Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Členové ČAP podporují programy pojišťoven v oblasti péče o duševní zdraví

19/01/2022 13:50 | Deleted user

Tisková zpráva 19. ledna 2022

Více než 400 psychoterapeutů z ČAP poskytuje služby klientům v programech podpory psychického zdraví!

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) je od roku 2019 hlavním garantem kvalifikace a profesionality psychoterapeutů zapojených v programu psychosociální podpory VZP.

Dostupnost psychoterapie v systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě omezená. V reakci na tento problém spustila Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2019 program psychosociální podpory. Do programu se zapojilo více než 400 psychoterapeutů z privátních praxí, aby společnými silami rozšířili dostupnost psychoterapeutických služeb veřejnosti. 

Program pro dospělé a děti od 7 let umožňuje i v letošním roce čerpat až 5 000 Kč na deset setkání u vybraných psychoterapeutů. Program trvá do 30. listopadu 2022 (více zde: https://dusevnizdravi.vzp.cz).

K zapojení do adresáře psychoterapeutů VZP je potřeba doložit vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni, absolutorium pětiletého psychoterapeutického výcviku, plnit požadavky celoživotního profesního rozvoje a být členem profesní organizace.

Členství v profesní organizaci je cestou, jak v případě nespokojenosti s poskytnutou péčí zahájit stížnostní řízení před etickou komisí. Všichni zapojení psychoterapeuti, členové ČAP, se hlásí k dodržování etického kodexu, který vychází z pravidel Evropské asociace pro psychoterapii.

Efektivita psychoterapie bude monitorována aplikací DeePsy, kterou vyvíjí brněnský tým Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického (více zde: www.deepsy.cz)

Dostupnost psychoterapeutických služeb je významnou podmínkou pro úspěšné překonání současného náročného období, kdy se k obvyklým životním těžkostem připojily nároky plynoucí z pandemie – změny životních stereotypů, nejistá budoucnost, strach z onemocnění, vyrovnávání se se ztrátou blízkých doprovázené zhoršením ekonomické situace. Toto období postupně chronifikuje do několikaleté životní epizody a zasahuje psychický stav každého z nás. Zdravotní pojišťovny, které na tuto situaci zareagovaly nabídkou programů podpory duševního zdraví si zaslouží za tento krok velké uznání. Rozšiřují zcela nepostačující síť zdravotnických psychoterapeutických služeb o kvalifikovanou pomoc soukromých psychoterapeutů.“ říká místopředseda ČAP MUDr. František Matuška, zodpovědný za spolupráci s VZP.

Česká asociace pro psychoterapii - národní akreditující asociace Evropské asociace pro psychoterapii, která sdružuje téměř 900 psychoterapeutů apeluje na stát, aby urychleně podpořil vznik vázané živnosti psychoterapie s jasně danými parametry pro kvalifikované odborníky.

Kontakt pro média:

Dominika Čechová, M.A. - členka výboru, sekce Privátní praxe, privatnipraxe@czap.cz

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software