Log in
  • Úvod
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • Veřejný ochránce práv píše premiérovi: je potřeba zpřístupnit služby péče o duševní zdraví i v provozovnách

Veřejný ochránce práv píše premiérovi: je potřeba zpřístupnit služby péče o duševní zdraví i v provozovnách

15/02/2021 16:27 | Anonymous

Tisková zpráva 15. února 2021

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček podpořil společnou žádost Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA) a České asociace pro psychoterapii, z.s. (ČAP) o trvalou výjimku pro poskytovatele služeb v oborech psychologie a psychoterapie v provozovnách zřízených na základě živnostenského oprávnění.

Psychologické a psychoterapeutické služby poskytované zhruba 5,000 soukromými psychology a psychoterapeuty byly vládními opatřeními proti COVID-19 redukovány na online terapie a krizové intervence po telefonu. 

Pro klienty, kteří nemohou využít online komunikace (např. děti, lidé v závažné krizi, lidé s některými postiženími, nebo ti, kteří nemají doma dostatečné vybavení a/nebo soukromí) se staly tyto služby zcela nedostupné. 

Vzhledem k dlouhodobosti krizových opatření a zvyšování psychické zátěže pro českou populaci ČAP a UPA opakovaně žádají Vládu ČR i Ministra zdravotnictví ČR o udělení trvalé výjimky pro psychology a psychoterapeuty, kteří poskytují své služby na základě živnostenského oprávnění, aby mohli poskytovat své služby i osobně - samozřejmě po odborném zvážení a s podmínkou dodržování všech hygienických opatření.

Z ministerstva zdravotnictví ale stále přichází zamítavá reakce. 

Kapacity péče o duševní zdraví ve zdravotnictví jsou chronicky nedostupné. Průměrně je k dispozici asi 10 psychiatrů a 7 klinických psychologů na 100tis. obyvatel, což je hluboce pod normálem západních zemí EU (např. Německo má 27 psychiatrů na 100tis. obyvatel, Finsko 24, Slovinsko 14). Dle slov MUDr. Anderse, je psychoterapie ve zdravotnictví dostupná pouze pro 4% z lidí diagnostikovaných nějakou duševní poruchou.

Není proto divu, že se odhadem 42,000 klientů ročně obrací na služby soukromých psychoterapeutů a psychologů, kteří tímto způsobem suplují nedostatečné kapacity péče v systému veřejného pojištění a starají se o své duševní zdraví a životní pohodu.

Veřejný ochránce práv uvádí: “Jsem toho názoru, že v současné situaci je potřeba zpřístupnit tyto služby pro klienty i v provozovnách, tedy mimo zdravotnická zařízení.”

“Vážíme si vyjádření veřejného ochránce práv. Jsme zcela přesvědčeni, že benefity znovuotevření praxí jednoznačně převažují nad případnými riziky” uvádí Michal Walter z UPA a předseda ČAP Jiří Drahota  dodává: “ Psychoterapie je efektivním nástrojem ke zlepšení duševního zdraví. Zvýšení dostupnosti těchto služeb pro jednotlivce, páry či rodiny významně přispívá ke snižování stresu, zvyšování psychické odolnosti a tedy i lepšímu fyzickému zdraví.”

Více informací: 

Dominika Čechová, M.A.

privatnipraxe@czap.cz

602 735 215

www.czap.cz

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software