Log in

Odborná rada ČAP

Odborná rada se vyjadřuje k odborným otázkám souvisejícím s psychoterapií, vydává doporučení pro výkon dobré psychoterapeutické praxe, pořádání výcviků a činnost supervizorů a zajišťuje proces certifikace výcviků. Pracuje v následujícím složení: 


Mgr. Petr Odstrčil, předseda or@czap.cz

Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových a vzdělávacích programů v
psychoterapii. Ve své práci využívám především integrativních přístupů.
Absolvoval jsem výcvik v biosyntéze, PBSP, gestalt terapii a krizové intervenci.
Od roku 1994 mám psychoterapeutickou praxi v Praze. V ČAP jsem předsedou
odborné rady, členem etického panelu, pracovní skupiny pro komunikaci s
platformami a pracovní skupiny pro vzdělávání. Podílím se na vedení projektu
Dobrá praxe.

Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových a vzdělávacích programů v psychoterapii. Ve své práci využívám především integrativních přístupů. Absolvoval jsem výcvik v biosyntéze, PBSP, gestalt terapii a krizové intervenci. Od roku 1994 mám psychoterapeutickou praxi v Praze. V ČAP jsem předsedou odborné rady, členem etického panelu, pracovní skupiny pro komunikaci s platformami a pracovní skupiny pro vzdělávání. Podílím se na vedení projektu Dobrá praxe.

Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových a vzdělávacích programů v
psychoterapii. Ve své práci využívám především integrativních přístupů.
Absolvoval jsem výcvik v biosyntéze, PBSP, gestalt terapii a krizové intervenci.
Od roku 1994 mám psychoterapeutickou praxi v Praze. V ČAP jsem předsedou
odborné rady, členem etického panelu, pracovní skupiny pro komunikaci s
platformami a pracovní skupiny pro vzdělávání. Podílím se na vedení projektu
Dobrá praxe.MUDr. Aleš Fürst

Psychiatr, psychoterapeut, psychosomatik, působí v ambulanci v Jablonci nad Nisou, je člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci. Absolvoval výcvik v PBSP, je lektor výcviků v rodinné terapii (LIRTAPS) a v dynamické psychoterapii (LIPPP) s důrazem na celostní – psychosomatický přístup, a zároveň supervizor ČIS. Nadšený orientační běžec.

(LIRTAPS) a v dynamické psychoterapii (LIPPP) s důrazem na celostní – psychosomatický přístup,
supervizor ČIS, nadšený orientační běžPsychiatr, psychoterapeut, psychosomatik, ambulance v Jablonci nad Nisou psychiatr, psychoterapeut, psychosomatik, ambulance v Jablonci nad Nisou,
(LIRTAPS) a v dynamické psychoterapii (LIPPP) s důrazem na celostní – psychosomat


PhDr. Jan Holeyšovský

Jsem psycholog a psychoterapeut pracující v humanistickém PCA přístupu Carla Rogerse. Vedu v tomto směru psychoterapeutické výcviky v PCA Institutu Praha, jehož jsem členem grémia. Jsem mentoring supervizor ČIS. V ČAP jsem členem odborné rady, od jejího zřízení až do dubna 2021 také jejím předsedou.Paedr. Michael Chytrý

Jsem psychoterapeut zaměřující se na rodinnou a párovou psychoterapii, vedu výcviku v psychodynamické a hlubinné orientované psychoterapii SUR, kde jsem zároveň předsedou Správní rady.

V ČAP jsem členem Odborné rady a mám na starosti certifikace výcvikových programů.


Mgr. Zuzana Janotková

Jsem psychoterapeutka PCA a vysokoškolská pedagožka. V rámci doktorandského
studia se výzkumně věnuji tématům ze sociální psychologie s aplikací do
psychoterapie. V České asociaci pro psychoterapii jsem členkou odborné rady,
kde se věnuji oblasti vzdělávání. Ráda sportuji, maluji, setkávám se s milými
inspirativními lidmi a mnoho dalšího.
Jsem psychoterapeutka PCA a vysokoškolská pedagožka. V rámci doktorandského
studia se výzkumně věnuji tématům ze sociální psychologie s aplikací do
psychoterapie. V České asociaci pro psychoterapii jsem členkou odborné rady,
kde se věnuji oblasti vzdělávání. Ráda sportuji, maluji, setkávám se s milými
inspirativními lidmi a mnoho dalšího.

Jsem psychoterapeutka PCA a vysokoškolská pedagožka. V rámci doktorandského studia se výzkumně věnuji tématům ze sociální psychologie s aplikací do psychoterapie. V České asociaci pro psychoterapii jsem členkou odborné rady, kde se věnuji oblasti vzdělávání. Ráda sportuji, maluji, setkávám se s milými inspirativními lidmi a mnoho dalšího.MUDr. Kamil KalinaPhDr. Martina Venglářová

Působím jako psychoanalytická psychoterapeutka v soukromé praxi, aktivně se také podílím na výuce a rozvoji supervize v rámci ČIS, kde jsem byla dlouhodobě v Etické komisi, nyní v Odborné radě. V ČAP jsem členem Odborné rady, zaměřuji se na etiku v psychoterapeutické praxi. Díky své zkušenosti v oblasti sexuologie se starám o nový cyklus Sexvečery pod lampou.


Průběžné zprávy ze zasedání odborné rady naleznete po přihlášení do členské sekce.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software