Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

STAREvzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 01/07/2024
  • 05/07/2024
  • Konferenční centrum Immanuel, Dlouhý 1 582 63 Slavíkov

  V průběhu pěti červencových dnů se v malebném prostředí Vysočiny uskuteční Letní škola individuální psychologie. Zkušení a inspirativní lektoři z České republiky i zahraničí poskytnou 40 hodin vzdělávání profesionálům pomáhajících profesí a dalším zájemcům. Letní školu pořádá brněnské centrum individuální psychologie Mansio.

  Webu Letní školy: https://bit.ly/49qBz6p

  Cena: 11 500 Kč bez DPH, 13 915 Kč včetně DPH

  Akreditace:
  Asociace klinických psychologů: číslo akce: AKP CR BO/SA/038/2024, počet kreditů: 12  
  Česká asociace adiktologů: číslo akreditace: ČAA_KK-10_2024, počet kreditů: 12

  HLAVNÍ WORKSHOPY (16 hodin):

  James Holder, MA – Pozitivní přístup v léčbě závislostí
  Závislosti, rané vzpomínky a (mnohem) více
  Analýza raných vzpomínek je klíčovou metodou používanou pro analýzu životního stylu, tedy souboru základních přesvědčení, která reprezentují představy o sobě, druhých lidech, světě a způsobech dosahování osobních cílů. Na workshopu se zaměříme na proces užívání návykových látek, závislosti a intervenční strategie. Dále se budeme zabývat vzpomínkami osob, které užívají různé návykové látky a ukazovat si, jak v nich číst a identifikovat přesvědčení, životní témata a životní styl klientů. Témata jsou zasazena do metafory raných vzpomínek, poukazující na pozitivní účel užívání návykových látek a závislosti.

  Kim Lee-Own, MA – Sny: Most do budoucnosti?
  Adlerovská teorie sny považuje za jednu z „bran“ k porozumění lidské psychice. Spolu s rodinnými konstelacemi a ranými vzpomínkami slouží jako nástroj, díky kterému se můžeme naučit, jak porozumět sami sobě a napojit se na svoje prožívání.

  Naše sny jsou odrazem osobnosti člověka a to, co se v nich objevuje, kopíruje životní styl a odráží očekávání, obavy i soukromou logiku.
  Mossak & Maniaci (1999) říkají, že sny se nám zdají, aby podpořily naše počínání v současném a budoucím životě. Ve snech trénujeme naše budoucí směřování, řešíme problémy a ladíme se se na další den. To vše, když spíme! 

  Mgr. Jitka Musilová – Úzkost a stres u dětí: Porozumění a prostředky podpory a povzbuzení
  Děti různých věkových skupin, stejně jako dospělí, zažívají ve svých životech stres. Ten není sám o sobě nutně škodlivý, ve vhodné míře může být dokonce významným faktorem překonávání překážek a osobního růstu.

  V současné době ale úzkost (případně deprese nebo pocity bezesmyslnosti a apatie) u dětí významně narůstá a přibývá dětí, které obavy ochromují natolik, že jsou zbaveny odvahy čelit běžným každodenním výzvám.
  Rodiče, stejně jako pedagogové, se často setkávají s těmito stavy u svých dětí. Mohou si připadat bezmocní, když přemýšlí, jak pomoci. I z toho důvodu se zaměříme na porozumění jak symptomatice úzkosti a stresových poruch, tak i kompenzační dynamice a adaptivním strategiím.

  Mgr. Magdalena Valášková – Podpora vztahu k sobě a zažívání sounáležitosti u trans* a nebinárních dětí a dospívajících
  Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívajících se dostává do povědomí profesionálů pracujících s dospívajícími. Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti.
  Nabídneme informace potřebné k porozumění potřebám dětí, rodiny a školy, naučíte se dítě provázet a podporovat v uvědomování a prozkoumávání genderové identity a současně rozvíjet v dalších kompetencích potřebných pro úspěšné začlenění do společnosti a naplnění potřeby sounáležitosti.

  Mgr. Kristýna Baumová – Psychokemp: Jak vést rozvojový program se skupinou dospívajících
  Psycholog William G. Nicoll dospívající vidí jako „dospělé v tréninku.“

  Obhajují ve společnosti těžkou pozici. Jsou tzv. „neumístění“. Nejsou ani dětmi, ani dospělými. Úkolem dospělých je dospívajícím pomoci tímto obdobím projít a podpořit jejich kompetence, které jsou důležité pro život. Adleriáni pro tento účel mají užitečný koncept životních úkolů, který můžeme při práci s dospívajícími dobře využít. Dospívající, stejně jako dospělí, se potřebují naučit fungovat ve třech životních oblastech: láska, přátelství a práce. Potřebují umět vytvářet a naplňovat zdravou intimitu, potřebují se naučit žít a vycházet s ostatními lidmi a také potřebují rozvíjet dovednosti umožňující soběstačnost a odpovědnost. Paul Rasmussen na tuto teorii navázal a napojil na ni čtyři kompetence, které potřebujeme rozvíjet k tomu, abychom mohli v rámci těchto životních úkolů zdravě fungovat. Tyto kompetence nazval čtyřmi psychologickými svaly, a právě ty budou dospívající v Psychokempu posilovat.


  PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY (celkem 10 hodin):

  PhDr. Miroslava Štěpánková – Obraz, odraz a odkaz individuální psychologie – teorie v metaforách a příbězích

  James Holder, MA – Jak se lidé stávají závislými

  Mgr. Bc. Jitka Musilová – Stres v životě dětí...A co s ním v rámci třídy/školy

  Kim Lee-Own, MA – Nacházení odvahy ve snech

  Mgr. Magdalena Valášková – Primum non nocere: Jak přistupovat k dětem a dospívajícím, kteří si kladou otázky o své genderové identitě?

  KRÁTKÉ WORKSHOPY (celkem 14 hodin):

  Mgr. Kateřina Kozicová – Podpora učitelů při práci s dynamikou problémového chování dětí

  Mgr. Dora Lukášová Salaquardová – Tady a teď – čtyřdenní dérie rozvoje všímavosti (mindfulness)

  Mgr. Martin Fülep – Zaostřeno na emoce – terapeutická práce s ranou vzpomínkou

  Mgr. Simona Hybšová – Konfrontace jako nástroj podpory a spolupráce

  Mgr. et Mgr. Zuzana Eliášová – Propojení tanečně-pohybové terapie s adlerovským přístupem

  Mgr. Naděžda Dvořáková – Práce s knihou “Klub divných dětí“ metodou podvojného deníku

  Mgr. Iveta Kaderová – Potenciál zážitkově-herních prvků v práci s klientem

  • 02/07/2024
  • 17:00
  • online

  Webinár - Online

  Platforma: Google Hangouts
  Dĺžka: 45 min

  Agenda: 30 min - demo Lumi a ukážka funkií a ako vie Lumi zjednodušiť administratívu a 15 min Q&A
  Dátum/Čas: 2.Júla 2024 o 17:00
  Prihlasovací formulár: https://forms.gle/yAP6pDxW5Le9AQCE7 


  POPIS:  Přidejte se na webinář, kde vám ukážeme, jak už dnes terapeuti digitalizují svou praxi s Lumi a jak můžete Lumi jednoduše využívat i ve své praxi. Toto krátké demo vám ukáže, jak platforma funguje, jaké služby poskytuje a dá vám prostor zeptat se na otázky přímo našeho týmu, který dnes vyvíjí Lumi pro vás. 

  Co je Lumi? 

  Lumi je digitální administrativní nástroj pro řízení privátní terapeutické praxe, který vyvíjíme ve spolupráci s terapeuty. Naším posláním a cílem nástroje Lumi je: 

  • Poskytnout lepší servis klientům v terapii - jednodušší platby, informovanost a bezpečnost pro vaše klienty. 
  • Udržovat pořádek v administrativě spojené s privátní praxí bez zásadní námahy terapeuta. 
  • Ušetřit terapeutům čas strávený na administrativě a uvolnit tak více prostoru na terapie, vzdělávání nebo odpočinek. 
  • Poskytnout lepší servis klientům v terapii - jednodušší platby, informovanost a bezpečnost pro vaše klienty. 
  • Udržovat pořádek v administrativě spojené s privátní praxí bez zásadní námahy terapeuta.

  Lumi se zaměřuje hlavně na manažment poznámek, komunikace, faktur, plateb a kalendáře. Tyto, ale i mnoho dalších funkcí vám ukážeme v rámci 45 minutového webináře.

  Více na: https://www.lumi-app.com/cs 

  Zaregistrujte se pomocí formuláře a zašleme vám přihlašovací údaje na webinář 2.7.2024 o 17.00.

  Pokud byste měli nějaké otázky, kontaktujte nás na adam@lumi-app.com

  • 09/07/2024
  • 09:00
  • 12/07/2024
  • 18:00
  • Leitnerka, Leitnerova 434/ 2, Brno

  Letní škola: Gestalt- Ano! A impro?- Brno

  Začátek: 9.7. 2024, 9.00

  Konec: 12.7. 2024, 18.00

  Místo: Leitnerka, Leitnerova 434/ 2, Brno

  Čtyřdenní letní škola pod záštitou IVGT, s podporou Gestalt Studia a organizační podporou terapeutického centra Zázemí, kde se setká psychoterapie s aplikovanou improvizací.

  Rámcem pro reflektování procesů a zkušeností nám bude Gestalt přístup, ke společné práci vřele zveme i kolegy z dalších směrů.

  Pro účast na letní škole není třeba žádná divadelní zkušenost.

  Na letní škole budeme hledat odpověď na otázku jakou zkušenost zažívám jako improvizující bytost a jak ji mohu využít jako terapeut.

  Vycházíme z myšlenky, že každé setkání s klientem je kreativní improvizace. Trénink divadelní improvizace rozvíjí spontaneitu, dovednost být s druhým, napojit se, vkročit do neznáma, vydržet, když se rodí figura, a nechat se unášet spoluutvářenou situací. Zkušenost z terapeutické místnosti se jí v mnohém podobá.

  Záměrem letní školy je reflektovat improvizační zážitek jako existenciální zkušenost, zkoumat ji jako zdroj pro rozšíření, posun terapeutických kompetencí a osvěžení terapeutického postoje. Zveme vás do posilovny kreativního přizpůsobování, ke zkoumání kontaktu, vlastní spontaneity, ke spoluutvářenému dialogu a experimentaci. 

  Váháte? Potřebujete se ještě něco dozvědět? Napište na lucie.moravcikova@zazemi.org , rádi se s vámi spojíme.

  Lektoři: Mgr. Tomáš Andrášik, Mgr. Barbora Krčmářová

  Místo konání: Leitnerka, Leitnerova 434/2, Brno

  Čas: 9.-12.7.2024

  Cena: EARLY BIRDS cena 6500 Kč (přihlášení do 31.3. 2024), standardní cena 7800 Kč

  Přihlašování a více informací: https://www.gestalt-praha.cz/letni-skola-2024/


  • 13/08/2024
  • Brno

  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 13.-16.8.+10.-11.9.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/


  • 19/08/2024
  • Brno

  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 19.-23.8.2024 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 05/09/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Jan Hesoun


  • 24/09/2024
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  rádi bychom Vás pozvali na druhé setkání pracovní skupiny se zaměřením na Ekopsychoterapii, terapii v přírodě, práci s klienty v jiném než klasickém kontextu.

  Setkání je určeno nejen pro ty, kteří s klienty v přírodě pracují, kteří o práci v přírodě uvažují, kteří mají k dané oblasti setkání. Ekopsychoterapie, terapie v přírodě se stále intenzivněji vyjevuje a my se budeme zabývat tím, jak tuto modalitu terapeutického procesu uchopovat.

  Setkání bude trvat 90 minut. Do 20.9., prosím, dejte vědět, jaké z témat, která jsme zachytili během úvodním setkání, by stálo za to probrat více. Vaše podněty uvítáme na adrese : adam@terapiemezistromy.cz.

  Na setkání se na vás těší
  Adam Táborský
  Martin Jára
  Roksana Táborská
  • 30/09/2024
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 30.9.-2.10.+4.-6.11.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 03/10/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Pavel Vítek a František Matuška


  • 07/10/2024
  • Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cílem výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení a tak spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. 

  Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství - vedení rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, práce s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál. Naučíme se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci, provázet procesem změny. Pozornost budeme věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech.

  Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 7. října 204 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Alice Vašáková

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/skolni-individualni-psychologie-poradenstvi/


  • 07/10/2024
  • Brno

  Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívajících se dostává do povědomí profesionálů pracujících s dospívajícími. Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti.

  Na kurzu Mgr. Magdaleny Valáškové nabídneme informace potřebné k porozumění potřebám dětí, rodiny a školy, naučíte se dítě provázet a podporovat v uvědomování a prozkoumávání genderové identity a současně rozvíjet v dalších kompetencích potřebných pro úspěšné začlenění do společnosti a naplnění potřeby sounáležitosti.

  Akreditace: MPSV v realizaci

  Délka: 16 hodin

  Termín: 7.-8.10.2024 v Brně

  Cena: 3 600,- Kč bez DPH

  Lektor: Mgr. Magdalena Valášková

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/podpora-trans-a-nebinarnich-deti-a-dospivajicich/


  • 09/10/2024
  • 18:00 - 20:30
  • Zoom
  Register

  Psychoterapeutická práce s klientem, který užívá psychofarmaka, přináší řadu otázek. 

  • Jsou léky návykové?
  • Mohou léky měnit to, jak klient komunikuje?
  • Kdy doporučit klienta k psychiatrovi a jak jej naopak podpořit při diskuzi nad vysazováním léků, či při odmítání léků?
  • Jak pracovat s klientem, který léky nadužívá?

  Budou nás zajímat vaše konkrétní otázky předem, zašleme Vám k tomu krátký dotazník.

  Dotazům a diskuzi bude také věnována podstatná část webináře. Každý přihlášený účastník dostane záznam webináře platný na 30 dní.

  O lektorovi:

  MUDr. Alena Večeřová - Procházková

  Psychiatrička s psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii a v biosyntetické psychoterapii, supervizorka, lektorka, ředitelka a odborná garantka Skálova Institutu, 27 let praxe.
  • 14/10/2024
  • Brno

  Pět tajemství pro spokojené děti: workshop pro profesionály pracující s rodiči nabízí způsob, jak podpořit rodiče v rozvoji jejich rodičovských dovedností, jak budovat a pečovat o vztah mezi rodičem a dítětem ve všech vývojových obdobích. Teoretický základ programu Pěti tajemství vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, na která je zaměřena práce s rodiči, jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění čtyřem cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životními úkoly.  

  V kurzu Kim Lee Own se účastníci naučí, jak pracovat s rodiči v rámci individuální práce i ve skupině. Součástí je i metodika pro vedení rodičovských skupin věnovaných rozvoji rodičovských kompetenci. Metodiku pro práci s rodiči je možno využít jak u biologických, tak i pěstounských rodin.  

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 14.-17.10.2024 v Brně

  Lektor: Kim Lee Own, MA

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/kim-lee-own-metodika-prace-s-rodici


  • 17/10/2024
  • Eko farmy Bílý Mrak v Šachově

  Vážení kolegové,

  Na podzim 2024 otevíráme první běh postgraduálního programu párové terapie určeného pro absolventy psychoterapeutických výcviků, kteří již začali pracovat s páry nebo to mají v úmyslu. Postgraduál probíhá v průběhu jednoho roku (celkem pět třídenních setkání). Výhodou programu bude akreditace AKP pro klinické psychology. Výukové hodiny (celkem 75 hodin) budete tedy moci započítat do vašeho vzdělávání.

  Pokud vás problematika párové terapie oslovila a máte chuť se v tomto směru dále rozvíjet, více informací najdete zde.

  Lektoři: Darina Fialová a Tomáš Komárek

  • 07/11/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Jan Hesoun


  • 05/12/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  František Matuška


  • 31/01/2025
  • 01/02/2025
  • Praha
  Register

  Zveme Vás na setkání se členy ČAP. Tématicky navazujeme na Etický den 2023 v Brně, protože věříme, že kultivace etické citlivosti a uvažování si zaslouží naší kontinuální pozornost i péči. 

  I proto jsme se rozhodli pro inovativní formát, kdy přípravnou fázi zahajujeme už teď -  má podobu tematických diskusí na online diskusním fóru Discourse. K diskutování jste zváni všichni, bez ohledu na to, zda se konference zúčastníte či ne (ale my doufáme, že ano!:-)). Konference tak bude vyvrcholením této naší společné práce. Těšit se můžete nejen na inspirativní přednášky, ale především na prostor klást si důležité otázky, společně hledat odpovědi a tříbit si tak své etické uvažování.

  Tato akce je také unikátní příležitostí setkat se jako společenství po šesti letech - přesně tolik let uběhlo od našeho posledního celokomunitního živého setkání.  

  Kudy dál? 

  • Přihlaste se na konferenci za nejvýhodnější cenu.

  • Prohlédněte si zatím navržená diskusní témata a registrujte se do diskuze

  • Už jste registrovaní do diskuze? Kdykoliv vstupovat do online fóra můžete zde

  • Pořád hledáme koordinátory*ky témat, uvítáme, pokud se stanete jedním z nich. Co tato role obnáší a jak se přihlásit se dočtete zde

  • Pokud chcete navrhnout vlastní téma k diskusi a stát se jeho koordinátorem*kou, pošlete nám prosím jeho název a krátkou anotaci na tuto adresu. 

  Těšíme se na vás v živých diskusích na fóru i osobně na konferenci! Pojďte je s námi spoluutvářet…

  Zdraví přípravný tým akce: 

  Milan Stiburek
  Petr Odstrčil
  Jiří Drahota
  Barbara Ernest
  Anna Stanislavová
  Jana Svačinová
  Kateřina Šafránková

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software