V ČAP je nás už 1187!
Log in

O ČAP

Asociace vznikla již v roce 2001 jako sdružení odborníků, které spojovaly snahy o prosazení širšího než zdravotnického pojetí psychoterapie. Její činnost byla obnovena v roce 2014 v reakci na postihy, které začaly hrozit psychoterapeutům poskytujícím své služby mimo zdravotnictví.

Naše poslání

Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii.

V říjnu 2020 jsme byli EAP schváleni jako Národní akreditační organizace pro ČR.
Hlavní cíle čap jsou

  • Ustanovit psychoterapii jako samostatný obor
  • Ošetřit pravidla pro její poskytování napříč obory
  • Zvýšit dostupnost kvalitní psychoterapie pro klienty

ČAP je ve shodě s Evropskou asociací pro psychoterapii a Štrasburskou deklarací, která formuluje psychoterapii jako nezávislou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. To znamená, že její výkon není výhradně vázán na žádný rezort. 

PRAVIDLA, KTERÝCH SE DRŽÍME

Stali jsme se národní certifikační organizací pro udělování osvědčení Evropského psychoterapeuta. Společně s Evropskou asociací pro psychoterapii ctíme Etický kodex psychoterapeuta.

ETICKÝ KODEXKLÍČOVÉ KOMPETENCE EVROPSKÉHO PSYCHOTEREAPEUTA 

Ctíme také všeobecné stanovy České asociace pro psychoterapii. Usilujeme o ustanovení profese psychoterapeuta jako nezávislé a svébytné živnosti.

STANOVY ČAP
NA ČEM PRACUJEME?

Česká asociace pro psychoterapii se stala největším reprezentantem psychoterapeutů České republice. Získala také pověření být Národní akreditující asociací Evropské asociace pro psychoterapii.

Chceme tedy přijmout odpovědnost za budoucnost české psychoterapie a zveme tedy všechny z Vás, kteří splňujete nebo chcete v budoucnu splňovat naše standardy k diskusi nad materiálem, který Vám tímto předkládáme.

Psychoterapie ovlivňuje život statisíců. Je to důležitý nástroj. Rozhodování o její budoucnosti nelze nechat v rukou několika.

Chceme využít současnou digitální dobu a vytvářet pracovní skupiny jednotlivých rezortů či profesních skupin. Chceme vytvořit společný materiál, který bude reprezentovat psychoterapeutickou obec. Dáme tomu rok. Začněte tím, že ti přečtěte tento úvodní materiál a napište nám své komentáře. 


MÁTE CHUŤ BÝT SOUČÁSTÍ? 

V rámci ČAP fungují pracovní skupiny kolegů, které spolupracují na různých tématech. Společně prosazujeme psychoterapii jako samostatný svébytný obor, popularizujeme psychoterapii i organizujeme zajímavé akce. 

CHCI SE PŘIDAT DO TÝMU       CHCI BÝT ČLENEM ČAP

Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz


hledáte terapii?

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Spojte se s námi!

Technické potíže s webem:

technickapodpora@czap.cz

Naši partneři:

 

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software