Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

PF 2022

31/12/2021 19:54 | Anonymous

Vážení a milí kolegové,
v odplouvajícím roce se Česká asociace pro psychoterapii stala největším profesním společenstvím psychoterapeutů v Čechách a na Moravě. Evropská asociace pro psychoterapii jí také udělila status Národní akreditující asociace. V příštím roce pravděpodobně překročíme tisícovku členů. A toto číslo bude dále růst. Slovo psychoterapie častěji než dříve znělo ve veřejném prostoru. Také proto reprezentanti státu a jiných odborných společenství s námi jednali obvykle s respektem.  Mizely obavy kolegů v sociálních službách, školství, a jinde vyslovovat větu….“dělám psychoterapii a říkám tomu psychoterapie, protože to je psychoterapie.

   
Čím dále jdeme, tím větší horizonty se vynořují. Dovolte mi se s Vámi podělit o pár otázek a myšlenek pátečního rána 31.prosince 2021, kdy na mě vyskočil článek o jezuitovi Ludvíkovi Ambrusterovi: „Bůh miluje smíšený les“

     Jak založit odolný smíšený les, ve kterém mají své místo všechny psychoterapeutické školy a kolegové s širokým pregraduálním vzděláním? Jak založit strukturu psychoterapeutické společnosti, aby obsahovala pojistky a vyvažující mechanizmy proti smrkové monokultuře náchylné ke kůrovcovému vyhubení? Jakpak sladit rostoucí asociaci, která zároveň vyžaduje strukturu, nároky na členy, jistou míru byrokracie, oddělující hranice, a zároveň udržet odlišné myšlenkové proudy, ideály, ke kterým se lze věrohodně vztahovat a demokratického diskusního ducha?  Mají naši členové zájem se podílet na jejím směřování a budování, a ergo máme mít podobu spíše pirátského pojetí demokracie a zásadní otázky řešit na digitálních fórech? Nebo je realistické zastupitelské pojetí, ve kterém členové zvolí svoji reprezentaci a rádi přenechají starosti a přemýšlení zvolenému výboru? Veřejný prostor by také rád viděl srozumitelný jednotný psychoterapeutický obal.  Jsme ochotní sdílet společnou tvář psychoterapie a naše individuální příchutě směrů ponechat do odborných diskusí? Mají vzdělávací instituty potřebu a zájem vytvářet společný psychoterapeutický proud?

    Pro budoucnost psychoterapie v Čechách pokládám za důležité, abychom se jednoznačně přihlásili k projektu Evropské asociace pro psychoterapii, který usiluje o srovnatelné standardy v celé EU. Abychom zpětně přehlédli a spočetli hodiny svého vzdělání, nechali si u svého mateřského institutu potvrdit oněch 1400 hodin, aby ČAP  vbrzku mohla jasným hlasem zvolat...“no samozřejmě, že všichni naši členové splňují evropské standardy.  Ba mnozí investovali 120 euros do Evropského certifikátu“ .

     Potřebujeme se učit soužít s medicínským a vědeckým paradigmatem, a zároveň neztratit pohled na jedinečný příběh klienta a zachovat životodárné inspirace z filozofie, sociální práce, pedagogiky, teologie, umění…. Potřebujeme podporovat výzkum, akademicky o psychoterapii publikující. Potřebujeme na jedné straně se jasně vymezovat k tomu, co rozhodně není psychoterapie a na druhé nenechat unést princeznu do klinické věže. Je třeba přátelským setkáváním s klinickými kolegy
v každodennosti zmenšovat přecitlivělost a ostražitost mezi klinickým a neklinickým světem, která se v posledních letech vynořila a zároveň si nenechávat nasazovat psí hlavu od těch několika arogantních.

Založíte někdo v roce 2022 regionální pobočky, které postupně vrostou do struktury asociace? 

Vážení a milí kolegové,
zdá se, že zakládat smíšený les je docela práce. Zároveň tím vytváříme zdravý luft pro psychoterapii, psychoterapeuty, studenty psychoterapie, klienty. A je to třeba porobit...a teď, jak vyslovit slovo společně, aby nebylo frází nebo představou další práce pro přepracovance. Nevím. Ale pro každého člena, který se ozval, jsme našli smysluplnou práci.

Vše dobré v roce 2022
za výbor České asociace pro psychoterapii
Jirka Drahota

P.S PF…. Naděje je jedním z pěti společných účinných faktorů v psychoterapii. Naděje - je název on line konference k 30.výročí EAP – 12. a 13. března 2022. Vystoupí na ní devadesátiletý Irving Yalom. www.eap-hope.at
Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software