Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Psychoterapie v soukromém sektoru je stále blokována

13/04/2021 13:30 | Deleted user

Tisková zpráva 13. dubna 2021

Psychoterapie hrazená v rámci systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostupná. Čekací lhůty na psychoterapeutické sezení se pohybují v rámci několika měsíců. Sedm zdravotních pojišťoven vynakládá ročně na individuální, skupinovou či jinou psychoterapii 0,3% (!) svých rozpočtů, v roce 2019 se jednalo o celkem 948mil. Kč.

Psychoterapie představuje vysoce kvalifikovanou službu lidem - nejenom nemocným, ale také lidem v osobních potížích, v konfliktních vztazích nebo motivovaných pro osobnostní růst a zrání. Jedná se o samostatnou profesi nezávislou na psychologii či psychiatrii. Obvykle mají psychoterapeuti nejprve vysokoškolské vzdělání, po němž následuje odborná, vysoce specializovaná - teoretická a praktická příprava, tzv. psychoterapeutický výcvik, následně pak povinné supervize a celoživotní vzdělávání. 

Psychoterapie je vykonávána v mnoha resortech. Jak ve zdravotnictví, tak v poradnách pro manželství a rodinné vztahy, v komunitách pro drogově závislé, ve věznicích, ve školství, v poradnách pro uprchlíky, v krizových centrech pro děti a pro oběti domácího násilí. Odhadem 42,000 klientů ročně si psychoterapii platí v rámci soukromých praxí.

Výkon psychoterapie mimo zdravotnictví je však v Česku právně nejednoznačný.

Plně to ukázala současná pandemie, která více než 1,200 soukromým psychoterapeutům znemožnila osobní setkávání s klienty a odkázala profesi do on-line režimu. Ten je ale mnoha uživatelům nedostupný – ať kvůli nedostatku technických možností, nebo kvůli nedostatku soukromí.

Po několika žádostech o výjimku adresovaných postupně třem ministrům zdravotnictví i premiérovi i po nevyslyšené výzvě ombudsmana, aby byly provozovny soukromé psychoterapeutů znovu otevřené, dochází více než rok po začátku pandemie k částečné nápravě.

Od 12. dubna 2021 mohou otevřít ti psychoterapeuti, kteří podnikají na základě vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika, tedy jsou vzděláním psychologové. Ostatní psychoterapeuti – i přesto, že mají stejnou psychoterapeutickou průpravu, ale jiné vzdělání – musí nechat provozovny uzavřené.

Česká asociace pro psychoterapii - národní akreditující asociace Evropské asociace pro psychoterapii, která sdružuje více než 600 psychoterapeutů apeluje na stát, aby urychleně podpořil vznik vázané živnosti psychoterapie s jasně danými parametry pro kvalifikované odborníky.

Význam podpory duševního zdraví bude bezpochyby v přicházejících časech ještě dále růst. Psychoterapie s průměrnou úspěšností léčby dosahující až 72% by se měla pro většinu problémů v oblasti duševního zdraví stát první volbou.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software