Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Aktuality

 • 03/01/2022 21:19 | Anonymous

  V Senátu PČR proběhl 14. prosince 2021 kulatý stůl o dostupnosti psychoterapeutické péčeVýbor ČAP pracuje na tom, aby byla psychoterapie samostatnou profesí. Toto je další krok, který nás přibližuje k tomuto cíli.

  Nedostatek psychoterapeutů by podle odborníků mohlo zlepšit snížení nároků na jejich zdravotnické vzdělání, které není potřebné ani jinde v Evropě. Stačit by mohla vysoká škola a pětiletý odborný kurz. Více informací naleznete v článku Deníku N

  Seznam účastníků:

  Za Progaudia a ČAP: MUDr. Kunertová Olga, MUDr. Matuška František, Mgr. Drahota Jiří, Mgr. Hájková Alena, Prof. Havrdová Kubala Eva, PhD., Ing. Krbcová Anna

  Klinická sekce: Dan Krejcar, Mgr. Michal Kostka, PhDr. Mgr. Lukáš Man, Mgr. Kateřina Krejcarová, MUDr. Ing. Petr Příhoda, PhDr. David Svoboda 

  Za Piráty, expert. mup. Duševní zdraví: Mgr. Svačina Gracián, Konečný Petr, DiS., Vítková Markétka, NUD, Mgr. Hudlička Pet

  Mimo psycho sektor: Ing. Strakoš Jan, MPO, Mgr. Klára Chábová, Výbor pro práva dítěte

 • 31/12/2021 19:54 | Anonymous

  Vážení a milí kolegové,
  v odplouvajícím roce se Česká asociace pro psychoterapii stala největším profesním společenstvím psychoterapeutů v Čechách a na Moravě. Evropská asociace pro psychoterapii jí také udělila status Národní akreditující asociace. V příštím roce pravděpodobně překročíme tisícovku členů. A toto číslo bude dále růst. Slovo psychoterapie častěji než dříve znělo ve veřejném prostoru. Také proto reprezentanti státu a jiných odborných společenství s námi jednali obvykle s respektem.  Mizely obavy kolegů v sociálních službách, školství, a jinde vyslovovat větu….“dělám psychoterapii a říkám tomu psychoterapie, protože to je psychoterapie.

     
  Čím dále jdeme, tím větší horizonty se vynořují. Dovolte mi se s Vámi podělit o pár otázek a myšlenek pátečního rána 31.prosince 2021, kdy na mě vyskočil článek o jezuitovi Ludvíkovi Ambrusterovi: „Bůh miluje smíšený les“

       Jak založit odolný smíšený les, ve kterém mají své místo všechny psychoterapeutické školy a kolegové s širokým pregraduálním vzděláním? Jak založit strukturu psychoterapeutické společnosti, aby obsahovala pojistky a vyvažující mechanizmy proti smrkové monokultuře náchylné ke kůrovcovému vyhubení? Jakpak sladit rostoucí asociaci, která zároveň vyžaduje strukturu, nároky na členy, jistou míru byrokracie, oddělující hranice, a zároveň udržet odlišné myšlenkové proudy, ideály, ke kterým se lze věrohodně vztahovat a demokratického diskusního ducha?  Mají naši členové zájem se podílet na jejím směřování a budování, a ergo máme mít podobu spíše pirátského pojetí demokracie a zásadní otázky řešit na digitálních fórech? Nebo je realistické zastupitelské pojetí, ve kterém členové zvolí svoji reprezentaci a rádi přenechají starosti a přemýšlení zvolenému výboru? Veřejný prostor by také rád viděl srozumitelný jednotný psychoterapeutický obal.  Jsme ochotní sdílet společnou tvář psychoterapie a naše individuální příchutě směrů ponechat do odborných diskusí? Mají vzdělávací instituty potřebu a zájem vytvářet společný psychoterapeutický proud?

      Pro budoucnost psychoterapie v Čechách pokládám za důležité, abychom se jednoznačně přihlásili k projektu Evropské asociace pro psychoterapii, který usiluje o srovnatelné standardy v celé EU. Abychom zpětně přehlédli a spočetli hodiny svého vzdělání, nechali si u svého mateřského institutu potvrdit oněch 1400 hodin, aby ČAP  vbrzku mohla jasným hlasem zvolat...“no samozřejmě, že všichni naši členové splňují evropské standardy.  Ba mnozí investovali 120 euros do Evropského certifikátu“ .

       Potřebujeme se učit soužít s medicínským a vědeckým paradigmatem, a zároveň neztratit pohled na jedinečný příběh klienta a zachovat životodárné inspirace z filozofie, sociální práce, pedagogiky, teologie, umění…. Potřebujeme podporovat výzkum, akademicky o psychoterapii publikující. Potřebujeme na jedné straně se jasně vymezovat k tomu, co rozhodně není psychoterapie a na druhé nenechat unést princeznu do klinické věže. Je třeba přátelským setkáváním s klinickými kolegy
  v každodennosti zmenšovat přecitlivělost a ostražitost mezi klinickým a neklinickým světem, která se v posledních letech vynořila a zároveň si nenechávat nasazovat psí hlavu od těch několika arogantních.

  Založíte někdo v roce 2022 regionální pobočky, které postupně vrostou do struktury asociace? 

  Vážení a milí kolegové,
  zdá se, že zakládat smíšený les je docela práce. Zároveň tím vytváříme zdravý luft pro psychoterapii, psychoterapeuty, studenty psychoterapie, klienty. A je to třeba porobit...a teď, jak vyslovit slovo společně, aby nebylo frází nebo představou další práce pro přepracovance. Nevím. Ale pro každého člena, který se ozval, jsme našli smysluplnou práci.

  Vše dobré v roce 2022
  za výbor České asociace pro psychoterapii
  Jirka Drahota

  P.S PF…. Naděje je jedním z pěti společných účinných faktorů v psychoterapii. Naděje - je název on line konference k 30.výročí EAP – 12. a 13. března 2022. Vystoupí na ní devadesátiletý Irving Yalom. www.eap-hope.at
 • 13/12/2021 14:44 | Deleted user

  Z důvodu administrativní zátěže přistoupil výbor ČAP s platností od 1. ledna 2022 k zavedení poplatku při žádosti o členství v ČAP ve výši 250 Kč. Administrativní poplatek se týká všech druhů členství včetně žádosti o individuální posouzení.

 • 11/12/2021 14:47 | Deleted user

  Zhoršující se psychické zdraví a trend terapií online popisuje redaktorka Seznam Zprávy Iva Špačková. Vychází z dat, která zpracováváme v našich průzkumech mezi psychoterapeuty.

  Celý článek naleznete zde.


 • 06/12/2021 14:06 | Deleted user

  Rádi sdílíme výzvu, České psychologické asociace pro globální změny (jíž jsme členem), kterou připravili PhDr. Adam Suchý PhDr. a Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD. :

  Vážení kolegové, vážení odborníci ve svých oborech,

  úctou k vašemu vzdělání a znalostem vás žádáme, abyste neprodávali svou odbornost a celoživotní intelektuální a vědecké úsilí v laciných mediálních debatách a výměnách názorů, které slouží především k pobavení diváků či posluchačů a ke zvýšení sledovanosti. Podobné veřejné hádky ve skutečnosti nemění postoje recipientů, ale naopak je utvrzují v jejich pohledu a přispívají k prohloubení již tak výrazné polarizace ve společnosti a ke všeobecnému zmatení („já už nevím, čemu/komu věřit“).

  Tam, kde máme vědecké důkazy, výzkumy a ověřená fakta, o nich nepotřebujeme diskutovat někým, kdo má především odlišný názor, který potřebuje různých důvodů prezentovat ve veřejném prostoruPokud máme fakta, nepotřebujeme obhajovat názory.

  Pokračování zde

 • 27/10/2021 11:26 | Anonymous

  Smutný labutí song.

  Česká psychoterapeutická společnost JEP
  vystupuje z Evropské asociace pro psychoterapii.
  Bez možnosti vyjádření členů.
  Bez širší diskuse s těmi, kdo je zvolili.


  Česká psychoterapeutická společnost
  opouští největší evropský projekt sdružující

  120 000 psychoterapeutů ze 42 států.

  Projekt usilující o evropské ustanovení

  nezávislé psychoterapeutické profese.

  Škoda.

   

  Jirka Drahota, ČAP  Komentáře, reflexe a doplňující argumenty k vyjádření výboru ČPtS o rozhodnutí o vystoupení ČPtS z EAP ze dne 4. 9.2021


  ČPtS ČLS JEP (dále v textu jen ČPtS) byla za člena EAP přijata v době, kdy byla v ČR jedinou psychoterapeuty zastřešující organizací v ČR. V té době nekladla ČPtS explicitní důraz na to, že psychoterapeut má být pouze pracovník působící v rezortu zdravotnictví se všemi dalšími aspekty tohoto postoje. Psychoterapie byla v té době otevřená, vzdělávali se v ní a do praxe vstupovali profesionálové různých pregraduálů s následnou působností v různých rezortech.

  Za své působení, jehož výsledkem byl bohatý rozvoj psychoterapie jako oboru i odbornosti, symbolizovaný porevolučním importem mnoha ucelených psychoterapeutických směrů, zavedením a kultivací systému vzdělávání v psychoterapii v rámci komplexních psychoterapeutických výcviků a v neposlední řadě též zakotvením psychoterapie ve zdravotnické legislativě a v dalších předpisech, v té době si bezpochyby ČPtS zasloužila a zasluhuje dodnes uznání.

  Později, v čase, kdy výbor ČPtS začal opouštět svoji posttotalitní otevřenost a demokratické principy občanské společnosti a začala privilegovat pouze jednu skupinu psychoterapeuticky kvalifikovaných profesionálů, vznikla v ČR druhá – dnes již počtem členů významně převažující – odborná společnost, Česká asociace pro psychoterapii (ČAP). Tato nová společnost se v situaci, kdy se ukázaly několikaleté pokusy o návrat k otevřené diskusi o psychoterapii vedené na domácí půdě jako marné a nikam nesměřující, taktéž obrátila k EAP jako vyšší celoevropské autoritě, požádala o členství a posléze i o to, stát se – jako člensky početnější a svými postoji k principům EAP vstřícnější – střešní a akreditující společností pro ČR. A začala tak vést s EAP svoji paralelní komunikaci.

  Je vcelku pochopitelné, že za takové situace EAP zvažovala, a tedy i odkládala prodloužení členství a přidělení statutu střešní a akreditující organizace ČPtS. Věříme, že skutečnost, že byla posléze do střešní a akreditující pozice nominována ČAP nebylo na základě realizováno na základě falešných informací, nýbrž na základě skutečného posouzení aktiv obou o tento statut se ucházejících společností.  Generální tajemník EAP navštívil Prahu a jednal s výbory obou společností.Věříme také, že následná preference ČAP ze strany EAP byla zasloužená právě otevřeností, aktivní spoluprací, komunikací a akceptací principů EAP a jejich postupnou implementací do našich českých podmínek. Součástí tohoto procesu byla i opakovaná pozvání představitelů EAP do ČR a jejich aktivní prezentace postojů a principů EAP v rámci odborných akcí pořádaných ČAP i v rámci některých „politických“ jednání o psychoterapii (např. společná návštěva reprezentantů EAP, ČPtS a ČAP u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hovor o vývoji, potřebách a možnostech psychoterapie v ČR v kontextu domácích i evropských souvislostí).

  Pro výbor ČPtS se přesvědčení o jediné správné psychoterapii – tedy té, která je vedena ve zdravotnictví vysoce specializovanými profesionály z řad klinických psychologů a psychiatrů – stalo ideologií, prosazovanou s postupně se navyšující mírou demagogie, ztrácející postupně reflexi kontextu. Úzká skupina pro zdravotnicky orientovaných psychoterapeutů soustředěných především v rámci vedení ČPtS a AKP ČR bez toho, že by nabídla skutečné řešení celospolečenského nedostatku psychoterapeutů a jimi poskytovaných odborných služeb, začala vyvíjet a vyvíjí dosud intenzivní aktivity, směřující k diskriminaci a diskvalifikaci mnoha psychoterapeuticky vzdělaných a pro výkon psychoterapeutické profese odpovídajícím způsobem připravených kolegů.

  V současné době je tato úzká skupina významně zastoupena též v ministrem Vojtěchem ustanovené pracovní skupině, která má za úkol připravit návrh komplexního uspořádání situace kolem psychoterapie a psychoterapii obsahujících služeb, kde setrvale oponuje a tím obstruuje vznik potřebné legislativy, která by umožnila legislativní aktualizaci, jež by dala transparentní a legální prostor pro další rozvoj kvalitních na kvalifikaci a odbornosti postavených psychoterapeutických služeb.

  Je-li tedy výsledkem tohoto celého vývoje v současné době deklarované vystoupení ČPtS z EAP, to vcelku pochopitelné, jen „ukřivděná“ argumentace reprezentantů ČPtS obviňující EAP i ČAP vyznívá poněkud nedůstojně.

  Skutečnost, že o vystoupení ČPtS z EAP je – dle sdělení reprezentantů ˇ(výboru) ČPtS – již rozhodnuto a kolegům a kolegyním (předpokládejme tedy především členům ČPtS je to prostřednictvím dopisu na www.psychoterapeuti.cz pouze oznamováno, podtrhuje výše zmíněné autoritářské tendence převažující v současném stylu vedení této – původně snad na demokratických principech zakládané – společnosti. O takto závažném kroku společnosti – máme za to – by měli spolu rozhodovat všichni členové odborné společnosti, nikoli jen výbor ČPtS, byť by to bylo po jeho delším zvažování a diskusích, jak je v dopise členům oznámeno.

  Berme to tedy jako smutnou tečku za kdysi velkým a silným příběhem.

  V Praze dne 21.10.2021

  MUDr. František Matuška

  smutný a docela otrávený člen ČPtS a spokojený člen ČAP v jedné osobě        

 • 12/10/2021 15:58 | Anonymous
  „Výzva k účasti na kvalitativní diplomové práci o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR.


  Vážená paní psychoterapeutko, Vážený pane psychoterapeute,

  jmenuji se Adam Paták a jsem NMgr. studentem psychologie na PedF UK. Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.)

  Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky psychoterapeutické práce s klienty po nedokonané sebevraždě a obecně sebevražednosti v ČR.


  Předběžný obsah rozhovorů lze rozdělit do dvou základních částí:

  1. Zaměřili bychom se přímo na klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Co prožívali tehdy a co nyní, jak o svém pokusu zpětně mluví, jaké protektivní faktory si během terapie vytvoří, aby se již znovu o sebevraždu nepokusili? Zda je každý případ jedinečný, nebo zda by šlo identifikovat některé společné znaky, které se u klientů opakují apod. V této části by bylo Vaším úkolem podívat se na svět očima klienta, snažit se přiblížit jeho myšlenkový a emoční svět, zkrátka to, co klient přináší do psychoterapeutického procesu.

  2. Zde bychom se zaměřili na Vás coby psychoterapeuty. Jak na Vás práce s touto specifickou klientelou působí, co ve Vás otevírá za témata? Jak se v samotném psychoterapeutickém procesu cítíte? Zda jste byli během psychoterapeutického výcviku dostatečně připraveni na problematiku sebevražednosti, či zda jsou pro Vás dostupné určité doporučené postupy a manuály pro práci s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Jinými slovy v této části, na kterou bychom rádi kladli větší důraz, půjde o to, co v psychoterapeutickém procesu prožíváte Vy a s jakými systémovými nedostatky se v praxi setkáváte.


  Vstupní požadavky:

  Jedinou vstupní podmínkou jest, abyste za svou kariéru měli, za účelem vzájemného srovnání, zkušenost alespoň se 3-5 klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu.


  Období realizace rozhovorů:

  Samotné rozhovory budou nahrávány na základě individuální domluvy až v 1. polovině roku 2022 (únor-červen), kdy se plně přizpůsobím Vašim časovým podmínkám a epidemiologické situaci. Rozhovory lze rovněž uskutečnit online.


  Etická stránka diplomové práce:

  Diplomová práce bude pochopitelně splňovat veškeré etické standardy včetně pečlivé anonymizace sesbíraných dat.


  Kontakt:

  V případě, že byste se chtěli studie zúčastnit, mě prosím kontaktujte na emailové adrese adam.patak@student.pedf.cuni.cz


  Mockrát děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a čtení této výzvy.

  S pozdravem, díky a přáním pracovních úspěchů Bc. Adam Paták, student psychologie na PedF UK

  P.S: Za případné šíření mezi Vaše kolegyně a kolegy budu vděčný.

 • 29/09/2021 09:23 | Deleted user


  Odznak ČAP s motivem záchranného kruhu můžete již od 1. září 2021 zaznamenat v propagačních materiálech, na internetových prezentacích či na sociálních sítích našich členů.

  Odznak budoucím uživatelům psychoterapie či jejich blízkým pomáhá zorientovat se v množství nabízené pomoci v oblasti duševního zdraví a snadno rozpoznat kvalifikované psychoterapeuty.

  Nemělo by Vám uniknout, že:

  ✅ psychoterapeuti, kteří se odznakem prezentují jsou sdruženi v asociaci a splňují náročná kritéria profesního rozvoje včetně práce pod etickým kodexem EAP

  ✅ v případě stížností je služba přezkoumatelná odbornou etickou komisí.

  Odznak je chráněn ochrannou známkou a na jeho použití se vztahují striktní pravidla používání, která jsou v případě zneužití trestná.

  Pokud pro sebe sháníte psychoterapeutickou pomoc, využijte náš adresář: www.czap.cz/adresar

 • 14/09/2021 16:51 | Deleted user

  Všem návštěvníkům Karlínského dne pro duševní zdraví moc děkujeme za návštěvu našeho stánku a zvídavé otázky!

  Těší nás, že zájem o psychoterapii roste a problematika duševního zdraví už dávno není okrajovým tématem!

  Palce nahoru patří VZP ČR, která svým programem psychosociální podpory udělala psychoterapii zas o kus dostupnější. Je nám ctí, že stovky našich kvalifikovaných členů mohou tento přelomový projekt svou prací podporovat!


  Srdečný dík patří Nakladatelství Portál, které nám věnovalo desítky kvalitních knih i časopisu Psychologie dnes: moc rádi jsme Vaše publikace návštěvníkům doporučovali a velmi si ceníme toho, s jakou profesionalitou k našemu oboru (a našim členům zvlášť!) přistupujete!

  Věříme, že akce bude mít v rámci Karlín Market své stále místo a těšíme se zas někdy na viděnou!


  Na stánku ČAP reprezentovali: Michaela Kocvelda, Michaela Žáčková, Silvie Ročovská, Ráchel Bícová, Anna Stanislavová, Jan Kulhánek, Petr Fulier & Dominika Čechová

 • 24/04/2021 17:29 | Deleted user

  Téma nedostupnosti psychoterapie a paradoxy (ne)otevírání praxí podle typu živnosti. Tím vším se zabývá výstižná reportáž zde:

  https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/psychoterapie-v-dobe-pandemie-zdroj-cnn-prima-newslink

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software