V ČAP nás je 1258!
Log in

vzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 23/01/2023
  • 02/04/2023
  • online

  Srdečně zveme na náš komplexní 10 týdenní online kurz, který vás podpoří v rozjezdu a budování vlastní soukromé praxe (v režimu OSVČ). Tak, aby byla autentická, odpovědná, profitabilní a dlouhodobě udržitelná.

  Formát kurzu:
  Jedná se o online kurz, který kombinuje rozmanité formy práce tak, aby vás opravdu podpořil na vaší cestě k soukromé praxi. Jeho součástí je:

  • série emailů (3 x týdně): kromě informací budou obsahovat prožitková cvičení, pracovní listy, check-listy, odkazy na další užitečné zdroje apod.
  • 4 živá online setkání (přes Zoom, v délce 90 minut) - v bezpečném a laskavém prostoru bude možnost sdílet, kde se na své cestě k vlastní praxi nacházíte, hledat další zdroje, získat podporu i užitečné tipy
  • naše mentorská podpora a kolegiální podpora ostatních účastníků v uzavřené a námi moderované Facebookové skupině po celou dobu kurzu- budeme zde dále rozpracovávat a diskutovat témata z kurzu, získáte zde odpovědi na své otázky, zpětnou vazbu na to, co vytvoříte, podporu v realizaci vašeho záměru, budeme zde slavit úspěchy i se učit ze slepých cest

  V kurzu vycházíme z Klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta zpracovaných Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a z etického kodexu České asociace pro psychoterapii. 

  Témata a harmonogram kurzu: https://1url.cz/Lr2IE

  Lektorky:Mgr. Barbara Ernest, PhDr. Lenka Šilerová, PhD. (členky ČAP)

  Další informace o kurzu a o nás: www.proplujmetimspolu.cz

  Cena: 7.900 Kč. Při přihlášení do 31.10. 2022 platí early-bird cena 6.900 Kč.

  Reference (jedná se o třetí ročník kurzu a máme přes 120 absolventek a absolventů): www.proplujmetimspolu.cz/reference

  Přihlášení: www.proplujmetimspolu.cz/objednavka

  Kontakt: info@proplujmetimspolu.cz, 602 582 042 (Lenka Šilerová)


  • 07/02/2023
  • 09:00
  • 06/06/2023
  • 17:00
  • Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12

  PSYCHOTERAPIE TRAUMATU, Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

  Soubor seminářů zaměřených na psychoterapii následků traumatu

  Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi.

  Je rozdělen do čtyř souvisejících setkání, v nichž projdeme téma traumatizace komplexně od teoretických východisek až po konkrétní praktická doporučení a postupy.
  Na principy psychoterapie traumatu nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurobiologie, psychosomatiky a práce s tělem.


  Termíny:

  Úvod do psychoterapie traumatu 7. 2. a 8. 2. 2023

  Situační trauma 18. 4. a 19. 4. 2023

  Vývojové trauma 9. 5. a 10. 5. 2023

  Integrace a supervize 6. 6. 2023


  Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

  Místo konání: Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12

  Čas: 9:00 - 17:00

  Cena: 4200Kč

  Přihlašování na semináře  a více informací zde.


  • 09/03/2023
  • 12/05/2023
  • Celesta, Praha 3

  Pokračující kurz, ve kterém se seznámíte s dalšími koncepty narativního přístupu v poradenství a psychoterapii, budete mít možnost si vše vyzkoušet v rozhovorech s kolegy, ukážeme vám na konkrétních případech, k čemu může být narativní přístup užitečný. Akreditováno MPSV.

  Čtyřdenní akreditovaný kurz pro pracovníky v pomáhajících profesích.

  Obsah:

  Návrat k principům narativního přístupu k terapii a sociálnímu poradenství.
  Další možnosti vedení narativního rozhovoru – konverzace zaměřená na re-membering (znovu.začleňování důležitých osob a jejich vlivu do života a prožívání, na zviditelnění podpůrných příběhů spojených s těmito osobami a jejich začleňování do sebeobrazu klienta).
  Osvojíte si další nástroje vedení narativního rozhovoru – tzv. mapy narativních rozhovorů.
  a naučíte se další postupy k zahušťování preferovaných příběhů.
  Nácvik dovedností v malých skupinkách.

  Dozvíte se:
  Jak oživit důležité osoby z klientovy minulosti a jak využít jejich vlivu na klientův život pro jeho současnost a budoucnost.
  Jak rozvíjet žádoucí sebeobraz klienta.
  Jak dále zviditelňovat a rozvíjet s klientem alternativní příběhy o jeho životě, které posilují jeho kompetence.
  Jak posilovat žádoucí sebeobraz klienta za pomoci přizvání do konzultace dalších souvisejících osob.

  Naučíte se:
  Rozvíjet žádoucí sebeobraz klienta a zviditelňovat jeho příběhy, které jej podporují.
  Další konkrétní techniky – mapy – vedení rozhovoru (re-membering, práce s vnějšími svědky atd.).
  V malých nácvikových skupinkách si vyzkoušíte, jak tyto techniky fungují v praxi.

  Celková cena: 9 200 Kč
  Kdy: 9. 3. 2023, 10. 3. 2023, 11. 5. 2023, 12. 5. 2023
  Kde: Celesta, Praha 3
  Rozsah: 4 denní (32 vyučujících hodin)
  Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty
  Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Naďa Kostková

  Přihlášení zde: https://forms.gle/prY2o5iebQ1etSGr8

  • 22/03/2023
  • 17/05/2023
  • Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

  Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o monitoring úzkostných stavů ve čtyřech modalitách (myšlenky, emoce, tělesné reakce, pozorovatelné chování), analýzu vyhýbavého chování, metody jako kognitivní restrukturalizace, expozice (interoceptivní, in vivo), zklidňující dýchání do břicha, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky. Během kurzu bude také představen koncept “Terapie přijetí a odhodlání” (III. vlna KBT) a účastníci si budou moci na sobě vyzkoušet nácvik odstupu od neužitečných kognic a přijímání emocí. Účastníci kurzu obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

  Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

  Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

  Termíny na rok 2023:

  středa 22.3.2023: 9,00 – 12,15

  středa 5.4.2023: 9,00 – 12,15

  středa 19.4.2023: 9,00 – 12,15

  středa 3.5.2023: 9,00 – 12,15

  středa 17.5.2023: 9,00 – 12,15

  Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

  Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

  Přihlášení: Přihlášky a více informací: klinika@psychosomatika.cz

  Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

  • 23/03/2023
  • 12/01/2024
  • BRNO

  Akreditováno MPSV.

  Výcvik v krizové práci je naše stálice už mnoho let. Jsme sehraný tým lektorek/psychoterapeutek s přímou zkušeností z krizové práce a tenhle kurz je taková naše srdcovka

  Na základě vaší dlouhodobé poptávky pro vás připravujeme rozšířený výcvik v krizové práci v rozsahu 150 hodin.

  To nám umožní:

  • Věnovat se důležitým tématům krizové práce podrobněji.
  • Mít dostatek prostoru pro nácvik a reflexi.

  V průběhu výcviku vám představíme základní metodické postupy systemických přístupů a jejich využití pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi.
  Osvěžíte si základy pomáhajícího rozhovoru, které jsou použitelné i v běžných v situacích, a naučíte se, jak je využít při práci s krizí.
  Teoretická východiska a konkrétní nástroje, která pro práci s krizí nabízí systemický rámec, vám pomůžeme propojit s praxí, aby to celé dávalo smysl a mohli jste se o to opřít.
  Budete mít příležitost vyzkoušet si práci v konkrétních krizových situacích a mapovat vlastní posun.
  Využijete i to, co už znáte a co se vám v praxi osvědčuje.

  Termíny:

  23. – 24. 03. 2023

  27. – 28. 04. 2023

  25. – 26. 05. 2023

  28. – 29. 06. 2023

  21. – 22. 09. 2023

  19. – 20. 10. 2023

  09. – 10. 11. 2023

  07. – 08. 12. 2023

  11. – 12. 01. 2024

  Rozsah: 18 denní výcvik (150 vyučovacích hodin).
  Akreditace MPSV: výcvik je akreditován v rozsahu 100 hodin, v tuto chvíli žádáme o akreditaci hodinové dotace 150 hodin.
  Celková cena: 38 000 Kč.
  Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, zdravotnické a další pomáhající profese. Výcvik je také vhodný pro studenty, kteří by v budoucnu chtěli zamířit do pomáhajících profesí nebo zvažují psychoterapeutický výcvik, ale nechtějí se zatím zavázat k tak dlouhodobému vzdělávání.
  Lektoři: Mgr. Gabriela Špačková, Mgr. Tereza Janačíková Nováková, Štěpánka Machalická a hosté. 

  Přihlásit se můžete zde: https://forms.gle/MYqfEmFnnQztGVRv9


  • 25/03/2023
  • 10:00 - 18:00
  • Slou Flou - Vinohradská 23, Praha 2

  Prožívání ženy při rozhodování, během lékařského zákroku interrupce nebo nečekané těhotenské ztráty, akutní stresové reakce a dlouhodobé posttraumatické obtíže - z pohledu krizové intervence a psychoterapie. 

  • Mýty o potratech, 3 typické laické reakce;
  • úvod do psychologie krizí a traumat;
  • právní a medicínské minimum;
  • postabortivní syndrom jako specifická forma posttraumatické poruchy;
  • psychologické rozdíly mezi ztrátou dítěte a umělým ukončením těhotenství;
  • krize rozhodování, 4 úrovně argumentů;
  • rizikové faktory pro rozvoj postabortivního syndromu;
  • příznaky, projevy a typická témata;
  • postupy krizové intervence a dlouhodobé psychoterapie;
  • práce se vztahem k dítěti; symboly a rituály;
  • provázení při truchlení;
  • práce se s hněvem, studem, pocity selhání, viny a zodpovědností;
  • role muže (otce dítěte), prožívání během rozhodování, možná traumatizace;
  • role blízkých a zdravotníků;
  • ochutnávka terapeutických technik, příklady z psychoterapeutické praxe;
  • přehled pomáhajících organizací.

  Vede psychoterapeutka Mgr. Jana Kučerová

  Cena 2200Kč

  Podrobnosti a přihlášky: Kurz Postabortivní syndrom - Jana Kučerová POD KROVY


  • 29/03/2023
  • 26/04/2023
  • Brno

  Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný  a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 29.-31.3.+24.-26.4.2023 v Brně 

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/rane-vzpominky-a-jejich-metaforicky-vyznam/


  • 04/04/2023
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  rádi bychom vás pozvali na společné online setkání dne 4.4.2023 od 18 hodin.

  Na tomto setkání bychom vás informovali o novinkách a vývoji na poli legislativního zakotvení psychoterapie.

  ČAP ve spolupráci s UPA nadále pracuje na přípravě zákona o psychologických a psychoterapeutických službách. Věcný záměr zákona jsme v nedávné době prezentovali asociacím sdružujícím odborníky v oblasti duševního zdraví a nyní dokončujeme již konkrétní paragrafové znění zákona.

  Souběžně s tím vzešel z ministerské pracovní skupiny pro zvýšení dostupnosti psychoterapie návrh na vznik vázané živnosti psychoterapeutické poradenství pro psychoterapeuty pracující v soukromých praxích a také tříurovňový model psychoterapie ve zdravotnictví.

  O tom všem bychom rádi společně mluvili a diskutovali.

  Jménem ČAP

  Jiří Drahota

  předseda výboru


  • 11/04/2023
  • 14/04/2023
  • Brno

  Už poněkolikáté jsme požádali švýcarského terapeuta Samuela Schürera, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, aby obohatil naši nabídku vzdělávání. V tomto kurzu získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat techniky používané v párovém kontextu. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 11.-14.4.2023 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/parova-terapie-a-poradenstvi-samuel-schurer/


  • 11/04/2023
  • 18:00 - 19:30
  • ZOOM
  Register

  Mentoring - seminář pro zájemce o účast v programu, mentorované i mentory

   

  Mentoring se stal pro absolventy výcviků, kteří skončí v roce 2024 a později standartní součástí dalšího vzdělávání. Protože mentoring lze zahájit již v průběhu výcviku, očekáváme nyní rostoucí zájem. Na stránkách ČAP jsou informace o mentoringu. V tomto semináři chceme sdílet zkušenosti mentorů i absolventů mentoringu a budeme odpovídat na vaše otázky. 

                                       

  Setkání moderuje Milan Stiburek a Petr Odstrčil

  • 12/04/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  MGR. PETR ODSTRČIL – 12.4.2023, CENA 1100/1300 KČ, 9 DO 16H

  PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo. PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené konflikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.
  V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.
  Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu
  Trauma a jeho následky - terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování.
  PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D. termín bude upřesněn cena 1100Kč / 1300Kč, 9 - 16h
  Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

  Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

  přihlášky zde

  • 15/04/2023
  • 06/05/2023

  Základní kurz manželského a rodinného a dalšího vztahového poradenství

  Vychází z Metodiky manželskéhi a rodinného poradenství AMRP, kvalifikačních požadavků AMRP ČR (34 výukových hodin), ze základních konceptů Transakční analýzy v poradenství a systemického přístupu

  Kurz je určen všem zájemcům o manželské a rodinné poradenství a pro zájemce o kvalifikační stupeň „Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP I. stupně".

  Termín:  čtyřdenní kurz je rozdělen na 2 části: 15-16.4.2023  a 5.-6.5.2023, Místo konání: Praha Karlín, Křesťanská PP poradna https://www.kppp.cz/

  Cena: 7.100,- Kč Při zaplacení kurzu do 15.2.2023 je cena kurzu 6.800,- Kč

  Lektoři: MUDr. Šárka Poupětová SMRP, CTA, PhDr. Marek Kolařík, Ph.D, JUDr., Bc. Jana Benešová

  Informace a přihlášky na: poupetova@psychotera.cz

  Cíle kurzu

  1. Vymezení pole manželského a rodinného  poradenství z pohledu práva, organizačních souvislostí, etiky a metodiky práce.
  2. Uvedení do teoretických a praktických základů profese manželského a rodinného poradce. Získání metodických vodítek pro praxi (dobrý kontakt a pracovní aliance s klientem, kontraktování, poradenský proces, specifika individuálního, párového a rodinného poradenství, profesionální selfmanagement)
  3. Zprostředkování informací důležitých pro další studium a profesní rozvoj.
  4. Podpora utváření vlastního stylu poradenské práce.
  5. Rozpoznáváná dilemat práce manželského a rodinného poradce.


  • 19/04/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 02/05/2023
  • 24/05/2023
  • Brno

  Provedeme vás cestou podpory, tak abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů. Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, která vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráci.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 2.-4.5.+22.-24.5.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/encouragement-vycvik-v-dodavani-odvahy/


  • 10/05/2023
  • 09:00 - 16:00
  • NA MÍČANCE 32, PRAHA 6

  PHDR. BARBORA JANEČKOVÁ – 10.5.2023 CENA 1100KČ /1300 KČ, 9 – 16H
  NA MÍČANCE 32, PRAHA 6

  Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době dále pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací.
  Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.
  Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka Českého Institutu Biosyntézy.

  přihlášky zde

  • 02/06/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 23
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Etika v psychoterapii:

   - Etický kodex jako pomocník psychoterapeuta i klienta

   - Jak rozpoznat, že jde o etické dilema?

   - Příběhy etických úskalí

   - Etická, náboženská, politická a kulturní vnímavost a citlivost


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 09/06/2023
  • 09:00
  • 10/06/2023
  • 17:00
  • Praha

  Saara je Gestalt terapeutka, učitelka a supervizorka se dvěma supervizními výcviky. Pro představu o jejím vkusu stránky ve finštině

  Saara se specializuje na dovednosti terapeuta v poli. Její workshop bude obsahovat podněty ze současné teorie pole, krátká cvičení, sdílení / supervize případů i reflexi skupinového procesu. Svůj workshop popsala takto:

   In contemporary Gestalt Therapy, more precisely in field based clinical practice, the therapist is asked or even comitted to be on the line. The therapist is opening oneself to be the sensor of the field. In order to be able to do this we need sensitivity toward experiencing the situation we enter together with our clients. To cultivate the precious organ of sensing the field, we as therapists need to reboot the root. At the root, we meet with our diversities and learn to build common ground.

  Praktické info

  Kdy: 9.-10.června 2023, pátek 9 –17, sobota 9-13

  Kde: Praha (upřesníme)

  Pro koho: absolventy Gestalt výcviků
  Cena:
  3200,-Kč

  Jazyk: angličtina (důležité pasáže se budou překládat)

  Přihlásit se můžete do 28. února 2023 na adrese info@gestaltplus.cz.


  • 12/06/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  MUDr. Hana Fifková 12. 6.2023 cena 1100kč / 1300 Kč, od 9 do 16 h

  Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

  přihlášky zde

  • 14/06/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. ZBYNĚK VYBÍRAL , PH.D. 14. 6. 2023,CENA 1100KČ, /1300KČ, 9 – 16H

  Mnoho klientů buď ukončuje psychologickou léčbu předčasně nebo vyjadřují nespokojenost s jejím vedením. Něco se ve výcvicích (a nejen tam) zanedbává?
  Na workshopu zazní řada poznatků získaných na základě rozsáhlé meta-analýzy současné výzkumné literatury – a také poznatků získaných z rozhovorů, ze sociálních sítí a dalších zdrojů. Prezentovány budou nejméně dvě kazuistiky a několik desítek fragmentárních perspektiv klientů. Ve workshopu jsou účastníky vedeni k diskusi o nepříjemných (nechtěných) situacích v psychoterapii a o nežádoucích následcích psychoterapie. Na dané téma zazní i ucelená přednáška.
  Cílem je prohloubit respekt k očekáváním a potřebám klientů a zamyšlení nad nespokojenostmi a zklamáními. Předběžná osnova:
  1 Perspektiva spokojeného klienta.
  2 Perspektivy nespokojených klientů.
  3 Perspektiva zneužitého klienta.
  4 Nechtěné situace, k nimž dochází v terapii. Nežádoucí vedlejší účinky.
  5 Které kroky psychoterapeuta jsou riskantní a chybné; které jsou naopak žádoucí a z pohledu klienta vítané.

  Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. učí na Katedře psychologie FSS MU. Je autorem řady knih, v roce 1990 založil časopis Konfrontace, později přejmenovaný na Psychoterapie. Absolvoval psychodynamický výcvik typu SUR, základní část výcviku v transakční analýze, byl lektorem výcviku (v IPIPAPPu) a v současnosti se věnuje výzkumu nežádoucích dopadů psychologické léčby a pomoci. Lektor se věnuje již řadu let studiu a výzkumu v oblasti negativních dopadů psychoterapie.

  přihlášky zde

  • 28/06/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 18/07/2023
  • 29/08/2023
  • Brno

  Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství.  Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům.  Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem.  Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.

  Akreditace MŠMT

  Délka: 48 hodin

  Termín: 18.-21.7.+28.-29.8.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/adlerovsky-pristup-ve-skolnim-poradenstvi/


  • 25/07/2023
  • 05/09/2023
  • Brno

  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 51 hodin

  Termín: 25.-28.7.+5.-6.9.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/


  • 31/07/2023
  • 04/08/2023
  • Brno

  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 31.7.-4.8.2023 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 20/09/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  MGR. PETR ODSTRČIL – 20.9.2023 , CENA 1100/1300 KČ, 9 - 16H

  V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.
  Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.
  Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.
  Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.
  Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

  přihlášky zde

  • 21/09/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 22/09/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 24
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Supervize v psychoterapii:

   - Různé formy supervize a autosupervize

   - Jak supervizi dobře využívat?

    - Další možnosti reflexe a sebereflexe v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 25/09/2023
  • 07/11/2023
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 25.-26.9.+16.-17.10.+6.-7.11.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 02/10/2023
  • 05/10/2023
  • Brno

  Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera. Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodou osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 2.-5.10.2023 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/vyuziti-analyzy-ranych-vzpominek-v-parovem-poradenstvi/


  • 09/10/2023
  • Brno

  Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně. 

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/


  • 12/10/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. JAN KNOP ~ 12. 10. 2023, CENA 1100KČ / 1300 KČ, 9 -16H

  Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.
  Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

  přihlášky zde

  • 19/10/2023
  • 09:00 - 16:00

  PHDR. LEONA JOCHMANNOVÁ, PH.D. – 19.10.2023 CENA 1100KČ / 1300KČ, 9 – 16H

  Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

  Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

  přihlášky zde

  • 09/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • online

  PHDR. YVONNA LUCKÁ ~ 9 . 11. 2023 CENA 1000/1200 KČ, 9 – 16H

  Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

  přihlášky zde

  • 22/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  Barbora Krčmářová, Tomáš Andrášik, 22. 11. 2023 cena 1100Kč /1300 Kč, 9 – 17 hod

  Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.
  Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.
  Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.
  Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

  přihlášky zde

  • 23/11/2023
  • 09:00
  • 24/11/2023
  • 16:00
  • Praha

  PHDR. NINA SCHAUTOVÁ – 23. A 24. 11. CENA 2200KČ/2600 KČ, 9 – 16H

  Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. První den si vyzkoušíme různé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti a jejich možné využití pro různé typy klientů v terapii (indikace a kontraindikace). Druhý den budeme všímavě prozkoumávat zákoutí našeho bytí s klientem a jak můžeme svou přítomností s klientem napomáhat či naopak překážet změně. Také se podíváme na to, jak mindfulness využít pro sebepéči nás terapeutů a jak ji zařadit do našeho nabitého programu.
  Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.
  Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

  přihlášky zde

  • 28/11/2023
  • Brno

  250 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcviku  Edukativní rodičovské terapie - pokročilé dovednosti. Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském přístupu. Součástí vzdělávání je sebezkušenost, supervize a trénink v metodách pro párovou terapii, individuální práci, rodinnou a rodičovskou terapii, práci s týmem a se skupinou. Součástí jsou i speciální témata, např. provázení krizemi nebo zacházení s traumatem.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


  • 29/11/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 01/12/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 25
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 10. setkání

  Role psychoterapeuta:

  Péče o roli psychoterapeuta

  Sebepéče psychoterapeuta

  Celoživotní vzdělávání v psychoterapii

   Výzkum v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 05/12/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. MARTIN JÁRA ~ 5. 12. 2023 – CENA 1100/1300KČ, OD 9 DO 16H

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.
  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

  přihlášky zde

Partnerské organizace:

   

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software