Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Žádost o členství v Čap

Vyberte si členství podle svých možností a aktuální životní situace!

PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY ZÁJEMCE PROHLAŠUJE, ŽE:

1. Souhlasí a zavazuje se dodržovat etický kodex ČAP

2. Seznámil se s materiálem EAP Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta a hodlá směřovat k jeho naplnění při dalším rozvoji své psychoterapeutické praxe.

3. Souhlasí a bude respektovat Podmínky pro trvání členství v ČAP .
4. Souhlasí se zpracováním osobních údajů

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software