774 050 413

Kdo pečuje o naše duševní zdraví? Tisková zpráva ČAP

Kdo pečuje o naše duševní zdraví?

 

Tisková zpráva 6ledna 2021

 
Na psychoterapii hrazenou pojišťovnami se čeká několik měsíců. Mimo rámec přetíženého zdravotnictví působí v České republice více než 1.200 kvalifikovaných psychoterapeutů praktikujících obvykle jako OSVČ. Tito privátní psychoterapeuti poskytnou ročně bezmála 42.000 klientům (samoplátcům) na 740.000 psychoterapeutických konzultací a spolu s dalšími tisíci soukromých psychologů se významně podílí na péči o duševní zdraví naší populace. 
 

Chronicky nedostatečná dostupnost péče o duševní zdraví v rámci českého zdravotnictví,  se během pandemie dále zhoršuje. Narostl počet duševních onemocnění a podstatně se zvýšilo riziko sebevražd, depresí a úzkostných poruch. 

 

Zdravotní pojišťovny vynaloží ročně na hrazenou psychoterapii asi 0,3% svých rozpočtů; v roce 2019 se jednalo asi o 948mil. Kč.

 

Samoplátci do své psychoterapeutické péče investují odhadem 520mil. Kč, čímž výrazně nahrazují nedostatečné kapacity veřejných rozpočtů a až o 17% snižují náklady na zdravotní péči, kterou čerpají lidé, kteří psychoterapii nevyužívají.

 

Za aktuální koronavirové situace však soukromí psychoterapeuti (jejichž právní postavení je nejasně vymezené) spolu s dopravními psychologya dalšími odborníky na duševní zdraví nemohou služby v osobním kontaktu svým klientům poskytovat, neboť jejich OSVČ provozovny jsou karanténními opatřeními uzavřeny.

 

Pro řadu klientů (např. matky na mateřské dovolené, mladí dospělí žijící u rodičů, děti a další ohrožené skupiny, ale i profesionální řidiči, kteří potřebují posudek pro výkon své profese) je však distanční forma spolupráce nevhodná, nedostatečná či prakticky nerealizovatelná. 
 

Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii zaslaly dopis předsedovi vlády ČR, aby tyto odborníky praktikující jako OSVČ urychleně doplnil na seznam výjimek, aby se mohli opětovně pracovně setkávat se svými klienty. Výjimka bude využívána pouze v nezbytných situacích, kdy klientům nepostačuje či není s nimi realizovatelná distanční forma terapeutické pomoci.

 

Další informace:

 

 
 
Výzva Vládě ČR týkající se zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách podepsaná více než 1750 lidmi
 
Seznam kvalifikovaných psychoterapeutů: https://czap.cz/pro-verejnost/seznam-psychoterapeutu
 
 
 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.