Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Operační program Jan Amos Komenský - hodnotitel

30/06/2024 08:35 | Anonymous

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení výběrového řízení na pozici hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na psychologii. Toto výběrové řízení je určeno pro uchazeče, kteří splňují následující podmínky:

  1. Není ve střetu zájmů vůči žádostem o podporu předloženým do výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti.
    • Uchazeč nesmí být členem realizačního týmu projektu/projektů předložených do této výzvy.
  2. Splňuje veškeré podmínky výběrového řízení.

Prosíme o sdílení informace o vyhlášení výběrového řízení na webech/profilech na sítích či v rámci interní komunikace ve Vaší instituci.

Odkaz na vyhlášené VŘ na webových stránkách OP JAK zde:

https://opjak.cz/kariera/vyberove-rizeni-na-hodnotitele-p1-op-jak-se-zamerenim-na-psychologii/

Odkaz pro sdílení VŘ – Facebook OP JAK zde:

https://www.facebook.com/opjak.msmt/videos/1708241189924242

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem

TÝM OP JAK | OP VVV

opjak@msmt.cz

opvvv@msmt.cz


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software