Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Odborník/odborníčka na linke pomoci

07/04/2024 08:46 | Anonymous

„Dobrý deň, dovolali ste sa na linku pomoci Chuť žiť.“  To bývajú slová, ktoré počujú ľudia s poruchami príjmu potravy, keď sa rozhodnú spraviť prvý krok k vyhľadaniu pomoci, alebo si zažívajú krízovú situáciu v liečbe. 

Hľadáme k nám psychologičku, liečebného pedagóga či sociálnu pracovníčku s absolvovaným výcvikom krízovej intervencie, ktorý/á doplní náš tím dištančného poradenstva. Uchádzač/ka by mala mať aspoň 1 rok skúseností s prácou na linke pomoci. Prihliadať budeme na osobnosť, a láskavý, empatický a prijímajúci prístup v súlade s hodnotami našej organizácie.

Náplň práce:

✓ poskytovanie dištančného poradenstva (linka, e-mail, chat) 
✓ poskytovanie krízovej intervencie 
✓ administratíva a reporting
✓ vedenie podpornej skupiny
✓ účasť na poradách, intervíziách a supervíziách
✓ tvorba edukačných a preventívnych materiálov
✓ podieľanie sa na aktualizovaní internej databázy odborníkov
✓ účasť na vzdelávaniach


Koho hľadáme – osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ ukončené štúdium jednoodborovej psychológie/špeciálnej pedagogiky/sociálnej práce s titulom Mgr.
✓ absolvovaný výcvik v krízovej intervencii
✓ minimálne 1 rok praxe na linke pomoci (resp. na dištančnom poradenstve)  
✓ dobrý time management, osobná zodpovednosť
✓ bezúhonnosť
✓ možnosť pravidelne dochádzať do nášho centra v Bratislave
✓ schopnosť zvládať stresové situácie
✓ láskavý, prijímajúci a empatický prístup
✓ schopnosť pracovať v tíme
✓ cit pre ústny a písaný prejav a angličitina na úrovni B1
✓ základná orientácia v témach porúch príjmu potravy
✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor

Čo ponúkame? 

✓ zázemie multidisciplinárneho tímu a výnimočnú láskavú, podpornú a otvorenú tímovú kultúru
✓ zabezpečené pravidelné supervízne, intervízne a konzultačné procesy (aj s odbornou garantkou, MUDr. Martinou Paulinyovou)
✓ podporu sebarozvoja a vzdelávania (organizáciou zabezpečené vzdelávanie 1x ročne a pod.)
✓ „whatever days“ – 5 dní plateného voľna navyše
✓ vysokú mieru flexibility (vhodné aj pre ženy po materskej)
✓ finančný príspevok pri významnej životnej udalosti
✓ zabezpečenie hardvéru a prac. telefónu (podľa potrieb)
✓ príjemné priestory vo výbornej lokalite na Miletičovej ulici v Bratislave s kancelárskym vybavením a neobmedzeným množstvom kávy a čaju
✓ teambuilding a spoločné tímové aktivity počas roka (raňajky, narodeniny…)
✓ možnosti zapojenia sa do ďalších programov a aktivít organizácie (vedenie podporných skupín, zapojenie sa do vzdelávacích či prevenčných aktivít a pod.)
✓ zmysluplnosť práce a spätnú väzbu od klientov/klientiek
✓ možnosť ovplyvniť fungovanie našich programov (spätná väzba je vítaná) a spoločne meniť veci na Slovensku v oblasti duševného zdravia k lepšiemu

Oslovila vás naša ponuka? Pošlite nám životopis a motivačný list do 26.4.2024 na adresu kariera@chutzit.sk. 

Súčasťou výberového konania je aj pohovor. Kontaktovať budeme iba kandidátov a kandidátky, ktoré nám v rámci výberového konania zašlú všetky potrebné podklady (t.j. životopis aj motivačný list). Za pochopenie ďakujeme

    •  


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software