Log in

vzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 26/07/2022
  • 09/09/2022
  • Tř. Kpt Jaroše 19, Brno

  Společnost MANSIO v.o.s (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů.  Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:

  -          pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;

  -          vést  klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

  Rané vzpomínky a jejich metaforický význam

  Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin (6 výcvikových dní)

  Termín: 26.-29.7. + 8.-9.9.2022 v Brně

  Cena:  10 800,- Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/rane-vzpominky-a-jejich-metaforicky-vyznam/


  • 15/08/2022
  • 20/08/2022
  • Zámek ve Slatině u Jevišovic

  Společnost MANSIO v.o.s (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů.  Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:

  -          pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;

  -          vést  klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

  Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie

  Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii. Budeme se věnovat praktickému nácviku technik (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty. 

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin (6 výcvikových dní)

  Termín: 15.-20.8.2022 na Zámku ve Slatině u Jevišovic

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Dora Lukášová Salaquardová, Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 02/09/2022
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě  • 06/09/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Na Míčance 32, Praha 6

  PhDr. Barbora Janečková -  6. 9. 2022 cena 1100kč /1300 Kč, 9 – 16h

  Na Míčance 32, Praha 6

  Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době dále pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací.

  Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

  Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka Českého Institutu Biosyntézy.


  Organizační informace:

  Pořádá Instep.

  Místo: Na Míčance 32, Praha 6

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 09/09/2022
  • 10/09/2022
  • Studio DanceLab, U Zvonařky 9, Praha 2


  • 15/09/2022
  • 00:00
  • Hradec Králové
  O skupině: Rozvoj komunikačních dovedností, poznání svých silných a slabých stránek. Upevnění schopnosti fungovat ve vztazích, což může prospět vztahům osobním i pracovním. Osobní růst a rozvoj díky zpětným vazbám od ostatních. Porozumění svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování. Možnost pracovat v bezpečném terapeutickém prostoru na tématech z osobního či pracovního života. Maximální počet účastníků: 10 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Úterý Cena v Kč za jedno setkání: 600 O terapeutech: Mgr. Jiří Čermák, Mgr. Petra Švecová Kontaktní osoba: Jiří Čermák, mail@cermakjiri.cz, http://www.gestaltgroup.cz/skupiny/ Další informace:
  • 19/09/2022
  • 15:00
  • 19/12/2022
  • 18:00
  • online

  Supervizní praktika - workshop

  ONLINE WORKSHOP – prostor pro sdílení a reflexi své terapeutické práce a diskusi nad širšími tématy psychoterapie.

  PRO KOHO TO JE?

  Pro všechny psychoterapeuty, kteří aktivně pracují s klienty nebo do praxe teprve vstupují a je jim blízký postmoderní způsob přemýšlení.

  KDO TO POVEDE A JAK?

  Těší se na vás Naďa Kostková a Bára Hrušková – sehraná dvojice psychoterapeutek a výcvikových lektorek, které pracují v postmoderních přístupech.

  NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

  ·         společná práce na vašich kazuistikách /videích,

  ·         reflexe praxe doplněná o teoretické zázemí postmoderních myšlenek,

  ·         sdílení zkušeností,

  ·         vzájemná podpora.

  KDY A KDE A ZA KOLIK?

  4 setkání v průběhu 4 měsíců – 19. 9., 17. 10., 21. 11. a 19. 12. 2022 vždy od 15 do 18 hodin,

  online přes platformu Zoom,

  skupina max. 10 lidí ve stálém složení.

  Cena za 4 setkání (celkem 12 supervizních hodin) - 3 960 Kč + DPH 21%.

  Více informací a přihlášení zde: 

  https://kurzy-vzdelavani.eu/kurzy-institut-postmoderniho-vzdelavani/#terapeutickedovednosti


  • 21/09/2022
  • 09:00
  • 16/11/2022
  • 12:15
  • Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

  Obsah:

  Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, zklidňující dýchání do břicha, mindfulness cvičení, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky aj.  Účastníci obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

  Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

  Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

  Termíny na rok 2022:

  středa 21/9 2022: 9,00 – 12,15

  středa 5/10 2022: 9,00 – 12,15

  středa 19/10 2022: 9,00 – 12,15

  středa 2/11 2022: 9,00 – 12,15

  středa 16/11 2022: 9,00 – 12,15

  Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

  Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

  Přihlášení: Přihlášky a více informací: klinika@psychosomatika.cz

  Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

   


  • 29/09/2022
  • Ústí nad Labem

  Společnost MANSIO v.o.s (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů.  Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:

  -          pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;

  -          vést  klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

  Podpora práce v adlerovském přístupu – profesní rozvoj, kazuistiky a supervize

  270 výcvikových hodin je určený zájemcům, kteří mají zkušenost s provázením klientů v různých kontextech (např. psychoterapie, psychologické poradenství, sociální práce). Ve výcviku se naučíme využívat postupy adlerovského přístupu při zvládání krizí, zacházení s traumatem, nebo při práci s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Potrénujeme analýzu životního stylu. Rozvineme kompetence pro využívání typických adlerovských metod užívaných v individuální, párové, rodinné i rodičovské terapii, práci s týmem a se skupinou. Výcvik je jednou ze tří částí komplexního výcviku v adlerovské psychoterapii.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 270 hodin (11 výcvikových setkání)

  Termín: zahájení výcviku 29.9.2022 v Ústí nad Labem

  Cena: 59 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


  • 13/10/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

  PhDr. Václav Schmidt ~  13. 10.   cena 1100 /1300 Kč

  „Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

  Organizační informace:

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 19/10/2022
  • Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě
  • 20/10/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  MUDr. Hana Fifková  20. 10. 2022 ,cena 1100kč / 1300 Kč, od 9 do 16 h

  Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

  MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.


  Organizační informace:

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 03/11/2022
  • 00:00
  • Praha 4 - Podolí
  O skupině: Sebezkušenostní a růstová skupina je určena pro studenty pomáhajících profesí (psychologie, pedagogiky, sociální práce…), případně i pro studenty jiných oborů, kteří by se v této oblasti chtěli rozvíjet. Účastníkům skupiny napomůže rozšířit jejich porozumění ve vztahování se k sobě samému i k druhým lidem. Skupinová terapie podpoří komunikační dovednosti, umožní lépe poznat své silné a slabé stránky. Ve skupině bude možné pracovat na svých tématech z pracovního nebo osobního života. Skupina bude probíhat v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu. Maximální počet účastníků: 10 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Čtvrtek Cena v Kč za jedno setkání: 300 O terapeutech: PhDr. Tereza Kalašová (psycholog a gestalt terapeut) a Mgr. Martin Fontán (gestalt terapeut) Kontaktní osoba: PhDr. Tereza Kalašová, poznejte.se@centrum.cz, https://poznejte.se/ Další informace:
  • 04/11/2022
  • 06/11/2022
  • SVČ Lužánky, Lidická 50

  DIEGO MARIN CENA: 3900 KČ , 4. - 6. 11. 2022

  Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

  Lektor: Diego Marín (Španělsko)

  Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

  Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu
  Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy
  Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
  Formulář na přihlášení: 
  https://forms.gle/JsMfgoVh7XAkip6t6

  Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
  Formulář na přihlášení: 
  https://forms.gle/YRs3dnZFzdBQjvQX9


  • 08/11/2022
  • 09:00 - 13:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Mgr.  Alena Hájková, 8. 11. 2022, cena 600/800Kč, 9 – 13hod

  Anotace bude ještě doplněna

  Mgr.  Alena Hájková je advokátka, spolupracuje z Českou asociací pro psychoterapii

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 13 hodin

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 09/11/2022
  • online

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě

  • 15/11/2022
  • 09:00 - 16:00

  PhDr. Yvonna Lucká ~  15. 11. 2022cena 1000/1200 Kč, 9 - 16h

  Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

  Pořádá Instep.

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 23/11/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Mgr. Petr Odstrčil – 23. 11.  2022 , cena 1100/1300 Kč,  9 - 16h

  V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.

  Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.

  Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.

  Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.

  Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 02/12/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  PhDr. Nina Schautová –  2. 12 2022,  cena 1100kč/1300 Kč, 9 - 16h

  Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

  Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.

  Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 06/12/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  PhDr. Martin Jára ~ 6. 12. 2022 - Cena 1100/1300kč, od 9 do 16h

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP


  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 14/12/2022
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě


  • 20/01/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Kristýna Drozdová, Michal Razska,  20. 1. 2023 9–16 h cena 1100 Kč / 1300 Kč

  Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami

  MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava , Mudr. Michal Raszka, psychiatr a psychoterapeut.


  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.czO asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software