Log in


vzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 09/11/2021
  • 15/03/2022
  • Praha 12

  Soubor seminářů zaměřených na psychoterapii následků traumatu.

  • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi.
  • Je rozdělen do čtyř souvisejících setkání, v nichž projdeme téma traumatizace komplexně od teoretických východisek až po konkrétní praktická doporučení a postupy.
  • Na principy psychoterapie traumatu nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurofyziologie, psychosomatiky a práce s tělem.

   

  I. Úvod do teorie traumatu

  • Vymezení základních pojmů a teoretického rámce. 
  • Seznámení s mechanismem vzniku situační i vývojové traumatizace.
  • Přiblížení možných přístupů k problematice práce s traumatem v psychoterapii.

  /2 dny, celkem 16 hodin/

  Absolvování tohoto prvního bloku (I. Úvod do teorie traumatu) je podmínkou pro účast na následujících seminářích (II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize).

  II. Situační trauma

  • Popis dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
  • Vytyčení principů léčby. 
  • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
  • Zkoumání pozice terapeuta v poli situačního traumatu, včetně skrytých nároků. 

  /2 dny, celkem 16 hodin/

  III. Vývojové trauma

  • Zkoumání dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
  • Vytyčení principů léčby. 

  • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
  • Zkoumání pozice terapeuta v poli vývojového traumatu, včetně skrytých nároků.

  /2 dny, celkem 16 hodin/

  IV. Integrace a supervize

  • Integrace nabytých vědomostí a dovedností.  
  • Supervize kazuistik účastníků.

  /1 den, celkem 8 hodin/

   

  Teoretické bloky se prostřídají s praktickými nácviky a prostorem pro zkoumání konkrétních případů a otázek.


  Pro účast na semináři II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize je nutné se zúčastnit prvního semináře I. Úvod do teorie traumatu.


  Je možné absolvovat úvodní setkání pouze samostatně, popřípadě v kombinaci s některým dalším dle vlastních preferencí.

   

  Termíny setkání

  I.  Úvod do teorie traumatu 9. a 10. 11. 2021,

  I. Úvod do teorie traumatu 30.11. a 1.12. 2021

  II.  Situační trauma 11. 1. a 12. 1. 2022
  III. Vývojové trauma 8. a 9. 2. 2022
  IV. Integrace a supervize 15. 3. 2022

   

   

  Skupina: 12 - 20 účastníků

  Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

  Místo konání: Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12


  Čas: 9:00 - 17:00

   

  Cena:
  I. Úvod 3800 Kč 
  II. Situační trauma 3800 Kč
  III. Vývojové trauma 3800 Kč 
  IV. Integrace a supervize 1900 Kč

   

  Více informací najdete na www.petrodstrcil.eu

  • 01/12/2021
  • 05/12/2021
  • Online

  ČAP Vám přináší slevu na vstupné ve výši USD100. Stačí zadat při registraci promokód: SAVE100. Pozor ceny s blížícím se datem konference stoupají!

  The Evolution of Psychotherapy conference has always been tailored to the needs and wants of the mental health community. Our goal is to make sure that anyone from anywhere can experience the robust and inspirational agenda, in-person and online. 

  Celebrating 36 years, this world-renowned conference features psychotherapy thought leaders who share ideas, promote convergence, and highlight unifying principles that guide effective clinical work. Now to enjoy in-person or online: Point/counterpoint discussions, state-of-the-art addresses, workshops, clinical demonstrations, dialogues, panels, and conversation hours. The magnitude of educational excellence uniting for 6 days will be the most valuable experience you'll have all year.

  https://www.evolutionofpsychotherapy.com/rates

  • 03/12/2021
  • 09:00
  • 30/04/2022
  • 13:00
  • Emauzské opatství v Praze, Vyšehradská 49/320, Praha 2
  • 19

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 6. setkání

  • Zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice

    

   • 9:00 – 9:30 úvod do problematiky
   • 9:30 – 9:45 představení jedné kazuistiky
   • 9:45 – 10:30 práce ve skupinkách dle terapeutické modality
   • 10:30 – 10:45 přestávka
   • 10:45 – 11:45 zacházení se vztahem, využití specifických nástrojů a intervencí, hypotézy,   odhadovaný průběh, cíle terapie, co je to, co léčí…
   • 11:45 – 12:00 přestávka
   • 12:00 – 13:00 diskuse k tématům, otázky a sdílení zkušeností

  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


  Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.


  Témata seminářů:

  • 6. seminář 
   • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí
  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem
  • 8. seminář
   • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
   • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 07/12/2021
  • 10:00 - 12:00
  • Zoom
  Register

  Milí studenti psychoterapie, milí budoucí kolegové,

  Součástí psychoterapeutického vzdělávání by dle EAP mělo být seznámení se se základními principy ostatních psychoterapeutických směrů.

  Rádi bychom v tomto jako asociace byli vám i vašim výcvikovým institutům nápomocní, a proto jsme ve spolupráci s nimi vytvořili projekt psychoterapeutické kašny - každý směr či institut připraví webinář o svém směru a nabídne ho studentům ostatních.

  Jsme rádi že se nám podařilo najít cestu jak zvyšovat kvalitu teoretického vzdělávání, a přibližovat se evropským parametrům bez zvyšování ceny výcviků.

  Seminář proběhne online na Zoomu, přednášejícími jsou pedagogové jednotlivých směrů.

  Přednáška je pro vás zdarma a přihlásit se můžete po zadání tajného hesla, které vám sdělili vedoucí vašeho výcviku.


  • 20/01/2022
  • 16:00 - 18:00
  • Zoom
  Register

  Milí studenti psychoterapie, milí budoucí kolegové,

  Součástí psychoterapeutického vzdělávání by dle EAP mělo být seznámení se se základními principy ostatních psychoterapeutických směrů.

  Rádi bychom v tomto jako asociace byli vám i vašim výcvikovým institutům nápomocní, a proto jsme ve spolupráci s nimi vytvořili projekt psychoterapeutické kašny - každý směr či institut připraví webinář o svém směru a nabídne ho studentům ostatních.

  Jsme rádi že se nám podařilo najít cestu jak zvyšovat kvalitu teoretického vzdělávání, a přibližovat se evropským parametrům bez zvyšování ceny výcviků.

  Seminář proběhne online na Zoomu, přednášejícími jsou pedagogové jednotlivých směrů.

  Přednáška je pro vás zdarma a přihlásit se můžete po zadání tajného hesla, které vám sdělili vedoucí vašeho výcviku.


  • 08/02/2022
  • 17:00 - 19:00
  • Zoom
  Register

  Milí studenti psychoterapie, milí budoucí kolegové,

  Součástí psychoterapeutického vzdělávání by dle EAP mělo být seznámení se se základními principy ostatních psychoterapeutických směrů.

  Rádi bychom v tomto jako asociace byli vám i vašim výcvikovým institutům nápomocní, a proto jsme ve spolupráci s nimi vytvořili projekt psychoterapeutické kašny - každý směr či institut připraví webinář o svém směru a nabídne ho studentům ostatních.

  Jsme rádi že se nám podařilo najít cestu jak zvyšovat kvalitu teoretického vzdělávání, a přibližovat se evropským parametrům bez zvyšování ceny výcviků.

  Seminář proběhne online na Zoomu, přednášejícími jsou pedagogové jednotlivých směrů.

  Přednáška je pro vás zdarma a přihlásit se můžete po zadání tajného hesla, které vám sdělili vedoucí vašeho výcviku.


  • 14/02/2022
  • 01/06/2023
  • Brno

  Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti


  Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně. 

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/

   

  Individuální psychologie Alfreda Adlera


  Společnost MANSIO v.o.s (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů.  Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:

  -          pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;

  -          vést  klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

  • 10/03/2022
  • 12/03/2022
  • Brno

  Zpětná vazba o účinku odborných intervencí je důležitá v jakékoliv profesi. Podporuje efektivitu intervence. Pomáhá budovat kompetenci odborníka. Umožňuje rozvoj oboru samotného. V psychoterapii se však o dopadu svých intervencí mnohdy dozvídáme s časovým zpožděním a zdaleka ne od všech klientů. Nedostatek bezprostřední zpětné vazby je jedním z důvodů, proč je rozvíjení expertnosti v psychoterapii tak náročné.

  V rámci tohoto v pořadí již sedmého psychoterapeutického sympozia chceme spolu s Vámi hledat odpovědi na otázky:

  • Na základě čeho usuzujeme na efekt své práce?
  • Jak jako terapeuti získáváme zpětnou vazbu?
  • Jak terapeuty učíme pracovat se zpětnou vazbou?
  • Jak rozpoznáme, kdy se nám práce nedaří?
  • Co nám pomáhá, abychom pracovali lépe?

  Prostor budeme věnovat jak systematickým metodám získávání zpětné vazby, tak způsobům, které používáme příležitostně, intuitivně, bezděčně.

  Více informací zde: https://sympozium.fss.muni.cz

  • 12/03/2022
  • 13/03/2022
  • Vídeň
  • 02/10/2022

  Komplexní pětiletý

  VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII

  V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Zaměřujeme se na společné účinné faktory, zejména na terapeutický vztah. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi a s našimi studenty systematicky nacvičujeme základní

  praktické dovednosti psychoterapeuta.

   

  Plánovaný začátek 5. běhu výcviku: podzim 2022

   

  Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek (garant výcviku),

  Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal,

  Markéta Skálová, Milan Stiburek

  a další spolupracující lektoři a supervizoři.


  Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii. Výcvikový program je schválen ČPtS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví.

  Jsme plným členem European Association for Integrative Psychotherapy.

  Jsme v souladu s kritérii European Association for Psychotherapy.

   

  Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

  Převážná část výcviku probíhá v malebném prostředí Vysočiny. Místo výcviku je dobře dostupné z Čech, Moravy i Slovenska.

   

  Termín podání přihlášky: nejpozději do 15. ledna 2022

  Další informace: www.psychoterapie-integrace.cz

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 831 členů!

Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software