Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

O nás


ČAP vznikla v roce 2001 za účelem prosazení psychoterapie jako samostatné profese v duchu Štrasburské deklarace. V průběhu let své činnosti ČAP zahájila spolupráci s Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP), během které vznikla česká kvalifikační kritéria pro profesi psychoterapeuta. Od roku 2020 se ČAP stala Národní akreditační organizací pro ČR. Zástupci ČAP pravidelně vystupují v médiích a přispívají k odborné diskuzi o právním postavení psychoterapie v ČR.

Naše členky a naši členové jsou kvalifikovanými psychoterapeuty (nebo psychoterapeuty ve výcviku) - jejich vzdělání, odborná kvalifikace a erudice byla ověřena a je pravidelně - každé 3 roky - aktualizována. Ochrana klientů je jedním z pilířů naší asociace. Práce našich členů a její soulad s Etickým kodexem spadá v případě stížností pod přezkoumání etického panelu. 

Naše poslání

Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii.
Hlavní cíle čap jsou

 • ustanovit psychoterapii jako samostatný a v právním prostředí ČR jasně definovaný obor a ošetřit pravidla pro jeho poskytování napříč resorty;
 • dbát o profesionalitu poskytovaných služeb a ochranu uživatelů psychoterapie v souladu s mezinárodně uznávanými etickými standardy profese;
 • zvýšit dostupnost kvalitní psychoterapie;
 • zajišťovat otevřený přístup k psychoterapii pravidelnou správou nejrozsáhlejšího adresáře pomoci v ČR

NA ČEM PRACUJEME?

Od roku 2019 vznikají preventivní programy založené na efektivní spolupráci ČAP se zdravotními pojišťovnami a veřejným akademickým sektorem (MUNI Brno a VUT Brno), které vedly k významnému zvýšení dostupnosti psychoterapeutické pomoci. Přímá úhrada klientů za psychoterapeutické služby u garantovaných členů ČAP je částečně kompenzována ze stran zdravotních pojišťoven.

Dále se zasazujeme o úspěšné dokončení těchto projektů:

 • příprava zákona, na němž spolupracujeme s Unií psychologických asociací ČR a který umožní vznik psychoterapeutické a psychologické komory (více na www.komorapap.cz);
 • spolupráce na přípravě rozšíření vázaných živností o činnost psychoterapie;
 • vytváření normy na kvalifikaci psychoterapeuta v souladu s EAP;
 • spolupráce se vzdělávacími instituty na tvorbě akreditovaných vzdělávacích programů;
 • spolupráce se subjekty, které zaměstnávají psychoterapeuty, a jejich podpora v oblastech definování rozsahu a kvality služeb, ověřování kvalifikací zaměstnanců apod.;
 • mapování legislativních potřeb resortů, ve kterých se psychoterapie využívá;
 • zvyšování povědomí o ochraně uživatelů psychoterapie a kontinuální práce na šíření povědomí o dobré praxi a jejích etických principech

PRAVIDLA, KTERÝCH SE DRŽÍME

Stali jsme se národní certifikační organizací pro udělování osvědčení Evropského psychoterapeuta. Společně s Evropskou asociací pro psychoterapii ctíme Etický kodex psychoterapeuta.

ETICKÝ KODEXKLÍČOVÉ KOMPETENCE EVROPSKÉHO PSYCHOTEREAPEUTA 

Ctíme také všeobecné stanovy České asociace pro psychoterapii. Usilujeme o ustanovení profese psychoterapeuta jako nezávislé a svébytné živnosti.

Drahokam české psychoterapie

A čestné členství

Česká asociace pro psychoterapii pravidelně uděluje ocenění za přínos v oboru psychoterapie. Vyjadřujeme úctu našim drahým kolegyním a kolegům, kteří se svou prací zasadili o rozkvět psychoterapie, její kultivaci, přínos nových myšlenek a příkladné předávání svých zkušeností mladším kolegům. 

Vážíme si toho!  drahokam Čestné členství


Ochranná známka

Naše členky a členy rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat ve svých webových prezentacích, tištěných publikacích či jiných propagačních materiálech. Zneužití odznaku je trestné.MÁTE CHUŤ BÝT SOUČÁSTÍ? 

Společně prosazujeme psychoterapii jako samostatný obor, zvyšujeme dostupnost psychoterapeutické péče pro široké spektrum uživatelů a organizujeme zajímavé akce. 

Přidejte se k nám!

  podmínky členství

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software