Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

ČAP: Odznaky zamezí zmatkům

18/10/2021 08:17 | Anonymous

ČAP: Odznaky zamezí zmatkům

(Praha, 18. 10. 2021) – kvalifikovaní psychoterapeuti mimo zdravotnictví nabízí často své služby se stejným živnostenským oprávněním jako nejrůznější poradci, kartářky, léčitelé, kineziologové apod. Ti často neváhají při prezentaci svých služeb zdůrazňovat jejich terapeutický dopad. Pro potenciální klienty je velmi nesnadné rozpoznat, koho vlastně žádají o pomoc a co od koho mohou vlastně očekávat. Aby zpřehlednili situaci, vydala ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) pro své členy odznaky, chráněné ochrannou známkou.

Vedle „klinických" psychoterapeutů působí v ČR minimálně tisícovka dalších terapeutů tzv. na cash. Nemohou si zřídit zdravotnickou praxi, protože nemají to "správné' pregraduální vzdělání. Působí proto v jakési poloilegalitě na nějakou volnou živnost, pro jejíž získání nepotřebují paradoxně vzdělání vůbec žádné.

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo již cca před rokem pracovní skupinu pro rozvoj psychoterapie a psychosociálních intervencí, jejím členem je i zástupce ČAP. V jejím rámci se psychoterapeuti, působící v různých resortech snaží dohodnout nová smysluplná pravidla pro všechny. Tato skupina se dohodla na jednom z prvních kroků ke zpřehlednění situace, a to je zřízení vázané živnosti, která by pomohla kvalifikované psychoterapeuty od těch ostatních účinně odlišit. 

 

ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) vede na svých stránkách registr svých členů, kteří jsou všichni z jejího pohledu kvalifikovaní psychoterapeuti. Mají magisterské vzdělání v nějakém humanitním oboru a absolvovali minimálně pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik. Navíc se zavázali k celoživotnímu vzdělávání a absolvování pravidelných supervizí. Tito terapeuti by měli být označeni výše zmíněným odznakem (Psychoterapeut/ka, Řádný/á člen/ka ČAP“) na svých webových stránkách a na stránkách různých seskupení či platforem, kde své služby nabízejí. Psychoterapeuti, kteří splnili určitou část výcviku nebo si dodělávají Mgr. studium, praktikují pod supervizí a jsou označeni Psychoterapeut/ka ve výcviku, Kandidátní člen/ka ČAP“. Každý kdo hledá psychoterapeutické služby si tak může udělat na první pohled představu, kdo je v ČAP sdružen a splnil její náročná kritéria a zavázal se k naplňování jejího etického kodexu. V případě jakýchkoli pochybností o jeho práci je možné se obrátit na její odbornou etickou komisi.

ČAP je jeden ze stěžejních partnerů VZP, s níž spolupracuje na vytváření seznamu terapeutů, na jejichž služby mohou klienti žádat příspěvek v rámci projektu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory.

Napsala: MUDr. Olga Kunertová

---

 

Česká asociace pro psychoterapii

Asociace vznikla již v roce 2001 jako sdružení odborníků, které spojovaly snahy o prosazení širšího než zdravotnického pojetí psychoterapie. Její činnost byla obnovena v roce 2014 v reakci na postihy, které začaly hrozit psychoterapeutům poskytujícím své služby mimo zdravotnictví.

ČAP je ve shodě s Evropskou asociací pro psychoterapii a Štrasburskou deklarací, která formuluje psychoterapii jako nezávislou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. To znamená, že její výkon není výhradně vázán na žádný rezort.

Její hlavní snahou je:

  • 1)      Ustanovit psychoterapii jako samostatný obor
  • 2)      Ošetřit pravidla pro její poskytování napříč obory
  • 3)      Zvýšit dostupnost kvalitní psychoterapie pro klienty

 

 

Kontakt pro více informací:

Anna Stanislavová, tajemnice ČAP
info@czap.cz, tel.: 774 050 413


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software