Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Psychológ/psychologička - poradenstvo

07/04/2024 08:48 | Anonymous
  • miesto práce: Bratislava
  • výška a forma úväzku: od 0,5 do 1,0 úväzku (podľa dohody) vo forme mandátnej zmluvy 
  • termín nástupu: dohodou
  • odmena: od 1800 do 2200 eur mesačne // výsledná výška odmeny závisí od skúseností kandidáta/kandidátky

„Mala som pred témou porúch príjmu potravy veľký rešpekt. Vďaka podpore v tíme ho už zažívam skôr ako zdravú pokoru a nie niečo, čo ma brzdí.“ – Fló, psychologička v Chuť žiť

Pridajte sa k nášmu tímu a pomáhajte ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy ako psychológ/psychologička v individuálnom poradenstve. Hľadáme odborníka/odborníčku s aspoň 3-ročnou praxou v individuálnom poradenstve, chuťou rozvíjať sa a pracovať v tíme. Podmienkou je ukončený alebo prebiehajúci psychoterapeutický výcvik – uchádzač/ka by mal/a mať za sebou absolvovaný minimálne 1. ročník v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku. Prihliadať budeme na osobnosť a láskavý, empatický a prijímajúci prístup v súlade s hodnotami našej organizácie. Prax s klientmi s poruchami príjmu potravy je výhodou, ale nie nevyhnutnosťou.

Náplň práce:

✓ poradenská a terapeutická práca s dospievajucimi (od 12 rokov) a dospelými klientmi (poskytovaná primárne osobne v Bratislave, ale aj online)
✓ spolupráca s rodinnými príslušníkmi klienta
✓ multidisciplinárne a rodinné stretnutia
✓ kooperácia s kolegyňami v rámci multidisciplinárneho tímu
✓ účasť na poradách, intervíziách a supervíziách
✓ základná administratíva a reporting (priamo sa týkajúci pozície)
✓ účasť na vzdelávaniach a samoštúdium
✓ občasné vyjadrenie (2x ročne) k téme PPP do médií (napr. písomne – online článok, naše sociálne siete)
✓ spolupodieľanie sa na tvorbe interných metodík

Koho hľadáme – osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ ukončené štúdium jednoodborovej psychológie s titulom Mgr.
✓ aktívne pôsobenie v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku (min. absolvovaný 1. ročník) alebo ukončený psychoterapeutický výcvik
✓ prax v individuálnej práci s klientmi minimálne 3 roky
✓ skúsenosť s prácou s dospelými aj dospievajúcimi klientmi (od 12 rokov)
✓ dobrý time management, osobná zodpovednosť, bezúhonnosť
✓ možnosť pravidelne dochádzať do centra v Bratislave
✓ láskavý, prijímajúci a empatický prístup
✓ schopnosť pracovať v tíme
✓ cit pre ústny a písaný prejav a angličitina na úrovni B1
✓ orientácia v témach porúch príjmu potravy
✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor

Čo ponúkame? 

✓ zázemie multidisciplinárneho tímu a výnimočnú láskavú, podpornú a otvorenú tímovú kultúru
✓ primerané pracovné zaťaženie (v priemere 4 sedenia denne pri plnom úväzku)
✓ vysokú mieru flexibility (vhodné aj pre ženy po materskej)
✓ zabezpečené pravidelné supervízne, intervízne a konzultačné procesy (aj s odbornou garantkou, MUDr. Martinou Paulinyovou)
✓ „whatever days“ – 5 dní plateného voľna navyše
✓ podporu sebarozvoja a vzdelávania (organizáciou zabezpečené vzdelávanie 1x ročne a pod.)
✓ finančný príspevok pri významnej životnej udalosti
✓ zabezpečenie hardvéru a prac. telefónu (podľa potrieb)
✓ príjemné priestory vo výbornej lokalite na Miletičovej ulici v Bratislave s kancelárskym vybavením a neobmedzeným množstvom kávy a čaju
✓ teambuilding a spoločné tímové aktivity počas roka (raňajky, narodeniny…)
✓ možnosti zapojenia sa do ďalších programov a aktivít organizácie (vedenie podporných skupín, zapojenie sa do vzdelávacích či prevenčných aktivít a pod.)
✓ zmysluplnosť práce a spätnú väzbu od klientov/klientiek
✓ možnosť ovplyvniť fungovanie našich programov (spätná väzba je vítaná) a spoločne meniť veci na Slovensku v oblasti duševného zdravia k lepšiemu

Oslovila vás naša ponuka? Pošlite nám životopis a motivačný list do 3.5.2024 na adresu kariera@chutzit.sk. 

Súčasťou výberového konania je aj pohovor. Kontaktovať budeme iba kandidátov a kandidátky, ktoré nám v rámci výberového konania zašlú všetky potrebné podklady (t.j. životopis aj motivačný list). Za pochopenie ďakujeme


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software