774 050 413

Dopis ministrovi zdravotnictví a žádost o výjimku pro psychoterapeuty

Vážení kolegové,

zveřejňujeme zde v plném znění dopis, který jsme zaslali v uplynulých dnech ministrovi zdravotnictví: 

 

Vážený pan

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4

128 01 Praha

 

V Praze dne 22. 10. 2020

 

Vážený pane ministře,
děkujeme Vám jménem České asociace pro psychoterapii za vše, co v poslední době konáte pro naši zemi. Bezpochyby také sám zažíváte, jak současná situace je extrémně náročná také psychicky.

Rád bych Vás proto požádal o výjimku pro kvalifikované členy naší asociace, aby mohli poskytovat své služby nejen ve zdravotnictví a sociálních službách, ale také jako privátní psychoterapeuti (OSVČ). Podle našich analýz (viz komentář MUDr. Matušky) jde o desetitisíce klientů, kteří by neměli zůstat bez podpory. Naše asociace zaručuje odpovědný, kvalifikovaný a profesionální přístup ve všech směrech.

A můžeme-li být v současné situaci k užitku (přes 400 vysokoškolsky vzdělaných a trénovaných psychoterapeutů) – bude nám ctí.

V úctě

PhDr. Jiří Drahota,
předseda České asociace pro psychoterapii
, 608 853 483

 

 Podrobnější komentář:

Obracím se na Vás obdobně, jako tomu bylo i na jaře tohoto roku, se žádostí psychoterapeutů sdružených v České asociaci pro psychoterapii (ČAP).

Již jsme spolu v minulých letech osobně jednali o postavení psychoterapeutů praktikujících mimo rámec zdravotnictví. V současné době probíhají v rámci Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí (PS PPP), pracující základě příkazu vašeho předchůdce p. Adama Vojtěcha,jednání, která mají definovat koncepci psychoterapie pro nadcházející období a jasně vymezit v jejím rámci i postavení prozatím mimo rámec zdravotnictví stojících privátních psychoterapeutů a pro tyto dostatečně kvalifikované profesionály tak legitimizovat a do budoucna zajistit příslušné podmínky pro výkon jejich profese. Za tento počin jsme velmi rádi a věříme, že tato jednání přinesou mnohé dobré především pro klienty těchto psychoterapeutických služeb.

Pro vaši informaci – prostřednictvím našeho detailního mapování, které ČAP uskutečnila během 1. pololetí t. r., jsme identifikovali na 1.200 psychoterapeutů praktikujících mimo rámec zdravotnictví, obvykle jako OSVČ. Tito privátní psychoterapeuti poskytnou ročně bezmála 42.000 klientů(samoplátců) na 740.000 psychoterapeutických konzultací v celkové ceně 518.000.000 Kč.

Tito psychoterapeuti tak – ač oficiálně vlastně téměř neexistují – poskytují významný objem psychoterapie v rámci celkové nabídky v oblasti péče o duševní zdraví.

Zdůvodnění naší žádosti

Za aktuální koronavirové situace však tito psychoterapeuti, jakožto OSVČ, nemohou své služby v osobním kontaktu svým klientům poskytovat, neboť jejich praxe jsou karanténními opatřeními prakticky uzavřeny. Mnoho klientů využívá možnosti distančních konzultací, ale to, co je pro tyto – mimo rámec zdravotnictví praktikující – kolegy znepokojující je, že ne všichni klienti jsou schopni na distanční formu psychoterapeutické pomoci a podpory přejít, pro řadu z nich je to forma pomoci nedostatečná či prakticky nerealizovatelná. Vyslovujeme tedy vážné obavy o zhoršení psychického stavu celé řady psychoterapeutických klientů, kteří z kapacitních či jiných (vztahových) důvodů nemohou vyhledat alternativu v systému zdravotnictví. To, že právě na psychiku těchto lidí současná situace obzvláště doléhá, nejspíš není třeba zdůrazňovat.


Naše žádost

Žádáme o doplnění psychoterapeutů praktikujících jako OSVČ na seznam výjimek tak, aby mohli opětovně pracovat pro své klienty.Psychoterapeuti organizovaní v ČAP (tj. na 400 kvalifikovaných psychoterapeutů z identifikovaných 1.200 v soukromém sektoru praktikujících) jsou v rámci ČAP vedeni k osobní odpovědnosti jak za práci se svými klienty, tak i za zodpovědný přístup k řešení současné epidemiologické situace. Předpokládáme proto, že udělená výjimka bude využívána pouze v opravdu nezbytných situacích, kdy klientům nepostačuje či není s nimi realizovatelná distanční forma psychoterapie.

 

Do budoucna

Současně věříme, že v brzké době dojde k řešení statutu privátních psychoterapeutů a že pro další výkon jejich praxí budou ustanoveny jasné profesní rámce.

Nyní nám toto téma přijde o to naléhavější, oč můžeme s ohledem na náročnost současné a budoucí situace očekávat nárůst počtu lidí s potřebou vyhledat psychoterapeutickou pomoc.

ČAP zastupuje psychoterapeuty s kvalifikačním a profesionálním standardem:

  • VŠ vzdělání Mgr. stupně v pomáhající profesi
  • Komplexní systematický pět let trvající psychoterapeutický výcvik
  • Členství v odborné společnosti – ČAP či ČPtS (etický kodex, stížnostní a odvolací procedury)
  • Psychoterapeutická praxe vedená pod supervizí zkušeného psychoterapeuta
  • Monitorovaná účast psychoterapeuta v systému celoživotního vzdělávání
  • Profesní pojištění odpovědnosti

Jako jednu z možných forem systémového řešení jsme v poslední době navrhovali vznik nové nelékařské zdravotnické profese Psychoterapeut (návrh znění zákonné úpravy zákona 96/2004 Sb. máme připravený k jednání). Psychoterapeuti, ať již by byli původem z jakékoli pomáhající profese, by se tak stali zdravotnickými pracovníky a do budoucna by tak posílili nabídku stávajících klinických psychoterapeutů, kterými jsou aktuálně „jen“ psychiatři a kliničtí psychologové, jejichž psychoterapeutické kapacity jsou hrubě poddimenzované.

Těšíme se na spolupráci při vyjasňování a utváření podmínek pro dobrou psychoterapeutickou praxi na poli zdravotnickém (případně i mimo něj).

V úctě a s pozdravem za Českou asociaci pro psychoterapii

MUDr. František Matuška

Člen výboru ČAP pověřený vedením

jednání v resortu zdravotnictví

 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.