Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

AKP k návrhu opatření Rady vlády pro duševní zdraví

04/11/2020 09:56 | Anonymous

Prezidium profesní odborné společnosti “Asociace klinických psychologů ČR” (AKP ČR) reaguje na rozhodnutí vyplývající z mimořádného jednání Rady vlády pro duševní zdraví vydané formou tiskové zprávy ze dne 4. 11. 2020 týkající se mimo jiné posílení krizové pomoci a zajištění dostupné psychosociální podpory pro občany, kteří ji potřebují. 

Návrh hovoří o přímé podpoře poskytovatelů psychoterapie - OSVČ podnikajících na živnostenský list. AKP ČR si je vědoma zvýšené psychické zátěže, které společnost čelí v současné obtížné situaci. Zároveň je však přesvědčena, že ani takto obtížná situace nemůže být důvodem k rezignaci na právní rámec poskytování psychoterapie v ČR zajišťující i bezpečí pacienta. Tento rámec jasně říká, že psychoterapie je zdravotní péčí a tu mohou nabízet pouze poskytovatelé zdravotní péče - kliničtí psychologové, psychiatři a lékaři klinických oborů s úspěšně ukončeným specializačním vzděláním v základním oboru a následně příslušnou zkouškou v oboru psychoterapie. Poskytování psychoterapie v rámci živnostenského zákona žádnou legislativní oporu nemá.

AKP ČR považuje podporu duševního zdraví veřejnosti prostřednictvím přímé finanční podpory poskytovatelů, kteří na živnostenský list nabízejí “psychoterapii”, za opatření nesystémové a právně krajně problematické, které naopak prostor péče o duševní zdraví pro občany znepřehledňuje. 

Místo dobře míněné podpory potřebných hrozí jejich poškození. V naprosté většině totiž podpoření poskytovatelé psychosociálních služeb působící v režimu živnostenského zákona neabsolvovali náročnou zdravotnickou předatestační přípravu, nemají dostatek zkušeností s prací s klientelou se závažnou klinickou problematikou, ani vymezené podmínky, v nichž by bylo možno takovou péči bezpečně poskytovat.

Z návrhu Rady vlády totiž není jasné: 

za 1, jaká vzdělanostní kritéria musí podpoření poskytovatelé psychosociální služby splňovat a jak budou ověřována; 

za 2, jakým způsobem bude probíhat rozdělení žadatelů o pomoc a kdo o něm bude rozhodovat. 

Za systémové řešení zde diskutovaného tématu považujeme zejména zprůchodnění psychoterapeutického vzdělání pro psychiatry a další lékaře, rozšíření sítě klinicko psychologických pracovišť a v neposlední řadě také posílení možnosti poskytovat krizovou intervenci a psychoterapii v nouzovém stavu formou distanční péče hrazenou zdravotními pojišťovnami za stejných finančních podmínek jako péči prezenční.

Dlouhodobě usilujeme o upevnění a respektování pravidla, že ve zdravotnictví je jako zdravotní péče poskytována psychoterapie a mimo zdravotnictví se obdobná činnost nazývá odlišně (např. psychoterapeutické poradenství). Kliničtí psychologové, členové AKP ČR, stejně jako na jaře při “1. vlně” řešení pandemie COVID-19, aktivně spolupracují s telefonickou linkou 1212, potažmo se službou SPIS, při řešení závažných krizových telefonátů a operativně přijímají do péče akutní pacienty v krizi, včetně zdravotníků. 

AKP ČR dlouhodobě podporuje zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Jednoznačně ale preferujeme systémové, výše nabízené řešení. V kontextu nouzového stavu jsme připraveni podpořit aktivitu Unie psychologických asociací ČR (zde) za předpokladu, že bude zajištěno pro pacienta či klienta zpřehledňující odlišení psychoterapie jako zdravotní péče od podobných činností mimo tento rámec a že bude pro občany zajištěna úplná informovanost o vzdělání a podmínkách státem podpořených poskytovatelů např. psychoterapeutického poradenství. 

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software