774 050 413

Řádné členství

Řádným členem ČAP se může stát fyzická osoba, která podá přihlášku do ČAP, splňuje Podmínky pro členství v ČAP nebo požádá o individuální posouzení své kvalifikace (grandparenting), hodlá se podílet na realizaci cílů a poslání ČAP a zaváže se řídit stanovami, příp. etickým kodexem a ostatními vnitřními předpisy ČAP.

Připravujeme nový web a již nyní během přechodného období můžete podávat žádost o členství prostřednictvím nového interaktivního formuláře:

PŘIHLÁŠKA DO ČAP

Členství v ČAP vzniká schválením přihlášky výborem po zaplacení členského příspěvku (zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet ČAP).

Kompletní znění stanov si můžete stáhnout zde.

Základní kvalifikační požadavky pro vznik členství

Nutno splnit všechny následující podmínky a doložit kopiemi příslušných listin.

 1. Má dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. je absolventem VŠ (min. Mgr. titul) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání (otevře se nové okno a po kliknutí na náhled souboru se soubor zobrazí).
 2. Je absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku, který
  • v minulosti byl či aktuálně je uznán národní psychoterapeutickou společností nebo
  • v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.
 3. V případě, že není splněna podmínka 1) či 2) výbor ČAP žádost individuálně posoudí a rozhodne na základě předložených a vyžádaných materiálů.

Další podmínky pro vznik členství

Tyto položky jsou součástí přihlášky do ČAP a dokládají se čestným prohlášením

 1. Seznámil se s materiálem EAP "Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta" a hodlá směřovat k jeho naplnění při dalším rozvoji své psychoterapeutické praxe.
 2. Souhlasí a zavazuje se dodržovat etický kodex EAP.
 3. Souhlasí a bude respektovat Podmínky pro trvání členství v ČAP.
 4. Souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Podmínky pro trvání členství v ČAP

Nutno splnit všechny následující podmínky.

1) Supervize: 15 prezentací vlastní práce v individuální nebo skupinové supervizi v průběhu 3 let.

Lze započítat supervize vedené supervizorem, který má supervizní výcvik nebo je za supervizora uznán vzdělávacím institutem či odbornou společností.

2) Další vzdělávání: 150 hodin dalšího vzdělávání v průběhu 3 let.

Do 150 hodin dalšího vzdělávání lze započítat účast na seminářích, na konferencích a supervizní hodiny. V případě aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti lze započítat adekvátní čas na zpracování příspěvků do maximálního rozsahu 50% požadovaného počtu hodin. Započítává se rovněž další vzdělávání lektorů a supervizorů.

Příklad naplnění podmínek:

V průběhu 3 let jsem absolvoval 10 individuálních supervizních konzultací - započítávám si 10 supervizních prezentací (dále SP) a 10 hodin do dalšího vzdělávání (dále DV). Zúčastnil jsem se 10 čtyřhodinových skupinových supervizí, na pěti z nich jsem prezentoval svůj případ (5 SP a 40 DV). Tím mám splněno 15 prezentací a 50 hodin dalšího vzdělávání.

Zúčastnil jsem se tří desetihodinových seminářů a 5 dvouhodinových přednášek (40 hodin DV), dále dvou konferencí (celkem 30 hodin DV). Tedy celkem dalších 70 hodin DV. Z toho jedné konference jsem se účastnil aktivně, příprava příspěvku 10 hodin DV. Napsal jsem článek o psychoterapii do odborného časopisu, příprava článku 20 hodin DV. Mám dalších 30 hodin DV. Takto jsem splnil 15 supervizních prezentací a 150 hodin dalšího vzdělávání v průběhu 3 let.

Jak se přihlásit

Připravujeme nový web a již nyní během přechodného období můžete podávat žádost o členství prostřednictvím nového interaktivního formuláře:

PŘIHLÁŠKA DO ČAP

 

 1. Stáhněte si přihlášku a pečlivě ji vyplňte.
 2. Přiložte kopie patřičných listin potvrzujících Vaši kvalifikaci.
 3. Zašlete mailem na nebo jako obyčejnou poštovní zásilku na adresu
     ČAP (Michaela Kokešová)
     Francouzská 75/4
     120 00 Praha 2
 4. Výbor vaši přihlášku projedná na svém nejbližším zasedání.
 5. Na e-mail uvedený v přihlášce Vám zašleme informaci o přijetí/nepřijetí za člena ČAP.
 6. V případě rozhodnutí o přijetí zaplaťte členský příspěvek dle pokynů, které obdržíte.

Členský příspěvek

Valná hromada ČAP schválila členský příspěvek ve výši 1.500 Kč pro rok 2019. Osoby bez vlastních příjmů platí roční členský příspěvek v poloviční výši, tedy 750 Kč/rok.  Nově přijatý člen hradí poměrnou část členského příspěvku s ohledem na datum přijetí ke členství v ČAP (pokud je člen přijat v září 2019, výše členského příspěvku pro rok 2019 činí 500 Kč, popř. osoby bez vlastních příjmů 250 Kč).

Soubory ke stažení

Odkaz se otevře v novém listu, po kliknutí na tlačítko Download si vyberete, kam se soubor ve vašem PC uloží.

Všechny potřebné soubory: Seznam pregraduálů, Podmínky členství, Etické zásady EAP, Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky: Přihláška k řádnému členství
 2. Pokud nesplňujete podmínky pregraduálního vzdělání, můžete požádat o individuální posouzení své kvalifikace: Přihláška k řádnému členství (individuální posouzení)

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.