info@czap.cz

  Bankovní spojení:

  Číslo účtu : 22332233 / 2010 


  © Česká asociace pro psychoterapii

  Powered by Wild Apricot Membership Software