774 050 413

ČAP konference 2020 a 2021

Vážení kolegové, milí přátelé,

úspěšná 7. konference ČAP – Příběh české psychoterapie 1989 – 2019 je za námi. Moc Vám všem děkujeme za účast, podporu i za Vaše reflexe. Pokud ve vás ještě dozrálo něco, co byste rádi sdělili, prosím učiňte tak na stránkách této konference https://czap.cz/k19/ .

Přichází čas připravovat konference další.

Rádi bychom Vás seznámili s našimi úvahami o podobě těchto konferencí a zapojili Vás do jejich přípravy.

 

8. Konference ČAP – Jak se daří psychoterapii v rezortech – 2020

Toto téma volíme proto, že považujeme za potřebné zmapovat situaci a přispět k propojení psychoterapeutů v jednotlivých rezortech.

 

A pak taky: Dívali jsme se na les, smrk vedle smrku, jeden jako druhý, všechny odcházejí. Přišel brouk a sežral je. Do několika let les zmizí z krajiny. Psychoterapeutická monokultura je také ohrožená. Ne broukem, ale necitlivými zásahy do vzdělávání psychoterapeutů a do podmínek pro provozování psychoterapie. Vnímáme, že teď je potřeba pečovat o pestrý smíšený les.

 

Naše představa je taková:

Podzim 2019

Oslovíme, vyhledáme, kontakujeme koordinátory za jednotlivé rezorty a společně s nimi dopracujeme koncepci konference.

Uvažujeme o těchto rezortech: Zdravotnictví, Školství (možná odděleně oblast speciálního školství a školní psychologie), Sociální služby (i zde se možná ukáže potřeba oddělit specifické oblasti), Vězeňství, OSVČ, oblast duchovní péče, ev. další.

Prosíme, pokud byste se chtěli stát koordinátorem (členem koordinační skupiny) za svůj rezort, případně se Vám prodařilo někoho získat pro tento záměr, kontaktujte nás. Stejně tak, pokud máte dojem, že jsme opoměli nějakou specifickou oblast, ve které má psychoterapie významnou roli.

 

Jaro 2020

Proběhnou jednodenní (?) rezortní konference, které budou organizačně zajišťovat koordinační týmy s podporou ČAP.

Program se může lišit podle specifických podmínek a potřeb, navhujeme základní strukturu:

Mapování situace v rezortu:

S jakými klienty pracujeme a v jakém rozsahu. Jaké jsou jejich specifické potřeby a do jaké míry jsou pokrývány. Jaké možnosti klienti mají při volbě terapie, terapeuta, jaká je dostupnost. Jaký je specifický přínos psychoterapie v daném rezortu a čím je limitován.

Jaké jsou podmínky pro psychoterapii v rezortu. Jak je ošetřena právně, pracovně právně, organizačně, ekonomicky, eticky (bezpečí, důvěrnost, kontinuita). Jaké je vyžadováno vzdělání a další vzdělávání od psychoterapeutů. V čem jsou požadavky na přípravu psychoterapeutů v daném rezortu specifické. Jaké jsou možnosti supervize ev. další podpory psychoterapeutů, zejména pro začínající kolegy.

Čeho si ceníme, co bychom potřebovali změnit.

Kazuistiky:

Kazuistiky, které dokumentují specifika psychoterapeutické práce v daném rezortu.

Výstup:

Příprava prezentace pro závěrečné setkání konference

 

Podzim 2020

Závěrečné společné setkání a prezentace rezortních skupin, večírek.

Prezentace by měla zahrnovat zprávu o situaci psychoterapie v rezortu, kazuistiku dokumentující specificka psychoterpeutické práce a výstup – čeho si ceníme, co potřebujeme změnit.

V průběhu setkání bychom se rádi zaměřili i na to, zda i přes odlišnosti vnímáme psychoterapii jako jednotný obor a jestli je třeba se nějakým způsobem zohlednit specifické podmínky v jednotlivých rezortech.

Oslovíme a pozveme zástupce příslušných ministerstev či institucí.

 

Formulář pro předběžné přihlášky, který nám pomůže zpřehlednit zájem o účast v jednotlivých rezotrech a kontaktovat zájemce o aktivní účast:

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE

 

Pokud budete mít další dotazy nebo připomínky, pište na:

 

9. Konference ČAP – Třicátníci v psychoterapii – 2021

Tato konference by měla být protipólem 7. konference – 30 let psychoterapie. Obohaceni zkušeností straších bychom se rádi podívali na to, jak a čím žijí začínající psychoterapeuti (kteří nemusí být jen třicátníci). Jaké jsou jejich zkušenosti, potřeby, z jakých zdrojů čerpají, jaké si kladou otázky, jak vnímají pole psychoterapie do kterého vstupují.

Navázali jsme už kontakt se spolky Meetina a Přístaviště, ozvalo se nám několik čerstvých absolventů výcviků, vítáme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit do práce přípravného výboru.

Společně bychom rádi do léta 2020 připravili koncepci konference.

 

Rovněž pro tuto konferenci otevíráme formulář pro předběžné přihlášky, zejména nás zajímá, zda byste se rádi zapojili do přípravy konference.

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE ZDE

 

Pokud budete mít další dotazy nebo připomínky, pište na:

 

 

Za výbor ČAP

Milan Stiburek a Jiří Drahota

 

 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.