V ČAP je nás už 1187!
Log in

vzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 19/09/2022
  • 15:00
  • 19/12/2022
  • 18:00
  • online

  Supervizní praktika - workshop

  ONLINE WORKSHOP – prostor pro sdílení a reflexi své terapeutické práce a diskusi nad širšími tématy psychoterapie.

  PRO KOHO TO JE?

  Pro všechny psychoterapeuty, kteří aktivně pracují s klienty nebo do praxe teprve vstupují a je jim blízký postmoderní způsob přemýšlení.

  KDO TO POVEDE A JAK?

  Těší se na vás Naďa Kostková a Bára Hrušková – sehraná dvojice psychoterapeutek a výcvikových lektorek, které pracují v postmoderních přístupech.

  NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

  ·         společná práce na vašich kazuistikách /videích,

  ·         reflexe praxe doplněná o teoretické zázemí postmoderních myšlenek,

  ·         sdílení zkušeností,

  ·         vzájemná podpora.

  KDY A KDE A ZA KOLIK?

  4 setkání v průběhu 4 měsíců – 19. 9., 17. 10., 21. 11. a 19. 12. 2022 vždy od 15 do 18 hodin,

  online přes platformu Zoom,

  skupina max. 10 lidí ve stálém složení.

  Cena za 4 setkání (celkem 12 supervizních hodin) - 3 960 Kč + DPH 21%.

  Více informací a přihlášení zde: 

  https://kurzy-vzdelavani.eu/kurzy-institut-postmoderniho-vzdelavani/#terapeutickedovednosti


  • 03/11/2022
  • 15/12/2022

  Otevíráme novou výcvikovou komunitu

  V rámci Komplexního vzdělávacího programu SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s otevíráme novou výcvikovou komunitu, kterou povede PhDr. Jiří Libra a PaedDr. Martina Richterová Těmínová a skupinovými lektory jsou: PhDr. Jarmila Tolimatová, PhDr. Tereza Baltag, Mgr. Michaela Szabo, MUDr. Pavel Bém, MUDr. Mirek Novotný, Mgr. Jan Konopásek. Tento sebezkušenostní výcvik je jedním z pilířů Komplexního vzdělávacího programu SUR.

  Jedná se o sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamicky orientované terapii, který přináší zkušenost práce v malé i velké skupině (komunitě). Frekventantům nabízí prostor pro prozkoumání svého osobního příběhu, pro orientaci v sobě samém, ve vztazích k druhým a ke světu, což je důležité pro odbornou práci s lidmi, rozvíjí dovednosti komunikace, schopnosti empatie a porozumění intrapsychickým konfliktům, učí poznávat postupy pro osobnostní růst a změnu.  Frekventant získá znalosti, dovednosti a kompetence pro práci s širokým spektrem klientů v terapii, poradenství, vzdělávání a sociální práci a pro působení v týmu i v dalších lidských skupinách, porozumí skupinovým procesům. 

  Akreditace /certifikace

  Komplexní vzdělávací program SUR, jehož je sebezkušenostní část součástí, je certifikován u České asociace pro psychoterapii a akreditován u Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví (dříve u ČptS ČLK JEP), a jeho další pilíře tvoří Teoretický a Supervizní modul.

  Organizace výcviku

  Výcvik trvá 5 a půl roku, začíná na jaře roku 2023 a končí v létě 2028. Během této doby frekventant absolvuje 520 h sebezkušenostního výcviku a 135 hodin nácviku terapeutických kompetencí a dovedností, celkem - 655 hodin. Během 1 roku je program složen z 1 výcvikového týdne v komunitě (7 dní), 1 prodlouženého víkendu v komunitě (4 dny) a 2 víkendů ve skupině (2 dny). Komunita je složena ze 3 skupin (12 členů každá). Skupinu vedou vždy 2 výcvikoví lektoři. Sebezkušenostní výcvik je zakončen závěrečným prodlouženým víkendem.

  Komu je určen

  Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni o nutnosti multidisciplinární spolupráce v péči o duševní zdraví, vítáme jako účastníky lékaře, psychology, sociální pracovníky, pedagogy, adiktology, zdravotní sestry a další medicínské či humanitní profese pracující s lidmi (seznam pregraduálních oborů je možné nalézt na stránkách ČAP)

  Finanční podmínky.

  Cena jedné výcvikové hodiny (45 min čistého času) je 220 Kč. Přijímací pohovor stojí 1000 Kč, roční školné je 27 500 Kč, závěrečný hodnotící víkend stojí 6 600 Kč. Výše školného se může mírně zvýšit v závislosti na vývoji inflace.

  Přihlášení do výcviku

  Přihlášku do výcviku je možné si stáhnout na stránkách www. SUR.cz. Součástí přihlášky je osobní CV, popis vlastní motivace k výcviku a osobní fotografie. Příjem přihlášek je do 15. prosince 2022. Pohovory se zájemci budou probíhat v lednu 2023.

   

   

  Podmínky vstupu do výcviku:

  • 1.     Věk minimálně 23 let
  • 2.     Dosažené VŠ vzdělání zdravotnického či humanitního směru na stupni Bc. Pro řádné ukončení Komplexního vzdělávacího programu SUR je třeba dosáhnout stupně Mgr. či MUDr.
  • 3.     Zaslaná přihláška na adresu  komunita2023@sur.cz, včetně osobního životopisu (cca 3 strany), popisu vlastní motivace k výcviku a aktuální fotografie
  • 4.     Absolvování přijímacího rozhovoru.


  • 06/12/2022
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  PhDr. Martin Jára ~ 6. 12. 2022 - Cena 1100/1300kč, od 9 do 16h

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP


  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz


  • 06/12/2022
  • 18:00 - 21:00
  • Komunitní centrum pro válečné veterány Brno, Dobrovského 2549/27c (vchod z ul. Vodova), Brno

  Setkání brněnských terapeutů (nejen) z ČAP

  Mikuláš s ČAP

  Prostor pro sdílení zajímavostí, k seznámení se či prostě jen tak k pobytí spolu.

  Přihlaste se prosím nejpozději vždy dva dny předem na mail vavrova.katerina@centrum.cz, ať vím, kolik míst mám pro nás rezervovat.

  Šiřte tuto pozvánku vesele dál a těším se na viděnou!

  Srdečně

  Katka Vávrová


  • 08/12/2022
  • 09:00 - 15:00
  • Praha, Portál - Klapkova 1867/2, Praha 8
  • 0
  Join waitlist

  Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál jsme pro vás připravili workshop tvůrčího psaní - prezenční formou v Praze. Určen pro všechny kteří píší nebo chtějí začít psát články na svůj blog, přospívat do médií nebo uvažují o napsání knihy.

  Program:

  9:00-9:15            Úvod, seznámení, očekávání

  9:15-10:45          Jak a proč psát texty na svůj web a sociální sítě?          

  10:55-12:25        Čtivá kazuistika je poklad          

  12:30-13:30        Pauza na oběd

  13:30-14:30        Cesta od nápadu ke knize  

  14:30-15:00        Zpětná vazba, hodnocení, čas na diskuzi


  Seminář se koná v prostorách Portálu, Klapkova 1867/2, Praha 8.

  • 08/12/2022
  • 17:00 - 20:00
  • Zoom
  Register

  Vážení kolegové, členové ČAP, psychoterapeuti,

   

  V poslední době se na ČAP obracejí s etickými podněty klienti či rodinní příslušníci klientů, kde tématem spolupráce jsou konfliktní rodinné vztahy a do dynamiky dění vstupují další instituce (zejména soudy a OSPOD). Týká se to zejména situací, kdy v rámci psychoterapie jsou zpracovávány a vydávány zprávy, se kterými tyto další instituce pracují a ovlivňují životní situaci klientů a jejich blízkých.

  Uvědomujeme si, že zavedená praxe se skutečně někdy dostává do konfliktu s etickými standardy psychoterapie. Rozhodli jsme se proto uspořádat seminář zaměřený na tuto problematiku, prohlédnou si ji a prodiskutovat z pohledu etiky. Výstupem tohoto semináře by mělo být vydání etického doporučení psychoterapeutům ČAP a případně naplánování dalších kroků (vyjasnění právních podmínek, jednání s institucemi, odborný seminář k legislativě – dobrá praxe).

  Oslovujeme psychoterapeuty, kteří v tomto poli pracují, oslovujeme i pracovníky OSPOD a zveme i Vás ke společné diskusi.

  Setkání se uskuteční v online formě na Zoomu ČAP 8.12. 2022 17,00 – 20,00.

  Srdečně Vás zveme a těšíme se na sdílení vašich zkušeností s tímto tématem. Níže najdete dva dokumenty - Vybrané články etického kodexu, které se záležitosti týkají a návrh doporučení ČAP k této problematice.


  Za ČAP

   Milan Stiburek a Petr Odstrčil

  Dokumenty:

  Návrh doporučení ČAP.pdf

  Relevantní články etického kodexu.pdf

  • 14/12/2022
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9

  SUPERVIZE (v Praze) osobně i on-line

  - skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

  Rozsah: od 9:00 do 17:00 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

  Adresa: Praha 9 – Personalia, BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9(3 min od metra Českomoravská, vystupte vpravo nad eskalátory, naproti O2 Aréně; autem možnost parkování na parkovišti BCO nebo v OC Harfa)

  Kapacita: 10 osob

  systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz

  Když se naplní kapacita, zapisuji dva náhradníky. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací. Hodiny je možné započítat do potřebných 100 hodin supervize nutných k získání velkého certifikátu SUR. Není omezeno pouze pro absolventy SUR výcviků – otevřená skupina.

  Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.

  Cena: Kč 250,- za hodinu (+ DPH 21 %), tedy celkem Kč 2 420,- za celý den, individuální supervize: Kč 1000,- za hodinu (+ DPH 21 %), termíny po domluvě


  • 13/01/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, nejspíš Emauzské opatství
  • 3
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 7. setkání

  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem

  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


  Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.


  Témata seminářů:

  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem
  • 8. seminář
   • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
   • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 20/01/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Alivio, Badeniho 1, Praha 6

  Kristýna Drozdová, Michal Razska,  20. 1. 2023 9–16 h cena 1100 Kč / 1300 Kč

  Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami

  MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava , Mudr. Michal Raszka, psychiatr a psychoterapeut.


  Pořádá Instep.

  Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/

  Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

  Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

  Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

  Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

   Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
  2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
  3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
  4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
  5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná,  je nutno zaplatit celou částku.

  Otázky a nejasnosti:

  Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

  Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz  • 23/01/2023
  • 02/04/2023
  • online

  Srdečně zveme na náš komplexní 10 týdenní online kurz, který vás podpoří v rozjezdu a budování vlastní soukromé praxe (v režimu OSVČ). Tak, aby byla autentická, odpovědná, profitabilní a dlouhodobě udržitelná.

  Formát kurzu:
  Jedná se o online kurz, který kombinuje rozmanité formy práce tak, aby vás opravdu podpořil na vaší cestě k soukromé praxi. Jeho součástí je:

  • série emailů (3 x týdně): kromě informací budou obsahovat prožitková cvičení, pracovní listy, check-listy, odkazy na další užitečné zdroje apod.
  • 4 živá online setkání (přes Zoom, v délce 90 minut) - v bezpečném a laskavém prostoru bude možnost sdílet, kde se na své cestě k vlastní praxi nacházíte, hledat další zdroje, získat podporu i užitečné tipy
  • naše mentorská podpora a kolegiální podpora ostatních účastníků v uzavřené a námi moderované Facebookové skupině po celou dobu kurzu- budeme zde dále rozpracovávat a diskutovat témata z kurzu, získáte zde odpovědi na své otázky, zpětnou vazbu na to, co vytvoříte, podporu v realizaci vašeho záměru, budeme zde slavit úspěchy i se učit ze slepých cest

  V kurzu vycházíme z Klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta zpracovaných Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a z etického kodexu České asociace pro psychoterapii. 

  Témata a harmonogram kurzu: https://1url.cz/Lr2IE

  Lektorky:Mgr. Barbara Ernest, PhDr. Lenka Šilerová, PhD. (členky ČAP)

  Další informace o kurzu a o nás: www.proplujmetimspolu.cz

  Cena: 7.900 Kč. Při přihlášení do 31.10. 2022 platí early-bird cena 6.900 Kč.

  Reference (jedná se o třetí ročník kurzu a máme přes 120 absolventek a absolventů): www.proplujmetimspolu.cz/reference

  Přihlášení: www.proplujmetimspolu.cz/objednavka

  Kontakt: info@proplujmetimspolu.cz, 602 582 042 (Lenka Šilerová)


  • 26/01/2023

  Upřesňujeme detaily.

  • 10/02/2023

  Upřesňujeme detaily.

  • 29/03/2023
  • 26/04/2023
  • Brno

  Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný  a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 29.-31.3.+24.-26.4.2023 v Brně 

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/rane-vzpominky-a-jejich-metaforicky-vyznam/


  • 11/04/2023
  • 14/04/2023
  • Brno

  Už poněkolikáté jsme požádali švýcarského terapeuta Samuela Schürera, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, aby obohatil naši nabídku vzdělávání. V tomto kurzu získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat techniky používané v párovém kontextu. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 11.-14.4.2023 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/parova-terapie-a-poradenstvi-samuel-schurer/


  • 02/05/2023
  • 24/05/2023
  • Brno

  Provedeme vás cestou podpory, tak abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů. Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, která vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráci.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 2.-4.5.+22.-24.5.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/encouragement-vycvik-v-dodavani-odvahy/


  • 18/07/2023
  • 29/08/2023
  • Brno

  Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství.  Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům.  Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem.  Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.

  Akreditace MŠMT

  Délka: 48 hodin

  Termín: 18.-21.7.+28.-29.8.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/adlerovsky-pristup-ve-skolnim-poradenstvi/


  • 25/07/2023
  • 05/09/2023
  • Brno

  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 51 hodin

  Termín: 25.-28.7.+5.-6.9.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/


  • 31/07/2023
  • 04/08/2023
  • Brno

  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 31.7.-4.8.2023 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 25/09/2023
  • 07/11/2023
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 25.-26.9.+16.-17.10.+6.-7.11.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 02/10/2023
  • 05/10/2023
  • Brno

  Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera. Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodou osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 2.-5.10.2023 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/vyuziti-analyzy-ranych-vzpominek-v-parovem-poradenstvi/


  • 09/10/2023
  • Brno

  Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně. 

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/


  • 28/11/2023
  • Brno

  250 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcviku  Edukativní rodičovské terapie - pokročilé dovednosti. Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském přístupu. Součástí vzdělávání je sebezkušenost, supervize a trénink v metodách pro párovou terapii, individuální práci, rodinnou a rodičovskou terapii, práci s týmem a se skupinou. Součástí jsou i speciální témata, např. provázení krizemi nebo zacházení s traumatem.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz


hledáte terapii?

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Spojte se s námi!

Technické potíže s webem:

technickapodpora@czap.cz

Naši partneři:

 

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software