774 050 413

Zprávy z ČAP

Vyjádření ČAP k aktuální situaci

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020, č. 1079 o přijetí krizových opatření je od 22. 10. 2020 od 6.00hod. do 3. 11. 2020 do 23.59 hod. zakázán prodej a poskytování služeb v provozovnách živnostníků, pokud se služby převážně prodávají v dané provozovně. Poskytování psychoterapie jako služby v provozovně OSVČ není z tohoto zákazu vyňato, je tedy po stanovenou dobu také zakázáno.

Zakázáno je rovněž pořádání vzdělávacích akcí (semináře, přednášky, kongresy, konference, výcviky).

Na poskytování služeb online se zákaz nevztahuje.

Stanovisko Mgr. Aleny Hájkové, právničky ČAP - ke dni 14.10.2020

V návaznosti na aktuálně platná opatření související s epidemií COVID - 19 uvádíme přehled povinností a doporučení pro poskytovaní psychoterapie. Prosíme přistupujte k tomuto přehledu s rezervou spočívající minimálně ve dvou rovinách:

  1. situace se neustále mění a to, co platí dnes (či spíše právě teď) už může být ze dne na den jinak;
  2. nařízení a mimořádná opatření jsou spletitá, nesystematická, namnoze vnitřně rozporná a umožňující často dva až několik výkladů. Navíc jednoznačně nejsou vytvářená s ohledem na specifika práce psychoterapeuta.

Přehled je tedy souhrnem toho, co považujeme za přiléhavé. 

Stanovisko právního oddělení České asociace pro psychoterapii k dopadu Krizového opatření vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „Krizové opatření“) na pořádání výcvikových psychoterapeutických setkání a skupinových terapeutických sezení.

Hello fellow members of ČAP from Mata Hari the international group.

Restrictions are easing and many people are celebrating the end of the Covid-19 pandemic with an exceptionally long dinner table feast across Charles Bridge on the 30th June.

Život v Česku se vrací do běžných kolejí, psychoterapeuti mohou otevřít své pracovny pro osobní návštěvy, proto Anténa - psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa ukončila provoz 10.5.2020 ve 22 hodin.

 

Vážení a milí kolegové.

v pondělí 27. dubna budeme moci opět nahlédnout do našeho starého psychoterapeutického světa. Tuto informaci jsme dostali potvrzenou z Ministerstva obchodu a průmyslu a právničkou ČAP Alenou Hájkovou.

Strana 1 z 10

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.