Log in

Hledáme kolegy a kolegyně na pozici Terapeuta, kteří by rozšířili naše týmy v Praze.

15/02/2022 15:08 | Anonymous

Zdravotnické zařízeníAdiCare , které se zabývá ambulantní terapií úzkostných, afektivních a stresových a závislostních onemocnění.

Hledá kolegy a kolegyně na pozici Terapeuta, kteří by
rozšířili na
še týmy v Praze.

Požadavky:
-
VŠ vzdělání v humanitním oboru či oboru pomáhající profese
-
psychoterapeutický výcvik nebo účast v psychoterapeutickém výcviku (min. 2 roky)
-
empatie, vztah k práci s lidmi
-
ochota se učit

Nabízíme:
-
úvazek ve výši 15 terapeutických hodin týdně (individuální terapie)
-
spolupráci, která probíhá formou fakturací terapeutických služeb
-
práci, kterou je možné flexibilně přizpůsobit svým časovým možnostem
-
plné zaškolenív KBT programech a strategiích, včetně poskytnutí všech výukových materiálů
-
užívání nadstandardních terapeutických prostor v Praze ve Vršovicích
-
terapeutům zajišťujeme veškerou administrativní péči o klienty
-
terapeutům poskytujeme plnou podporu, intervize individuální i skupinové, skupinové supervize
-
nabízíme práci ve velmi pohodovém týmu s přátelskou atmosférou

Více informací o našem centru je na webových stánkách www.adicare.cz

Zájemce prosíme, aby nám zaslali svůj profesní životopis na:info@adicare.cz


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software