774 050 413

Kandidátní členství

Člen-kandidát zatím nesplňuje požadavky stanovené v Podmínkách pro členství v ČAP, ale splňuje požadavky uvedené v odst. 1 tohoto článku a má zájem stát se řádným členem ČAP. Kandidátní členství je časově omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky.

Připravujeme nový web a již nyní během přechodného období můžete podávat žádost o členství prostřednictvím nového interaktivního formuláře:

PŘIHLÁŠKA DO ČAP

Kompletní znění stanov si můžete stáhnout zde.

Podmínky kandidátního členství

Je určeno především zájemcům o členství v ČAP, kteří zatím nesplňují požadavky pro řádné členství - nemají dokončen komplexní psychoterapeutický výcvik, ale splňují následující podmínky:

 1. Mají dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. jsou absolventy VŠ (min. Bc. titul současně se započatým Mgr. studiem) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání.
 2. Dokončili sebezkušenostní část nebo zahájili supervizní část komplexníhopsychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán národní psychoterapeutickou společností nebo v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

Jak se přihlásit

 

Připravujeme nový web a již nyní během přechodného období můžete podávat žádost o členství prostřednictvím nového interaktivního formuláře:

PŘIHLÁŠKA DO ČAP

 

 1. Stáhněte si přihlášku a pečlivě ji vyplňte.
 2. Stáhněte si Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplňte jej.
 3. Přiložte kopie patřičných listin potvrzujících Vaši kvalifikaci.
 4. Zašlete mailem na  nebo jako obyčejnou poštovní zásilku na adresu
     ČAP (Michaela Kokešová)
     Francouzská 75/4
     120 00 Praha 2
 5. Výbor vaši přihlášku projedná na svém nejbližším zasedání.
 6. Na email uvedený v přihlášce Vám zašleme informaci o přijetí/nepřijetí za kandidátního člena ČAP.
 7. V případě rozhodnutí o přijetí zaplaťte členský příspěvek dle pokynů, které obdržíte.

Členský příspěvek

Valná hromada ČAP schválila členský příspěvek pro kandidátní členy ve výši 750 Kč/rok. Nově přijatý člen hradí poměrnou část členského příspěvku s ohledem na datum přijetí ke členství v ČAP.

Soubory ke stažení

Přihláška ke kandidátnímu členství

Všechny potřebné soubory: Seznam pregraduálů, Podmínky kandidátního členstvíEtické zásady EAPKlíčové kompetence evropského psychoterapeuta

 

 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.