Log in

vzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 19/09/2022
  • 15:00
  • 19/12/2022
  • 18:00
  • online

  Supervizní praktika - workshop

  ONLINE WORKSHOP – prostor pro sdílení a reflexi své terapeutické práce a diskusi nad širšími tématy psychoterapie.

  PRO KOHO TO JE?

  Pro všechny psychoterapeuty, kteří aktivně pracují s klienty nebo do praxe teprve vstupují a je jim blízký postmoderní způsob přemýšlení.

  KDO TO POVEDE A JAK?

  Těší se na vás Naďa Kostková a Bára Hrušková – sehraná dvojice psychoterapeutek a výcvikových lektorek, které pracují v postmoderních přístupech.

  NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

  ·         společná práce na vašich kazuistikách /videích,

  ·         reflexe praxe doplněná o teoretické zázemí postmoderních myšlenek,

  ·         sdílení zkušeností,

  ·         vzájemná podpora.

  KDY A KDE A ZA KOLIK?

  4 setkání v průběhu 4 měsíců – 19. 9., 17. 10., 21. 11. a 19. 12. 2022 vždy od 15 do 18 hodin,

  online přes platformu Zoom,

  skupina max. 10 lidí ve stálém složení.

  Cena za 4 setkání (celkem 12 supervizních hodin) - 3 960 Kč + DPH 21%.

  Více informací a přihlášení zde: 

  https://kurzy-vzdelavani.eu/kurzy-institut-postmoderniho-vzdelavani/#terapeutickedovednosti


  • 21/09/2022
  • 09:00
  • 16/11/2022
  • 12:15
  • Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

  Obsah:

  Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, zklidňující dýchání do břicha, mindfulness cvičení, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky aj.  Účastníci obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

  Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

  Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

  Termíny na rok 2022:

  středa 21/9 2022: 9,00 – 12,15

  středa 5/10 2022: 9,00 – 12,15

  středa 19/10 2022: 9,00 – 12,15

  středa 2/11 2022: 9,00 – 12,15

  středa 16/11 2022: 9,00 – 12,15

  Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

  Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

  Přihlášení: Přihlášky a více informací: klinika@psychosomatika.cz

  Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

   


  • 07/10/2022
  • 09:00 - 14:30
  • Praha, Portál - Klapkova 1867/2, Praha 8
  • 0

  Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál jsme pro vás připravili workshop tvůrčího psaní - prezenční formou v Praze. Určen pro všechny kteří píší nebo chtějí začít psát články na svůj blog, přospívat do médií nebo uvažují o napsání knihy.

  Program:

  1.  Jak a proč psát texty na svůj web a sociální sítě?           

  Základní průvodce po online světě krátkých textů; specifika čtenářů a jak jednotlivé prostory (blogy, profesní weby, Facebook, instagram, apod.) ovlivňují formu textu; proč se vyplatí být srozumitelný?

  2.Čtivá kazuistika je poklad                                

  Co dělat, když máte napsat článek;  výhody a úskalí tvorby delšího textu; jak vytvořit čtivou kazuistiku; příklady dobré „literární" praxe    

  PAUZA NA OBĚD

  3. Cesta od nápadu ke knize

  Jak připravit podklady pro knihu, jednotlivá zastavení na cestě od rukopisu k autogramiádě, psychologie jako téma pro mnoho čtenářů
  • 10/10/2022
  • 17:00 - 20:30
  • Plzeň

  Dobrý den vám všem, milé kolegyně a kolegové,

  dovolujeme si vás (ve spolupráci s ČAP) pozvat na letošní „velké“ setkání našeho sdružení (komunity :-)) Psychoterapeuti ad. Plzeňska, které proběhne v pondělí 10. října opět v rámci Dnů duševního zdraví (viz. příloha), pořádaných Ledovcem. 

  Od 17 do 18.30 hodin proběhne setkání s veřejností nazvané Poznej svého psychoterapeuta.

  Od 18.45 – 20.30 bude následovat setkání nás terapeutů, pro které připravíme program, jehož součástí bude shrnutí dosavadních aktivit, vzájemný dialog a diskuse nad výhledy do budoucna. A od 20.30 bude si můžeme zatančit na koncertu kapely V3ska!

  Zveme vás na obě části, a pokud chcete dál společně spolupracovat, tak přijďte především na druhou část.

  • 13/10/2022
  • 09:00 - 17:00
  • Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12

  Zveme vás na jednodenní seminář zaměřený na prohloubení znalostí a dovedností při psychoterapeutické práci s tématy souvisejícími s agresivitou.

  • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi. 
  • V jednodenním semináři projdeme téma agresivity komplexně od teoretických východisek, až po konkrétní praktická doporučení a postupy. 
  • Na principy psychoterapie nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do  psychosomatiky a práce s tělem. 
  • Bude zde prostor pro otázky z praxe, praktická cvičení i vzájemná sdílení zkušeností. 
  • V kolegiálním prostředí se můžeme učit, jak konkrétně pracovat s různými  formami agresivity takovým způsobem, který klientovi napomáhá v terapeutickém procesu a současně je bezpečný pro všechny zúčastněné.

  Lektor:  Mgr. Petr Odstrčil

  Cena:  1 900 Kč

  Přihlášení zde: https://petr-odstrcil.mozello.com/seminare/agresivita-v-psychoterapii-jednodenni/


  • 13/10/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

  PhDr. Václav Schmidt ~  13. 10.   cena 1100 /1300 Kč

  „Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

  Organizační informace:

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 14/10/2022
  • 09:00
  • 15/10/2022
  • 16:30
  • online


  Zveme Vás na dvoudenní kurz na téma rozvoje duševní pohody u transgender a nebinární klientely, který je určen pro pomáhající profese (psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce, vzdělávání, obecné lékařství, adiktologie a další). Jeho cílem je zlepšit znalosti a dovednosti týkající se informované intervence zaměřené na duševní pohodu (wellbeing) u trans a nebinárních osob.

  Seznámíme Vás se základy komunikace a práce s trans a nebinárními lidmi, s jejich specifickými potřebami v kontextu sociální, medicínské a úřední tranzice. Kurz mimo workshopové části přináší i rozsáhlé zdroje v češtině i angličtině.

  Kurz vychází z metodiky mezinárodního projektu SWITCH (v ČR realizován partnery NÚDZ a Transparent z.s.) a lektorsky jím budou provázet odbornice a odborníci, kteří s danou klientelou dlouhodobě pracují, včetně transgender specialistů s praxí v oblasti podpory. 

  Termín kurzu: 14. 10. – 15. 10. 2022, 9:00 – 16:30 s přestávkou na oběd

  Místo konání kurzu: ONLINE NA PLATFORMĚ ZOOM

  Cena: 3.500 Kč (platba na účet po předchozí registraci)

  Registrace:  https://forms.gle/3Gmuvxn3hZrBrozz7
         

  Přihlášky a dotazy můžete směřovat i na e-mail: transgender.kurzy@gmail.com.

  Pořádá : Transparent z.s.

  https://jsmetransparent.cz/pro-odbornou-verejnost/

  ******************************************
  Program kurzu: 

  --------------------------------------------
  Pátek 14.10.
  --------------------------------------------
  Dopoledne
  Úvod do tématu: základní terminologie a definice v oblasti trans a nebinárních identit
  Stresové faktory v procesu coming outu a sociální, medicínské a úřední tranzice
  Psychologické a lékařské výzkumy a zdroje
  --------------------------------------------
  Odpoledne
  Trauma u transgender osob, komorbidita, stigmatizace
  Aktivity a techniky orientované na rozvoj duševní pohody a sebepoznání
  Práce s tělem a emocemi u transgender osob
  --------------------------------------------
  Sobota 15.10.
  --------------------------------------------
  Dopoledne
  Tranzice v kolektivu (ve škole/na pracovišti)
  Trans inkluze a doporučení pro komunikaci
  --------------------------------------------
  Odpoledne
  Kazuistiky a aktivity zaměřené na rozbor situací a na integraci identity a duševní pohody
  Komunitní zdroje a odkazy na další služby
  Diskuze a networking
  ******************************************
  Prezentující:

  *️⃣

   Garantka: Pavla Doležalová PhD.
  psychoterapeutka (také LGBTI+ klientela), adiktoložka, výzkumná pracovnice a VŠ pedagožka
  *️⃣ Viktor Heumann
  lektor v oblasti LGBTI+, spoluautor osvět. publikací, zakládající člen organizace Transparent
  *️⃣ Andrea Porschová
  pedagožka a psychoterapeutka se specializací na transgender klientelu
  *️⃣ Miroslav Šubrt
  psycholog a psychoterapeut se specializací na LGBTI+ klientelu 


  • 18/10/2022
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  • 15
  Register

  PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY PRO MAPOVÁNÍ RODINNÝCH VZTAHŮ

  Další ze série seminářů, které připravuje v rámci ČAP pracovní skupina klinické psychologie.

  Seminář je určen nejen klinickým psychologům.

  Seminář vede Mgr. Jan Kulhánek, psychoterapeut, klinický psycholog

  Forma semináře:  Úvodní seznámení s metodami, příklady z praxe, diskuse se sdílením vlastních zkušeností účastníků semináře, aktivní účast velmi vítána.

   

  ANOTACE

  Rodina je živý organismus se složitou vztahovou sítí. Pro psychoterapeuta či diagnostika není snadné se v rodinných vztazích zorientovat a alespoň trochu jim porozumět a to zejména v situaci, kdy rodina vypadá a žije jinak, než jak má terapeut či psycholog z vlastní zkušenosti zažito.

  Psychotesty, zaměřené na mapování rodinných vztahů, nepřinesou „objektivní pohled“ na rodinu, ale pomohou nám prozkoumat, jak svou rodinu vnímá náš klient nebo všichni její členové.

  Na semináři se seznámíme s některými testovými metodami, jejich užití v praxi. Také jak výsledky testů začlenit do práce s dítětem či do psychologického vyšetření.

   

  TERMÍN

  Úterý 18. října 2022 18.00 – 19.30

  • 19/10/2022
  • Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě
  • 20/10/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  MUDr. Hana Fifková  20. 10. 2022 ,cena 1100kč / 1300 Kč, od 9 do 16 h

  Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

  MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.


  Organizační informace:

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 20/10/2022
  • 16:00
  • 21/10/2022
  • 17:00
  • Praha

  Dvě události v rámci jedné konference.

  Máme kořeny, a ty nevyrůstají z betonu. Výzkum dokázal, co jsme si mysleli už dávno. V přírodě se cítíme zkrátka dobře. Jaké benefity pobyt v přírodě skýtá, jaké výzvy, jaký je vztah člověka a přírody, dopady na zdraví, jak rozvíjet spolupráci a terapeutické techniky jsou některá z témat, kterými se budeme zabývat.

  Duševní zdraví v poslední době podléhá enormní zátěži. Řešení ale existují. Jedním z nich je pobyt v přírodě. Příroda jako prostředník ke zdraví. Účastníci se zaměří i na změnu chování v oblasti péče o své duševní zdraví a péče o přírodu. Cílem je diskutovat o způsobech podpory blahobytu našeho lidského a environmentálního zdraví zaměřených na řešení.

  Témata konference:

  State-of-art: využití přírody ve zdravotnictví
  Příroda a práce s dětmi s traumatem
  Eko-arte terapie
  Psychoterapie a koučování za chůze (walk'n'talk)
  Imaginace v přírodě
  Metafora cesty v životě

  ČTVRTEK 20.10.2022 od 16:00 (Rezidence primátora, Praha)
  7 řečníků ve 4 blocích.
  Program:
  Přivítání a zahájení
  Keynote speech & přednášky
  Diskuzní panely
  Networking

  PÁTEK 21.10.2022 od 9:00 (Staroměstská radnice, Praha)
  12 řečníků ve 4 blocích.
  Program:
  1. blok: Definujeme problém
  2. blok: Příroda a my
  3. blok: Workshopy I.
  4. blok: Workshopy II.
  5. blok: Zakončení

  více informací zde: https://www.terapiemezistromy.cz/konference-2022/

  vstupenky je možné koupit zde 

  https://goout.net/cs/listky/priroda-v-nas-ii-priroda-a-dusevni-zdravi/xteo/

  • 20/10/2022
  • 18:00 - 20:00
  • Stopkova plzeňská pivnice, Česká 163/5, Brno

  Setkání brněnských terapeutů (nejen) z ČAP

  Prostor pro sdílení zajímavostí, k seznámení se či prostě jen tak k pobytí spolu.

  Přihlaste se prosím nejpozději vždy dva dny předem na mail vavrova.katerina@centrum.cz, ať vím, kolik míst mám pro nás rezervovat.

  Šiřte tuto pozvánku vesele dál a těším se na viděnou!

  Srdečně

  Katka Vávrová

  • 03/11/2022
  • 00:00
  • Praha 4 - Podolí
  O skupině: Sebezkušenostní a růstová skupina je určena pro studenty pomáhajících profesí (psychologie, pedagogiky, sociální práce…), případně i pro studenty jiných oborů, kteří by se v této oblasti chtěli rozvíjet. Účastníkům skupiny napomůže rozšířit jejich porozumění ve vztahování se k sobě samému i k druhým lidem. Skupinová terapie podpoří komunikační dovednosti, umožní lépe poznat své silné a slabé stránky. Ve skupině bude možné pracovat na svých tématech z pracovního nebo osobního života. Skupina bude probíhat v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu. Maximální počet účastníků: 10 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Čtvrtek Cena v Kč za jedno setkání: 300 O terapeutech: PhDr. Tereza Kalašová (psycholog a gestalt terapeut) a Mgr. Martin Fontán (gestalt terapeut) Kontaktní osoba: PhDr. Tereza Kalašová, poznejte.se@centrum.cz, https://poznejte.se/ Další informace:
  • 04/11/2022
  • 06/11/2022
  • SVČ Lužánky, Lidická 50

  DIEGO MARIN CENA: 3900 KČ , 4. - 6. 11. 2022

  Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

  Lektor: Diego Marín (Španělsko)

  Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

  Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu
  Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy
  Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
  Formulář na přihlášení: 
  https://forms.gle/JsMfgoVh7XAkip6t6

  Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
  Formulář na přihlášení: 
  https://forms.gle/YRs3dnZFzdBQjvQX9


  • 04/11/2022
  • 05/11/2022
  • Emauzské opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2

  SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii pořádá ve dnech 4.11 – 5. 11. 2022 konferenci

  SKUPINOVÁ PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE V PRAXI

  v Emauzském opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2

  Zaměření konference vyplývá z charakteru výcviku a vzdělávání v psychodynamické skupinové psychoterapii.  Konference by měla reflektovat současný stav vývoje skupinové psychoterapie jak v psychodynamické psychoterapii, tak i v dalších psychoterapeutických školách. Rádi bychom vytvořili odborný prostor pro přednášky, workshopy a diskusi o široké paletě témat v rámci skupinové psychoterapie.

  „Symbolem skupinové psychoterapie je kruh ze židlí. Kruh je symbolem jednoty, dokonalosti a harmonie. V magickém myšlení představuje účinný symbol ochrany proti zlým duchům a démonům. C. G. Jung vidí v kruhu symbol bytostného Já, které je vrcholem individuace“ (Kamil Kalina, Psychoterapeutické systémy v adiktologii)

  Okruh možných témat:

  Skupinová psychoterapie

  • ·         Dynamika skupiny, vývoj skupiny
  • ·         Co skupinová zkušenost přináší pro fungování v dalších skupinách
  • ·         Model rodinných systémů ve skupině
  • ·         Skupinová psychoterapie a deprese, psychózy, závislosti
  • ·         Jak psychodynamická psychoterapie zachází se spiritualitou
  • ·         Skupinové rituály
  • ·         Sociálně psychologické hry, jakožto skupinová/komunitní aktivita

  Výcvik a vzdělávání ve skupinové psychoterapii

  • ·         Dynamika výcvikového procesu
  • ·         Jaké dovednosti výcvik ve skupinové terapii přináší pro individuální terapii
  • ·         Vztah komunity a skupiny

  Přihlášky na konferenci

  Přihlášky na konferenci přijímáme na www.sur.cz  od 1.6.2022

  Přihlášky příspěvků (aktivní účasti) přijímáme do 31.5.2022 na adrese konference@sur.cz. Prosíme o zaslání stručné anotace vystihující obsah příspěvku.

  • 1.       Přednáška – délka přednášky 20 min. a 10 min. navazující diskuse
  • 2.       Workshop – délka 90 min
  • 3.       Diskusní panel – délka 90 min

  K dispozici bude dataprojektor, pokud máte další technické požadavky prosím upřesněte je v anotaci.

  Platební pokyny:

  Výše poplatků byla stanovena na:

  1 000,- Kč, Pokud platba proběhne do 31.7. 2022

  1 200,- Kč, pokud platba proběhne po 31.7. 2022

  1 500,- Kč, pokud platba proběhne po 31.10. 2022

   Konferenční poplatek obsahuje vstup na odborný program, drobné občerstvení během konference a večerní raut, který se bude konat 4.11.2022. Zaplacení poplatku je nezbytným krokem pro úspěšnou registraci.

  Poplatky zasílejte na účet 158588553/0300. V platebním příkazu uveďte Vaše jméno, abychom mohli spárovat Vaši platbu s Vaší přihláškou na konferenci.


  • 08/11/2022
  • 09:00 - 13:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Mgr.  Alena Hájková, 8. 11. 2022, cena 600/800Kč, 9 – 13hod

  Anotace bude ještě doplněna

  Mgr.  Alena Hájková je advokátka, spolupracuje z Českou asociací pro psychoterapii

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 13 hodin

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 09/11/2022
  • online

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě

  • 14/11/2022
  • 17:30 - 20:00

  NÁZEV AKCE:    PŘEDSTAVENÍ KETAMINEM ASISTOVANÉ PSYCHOTERAPIE A KLINIKY PSYON ČLENŮM ČAP

  LEKTOŘI:              Mgr. Klára Dudková, MSc., psychoterapeut, MUDr. Filip Tylš, PhD – psychiatr, psychoterapeut a zakladatel a vedoucí lékař kliniky, Mgr et Mgr. Stanislav Milotinský – psycholog, psychoterapeut, zakladatel a ředitel kliniky

  DATUM KONÁNÍ: 14.11.2022

  MÍSTO KONÁNÍ: Online / Psyon Psychedelická klinika, Čistovická 249/11, Praha 6, 163 00

   

  CÍLOVÁ SKUPINA / KOMU PŘEDEVŠÍM JE AKCE URČENA: členům ČAP - psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a všem, kdo mají zájem o psychedeliky asistovanou psychoterapii v ČR

  Další informace o akci a Psyonu zde

  CÍL AKCE:

  ·         PŘEDSTAVENÍ PRÁCE PSYONU ČLENŮM ČAP

  ·         UVEDENÍ DO MODALITY KETAMINEM ASISTOVANÉ PSYCHOTERAPIE

  ·         MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

  ·         ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK ČLENŮ A DISKUSE K TÉMATU

  ·         NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

  STRUKTURA "ŠKOLENÍ / WORKSHOPU / KURZU"

  ·         PŘEDSTAVENÍ KLINIKY A JEJICH CÍLŮ

  ·         ÚVOD DO PROBLEMATIKY TERAPEUTICKÉHO VYUŽITÍ PSYCHEDELIK

  ·         KETAMINEM ASISTOVANÁ PSCHOTERAPIE V ČR – PODOBA LÉČBY, INDIKAC, EFEKTIVITA, KAZUISTIKA, PROFIL PSYCHOTERAPEUTA

  ·         MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE ČAP A PSYONU – CO KLINIKA NABÍZÍ ČLENŮM ČAP, JAK SE ZAPOJIT

  ·         OTEVŘENÁ DISKUZE NAD DOTAZY A OTÁZKAMI ČAP

  ·         NABÍDKA/ZJIŠTĚNÍ POPTÁVKY VZDĚLÁVÁNÍ

  ·         PRO ÚČASTNÍKY FYZICKY NA KLINICE PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ, OBČERSTVENÍ A MOŽNOST NEFORMÁLNÍHO SETKÁNÍ

  ROZSAH: OD – DO            17:30-19:00 přednáška + diskuse; 19:10 – 20:00 prohlídka kliniky, občerstvení a neformální setkání

  POPLATEK: zdarma

  KONTAKT PRO ÚČAST NA AKCI

  -další informace zde

                  -akce je možné se zúčastnit jak online (neomezená kapacita), tak fyzicky přímo na Psyonu (kapacita 25 míst), kde po přednášce bude možnost prohlídky zařízení včetně občerstvení a neformálního setkání

  -přihlášení na online přenos možné nejdéle 24 h před konáním akce

  -přihlášení na fyzickou účast na klinice možné nejdéle 2 týdny před konáním akce

  -přihlášení na akci zde

  -účastníci dostanou v průběhu října další podrobnější info včetně odkazu na online přednášku

  -pro případné otázky kontaktujte Kláru Dudkovou na klara.dudkova@psyon.cz

  • 15/11/2022
  • 09:00 - 16:00

  PhDr. Yvonna Lucká ~  15. 11. 2022cena 1000/1200 Kč, 9 - 16h

  Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

  Pořádá Instep.

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 15/11/2022
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  • 35
  Register

  ADHD v dospělosti

  Anotace:

  Cílem semináře je posluchačům představit aktuální otázky týkající se problematiky ADHD u dospělých v klinicko-psychologické praxi. Věnovat se budeme úskalím diagnostiky v ambulantních podmínkách, nejčastějším mýtům šířených u laické i odborné veřejnosti, up-to-date diagnostickým postupům, či dostupným možnostem psychoterapeutických i dalšch nefarmakologických intervencí. Na závěr semináře bude dostatek prostoru pro sdílení zkušeností, dotazy a diskuzi.


  O přednášejících:


  Tereza Štěpánková je klinická psycholožka, aktuálně pracuje pro E-clinic. z.ú, kde se věnuje diagnostice a specializované psychologické péči o dospělé s ADHD: edukační a podpůrné skupiny, individuální konzultace, neurofeedback, kognitivní trénink. Komplexní program pro dospělé s ADHD v dospělosti vznikl jako " vedlejší produkt"  výzkumu komorbidní ADHD u pacientů s poruchami příjmu potravy. Těm se věnovala na denním stacionáři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Nyní, v rámci Institutu neuropsychiatrické péče, spolupracuje při léčbě pacientů s digitálními  závislostmi.


  Michal Šmotek je klinický psycholog, aktuálně pracuje v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) v Praze, věnuje se práci s psychiatrickými a neurologickými pacienty. Kromě neuropsychologické diagnostiky se v minulosti také věnoval i výzkumu spánku a cirkadánních rytmů v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ).

  • 23/11/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Mgr. Petr Odstrčil – 23. 11.  2022 , cena 1100/1300 Kč,  9 - 16h

  V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.

  Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.

  Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.

  Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.

  Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 28/11/2022
  • 17:00 - 20:00
  • Zoom
  Register

  Vážené členky, vážení členové,

  zveme Vás srdečně na letošní Valnou hromadu všech členů ČAP.

  Valná hromada se bude konat online, protože se domníváme, že se tato forma osvědčila a umožnila účast i členům ze vzdálenějších koutů republiky.

  Nástin programu:

  - shrnutí činnosti Výboru, OR ČAP,  a pracovních skupin

  - přehled hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2023

  - hlasování o důležitých otázkách

  - Volby do OR  • 02/12/2022
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, nejspíš Emauzské opatství
  • 15
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 7. setkání

  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem

  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


  Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.


  Témata seminářů:

  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem
  • 8. seminář
   • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
   • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 02/12/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  PhDr. Nina Schautová –  2. 12 2022,  cena 1100kč/1300 Kč, 9 - 16h

  Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

  Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.

  Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 06/12/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  PhDr. Martin Jára ~ 6. 12. 2022 - Cena 1100/1300kč, od 9 do 16h

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP


  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 06/12/2022
  • 18:00 - 21:00
  • Komunitní centrum pro válečné veterány Brno, Dobrovského 2549/27c (vchod z ul. Vodova), Brno

  Setkání brněnských terapeutů (nejen) z ČAP

  Mikuláš s ČAP

  Prostor pro sdílení zajímavostí, k seznámení se či prostě jen tak k pobytí spolu.

  Přihlaste se prosím nejpozději vždy dva dny předem na mail vavrova.katerina@centrum.cz, ať vím, kolik míst mám pro nás rezervovat.

  Šiřte tuto pozvánku vesele dál a těším se na viděnou!

  Srdečně

  Katka Vávrová


  • 14/12/2022
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě


  • 20/01/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Kristýna Drozdová, Michal Razska,  20. 1. 2023 9–16 h cena 1100 Kč / 1300 Kč

  Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami

  MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava , Mudr. Michal Raszka, psychiatr a psychoterapeut.


  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz  • 23/01/2023
  • 02/04/2023
  • online

  Srdečně zveme na náš komplexní 10 týdenní online kurz, který vás podpoří v rozjezdu a budování vlastní soukromé praxe (v režimu OSVČ). Tak, aby byla autentická, odpovědná, profitabilní a dlouhodobě udržitelná.

  Formát kurzu:
  Jedná se o online kurz, který kombinuje rozmanité formy práce tak, aby vás opravdu podpořil na vaší cestě k soukromé praxi. Jeho součástí je:

  • série emailů (3 x týdně): kromě informací budou obsahovat prožitková cvičení, pracovní listy, check-listy, odkazy na další užitečné zdroje apod.
  • 4 živá online setkání (přes Zoom, v délce 90 minut) - v bezpečném a laskavém prostoru bude možnost sdílet, kde se na své cestě k vlastní praxi nacházíte, hledat další zdroje, získat podporu i užitečné tipy
  • naše mentorská podpora a kolegiální podpora ostatních účastníků v uzavřené a námi moderované Facebookové skupině po celou dobu kurzu- budeme zde dále rozpracovávat a diskutovat témata z kurzu, získáte zde odpovědi na své otázky, zpětnou vazbu na to, co vytvoříte, podporu v realizaci vašeho záměru, budeme zde slavit úspěchy i se učit ze slepých cest

  V kurzu vycházíme z Klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta zpracovaných Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a z etického kodexu České asociace pro psychoterapii. 

  Témata a harmonogram kurzu: https://1url.cz/Lr2IE

  Lektorky:Mgr. Barbara Ernest, PhDr. Lenka Šilerová, PhD. (členky ČAP)

  Další informace o kurzu a o nás: www.proplujmetimspolu.cz

  Cena: 7.900 Kč. Při přihlášení do 31.10. 2022 platí early-bird cena 6.900 Kč.

  Reference (jedná se o třetí ročník kurzu a máme přes 120 absolventek a absolventů): www.proplujmetimspolu.cz/reference

  Přihlášení: www.proplujmetimspolu.cz/objednavka

  Kontakt: info@proplujmetimspolu.cz, 602 582 042 (Lenka Šilerová)


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software