V ČAP nás je 1341!
Log in

O ČAP

Asociace vznikla již v roce 2001 jako sdružení odborníků, které spojovaly snahy o prosazení širšího než zdravotnického pojetí psychoterapie. Její činnost byla obnovena v roce 2014 v reakci na postihy, které začaly hrozit psychoterapeutům poskytujícím své služby mimo zdravotnictví.

Naše poslání

Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii.

V říjnu 2020 jsme byli EAP schváleni jako Národní akreditační organizace pro ČR.
Hlavní cíle čap jsou

  • Ustanovit psychoterapii jako samostatný obor
  • Ošetřit pravidla pro její poskytování napříč obory
  • Zvýšit dostupnost kvalitní psychoterapie pro klienty

ČAP je ve shodě s Evropskou asociací pro psychoterapii a Štrasburskou deklarací, která formuluje psychoterapii jako nezávislou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. To znamená, že její výkon není výhradně vázán na žádný rezort. 

PRAVIDLA, KTERÝCH SE DRŽÍME

Stali jsme se národní certifikační organizací pro udělování osvědčení Evropského psychoterapeuta. Společně s Evropskou asociací pro psychoterapii ctíme Etický kodex psychoterapeuta.

ETICKÝ KODEXKLÍČOVÉ KOMPETENCE EVROPSKÉHO PSYCHOTEREAPEUTA 

Ctíme také všeobecné stanovy České asociace pro psychoterapii. Usilujeme o ustanovení profese psychoterapeuta jako nezávislé a svébytné živnosti.

STANOVY ČAP
NA ČEM PRACUJEME?

Česká asociace pro psychoterapii se stala největším reprezentantem psychoterapeutek a psychoterapeutů České republice. Získala také pověření být Národní akreditující asociací Evropské asociace pro psychoterapii.

Chceme tedy přijmout odpovědnost za budoucnost české psychoterapie a zveme tedy všechny z Vás, kteří splňujete nebo chcete v budoucnu splňovat naše standardy k diskusi nad materiálem, který Vám tímto předkládáme.

Psychoterapie ovlivňuje život statisíců. Je to důležitý nástroj. Rozhodování o její budoucnosti nelze nechat v rukou několika.

Chceme využít současnou digitální dobu a vytvářet pracovní skupiny jednotlivých rezortů či profesních skupin. Chceme vytvořit společný materiál, který bude reprezentovat psychoterapeutickou obec. Dáme tomu rok. Začněte tím, že ti přečtěte tento úvodní materiál a napište nám své komentáře. 


MÁTE CHUŤ BÝT SOUČÁSTÍ? 

V rámci ČAP fungují pracovní skupiny kolegů, které spolupracují na různých tématech. Společně prosazujeme psychoterapii jako samostatný svébytný obor, popularizujeme psychoterapii i organizujeme zajímavé akce. 

CHCI SE PŘIDAT DO TÝMU       CHCI BÝT ČLENEM ČAP

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software